Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Hoe werkt het afkopen van partneralimentatie?

Wij helpen.

In de wet is opgenomen dat jullie, eenmaal gescheiden, onderhoudsplichtig zijn tegenover elkaar. Als de één niet in het levensonderhoud kan voorzien, dan moet de ander in principe bijdragen in de kosten. Partneralimentatie kan per maand worden betaald, maar ook in één keer worden afgekocht met een geldsom, een lijfrentepolis of bancaire lijfrente. Recent zijn de voorwaarden bij het afkopen partneralimentatie in de vorm van een bancaire lijfrente aangepast.

Het afkopen partneralimentatie met een geldsom

De verplichting bij afkopen partneralimentatie, geldt alleen voor partners die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Degene die partneralimentatie ontvangt, moet hier inkomstenbelasting over betalen. Degene die betaalt kan de alimentatie opvoeren als een persoonsgebonden aftrekpost. De ontvanger is naast de inkomstenbelasting ook premie voor de zorgverzekeringswet verschuldigd. Het is mogelijk om met een geldsom de partneralimentatie in één keer af te kopen.

Voordelen:

 • jullie zijn niet meer financieel verbonden aan elkaar.
 • indien jullie kiezen voor een verlengd fiscaal partnerschap kunnen jullie de persoonsgebonden aftrekpost van de alimentatieplichtige overhevelen naar de alimentatiegerechtigde. Per saldo is er dan weinig tot geen inkomstenbelasting verschuldigd. Let op: de zorgverzekeringswet premie is evengoed verschuldigd.

Nadelen:

 • degene die het bedrag betaalt, kan te veel betalen, omdat de ontvanger wellicht gaat samenwonen vóór afloop van de wettelijke partneralimentatieduur of eerder overlijdt. De verplichting om partneralimentatie te betalen stopt namelijk als de ontvanger duurzaam gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat of overlijdt.
 • als degene die het bedrag afkoopt zelf eerder overlijdt dan de wettelijke duur waarin partneralimentatie verschuldigd is. Er is dan per saldo te veel betaald. De nalatenschap wordt hierdoor kleiner.
 • indien er niet wordt gekozen voor een verlengd fiscaal partnerschap moet de ontvanger de inkomstenbelasting ineens betalen. Het zou kunnen zijn dat de ontvanger hierdoor ook in een hogere tariefgroep komt waardoor er per saldo meer inkomstenbelasting verschuldigd is. De verschuldigde ZVW-premie dient ineens betaald te worden. Dit heeft ook effect op de toeslagen en de hoogte van de fiscale aftrekposten.
 • voor de duur van het recht op partneralimentatie heeft de gemeente een verhaalrecht, mocht de ontvanger een beroep moeten doen op de bijstand. Concreet betekent dit, dat als de ontvanger een beroep doet op de bijstand, de gemeente kijkt of er draagkracht is voor een aanvulling tot bijstandsniveau door de alimentatieplichtige. Hierdoor loopt de alimentatieplichtige het risico nog een keer te moeten betalen.

Het afkopen partneralimentatie met een lijfrentepolis

Het is ook mogelijk om de afkoop partneralimentatie in één keer te regelen door de koopsom te storten voor een box 1-lijfrenteverzekering. De alimentatieplichtige koopt in dit geval een lijfrente aan voor de ander en betaalt de lijfrentepremie aan een volgens de Wet Inkomstenbelasting toegelaten verzekeraar. De verkrijging van die lijfrente-aanspraak is voor de alimentatiegerechtigde vrijgesteld. Dit vervangende lijfrenterecht moet wel periodieke uitkeringen genereren. Deze lijfrente-uitkeringen zijn bij de ontvanger belast in box 1. De aan de verzekeraar betaalde koopsom kan voor de alimentatieplichtige als onderhoudsverplichting worden aangemerkt, als de lijfrentetermijnen:

 • worden uitgekeerd aan de ander.
 • direct na het betalen van de premie ingang.
 • uiterlijk eindigen bij overlijden van de ex-partner.

Het afkopen partneralimentatie met een bancaire lijfrente

Sinds 16 mei 2019 kan de alimentatieplichtige een lijfrente in de vorm van een lijfrenterekening of een beleggingsrecht bij een bank of andere financiële instelling afsluiten. Dit was eerder niet mogelijk. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de bancaire lijfrente aan te merken als een onderhoudsverplichting:

 • de ex-echtgenoot is rekeninghouder van de bancaire lijfrente.
 • de termijnen van de bancaire lijfrente gaan direct in na het betalen van de afkoopsom.
 • bij overlijden van de alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot gaat het recht op de nog niet gedane uitkeringen over op de erfgenamen van die ex-echtgenoot.

Kennismakingsgesprek

Willen jullie meer informatie over het afkopen partneralimentatie? Of weten waar de scheidingsbemiddelaars van Scheiden met Aandacht jullie nog meer bij kunnen helpen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.