Akte van berusting, alle ins en outs | Scheiden met Aandacht   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Akte van berusting: wanneer is de echtscheiding officieel?

Wij helpen.

Als het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank en de rechter uitspraak heeft gedaan over de scheiding, kan je in beroep gaan tegen de uitspraak. Je moet dit doen binnen drie maanden na de uitspraak van de rechter. Door het tekenen van de akte van berusting geven jullie aan het eens te zijn met de uitspraak van de rechter. Jullie hoeven in dat geval niet drie maanden te wachten voordat de echtscheiding definitief is. Deze akte is nodig om de echtscheiding in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als deze inschrijving is gedaan is de echtscheiding definitief.

3-maanden termijn: hoe zit dat?

Wie met ons in gesprek gaat, kiest ervoor om in overleg de scheiding te regelen. De beslissing om te gaan scheiden is dan al genomen. In onze praktijk wil dan ook bijna niemand drie maanden wachten tot de echtscheiding definitief is gemaakt. Er zijn verschillende redenen om de inschrijving van de echtscheiding spoedig te willen regelen, want vanaf dát moment:

  1. is de echtscheiding definitief en kunnen jullie werken aan ieder een eigen toekomst en die van de kinderen.
  2. kan een aanvraag tot ontslag hoofdelijke medeschuldenaarschap bij de hypotheekverstrekker worden ingediend, waarna de akte van verdeling en eventuele hypotheekakte kunnen passeren bij de notaris. Vanaf dan is de ander niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld.
  3. kan een nieuwe hypotheekaanvraag worden ingediend bij de hypotheekverstrekker in het geval er een nieuwe woning is aangekocht.
  4. is het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de huwelijkse periode niet meer voor de helft van de ander (in het geval jullie de wet verevening pensioenrechten niet uitgesloten hebben).
  5. reserveer je geen partnerpensioen meer voor elkaar.

Het is van belang dat de echtscheiding bij de gemeente binnen zes maanden na de uitspraak van de rechter wordt ingeschreven. Als dit niet binnen die periode gebeurt dan moet de scheiding opnieuw worden aangevraagd. Dat is niet prettig en bovendien zijn daar kosten mee gemoeid.

Wat als ik het niet eens ben met de beschikking van de rechtbank?

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, moet je in hoger beroep gaan bij een hogere rechter. De akte van berusting moet je dan niet ondertekenen. Heb je deze toch ondertekend, maar wil je hier op terugkomen? Dat kan niet zomaar. Je kunt alleen maar in hoger beroep als je onder dwang de akte hebt getekend of je niet goed bent voorgelicht. In hoger beroep gaan omdat je liever geen handtekening had gezet, kan dus niet.

Wat als ik twijfel?

Het komt heel zelden voor dat mensen waar wij mee in gesprek zijn, gaan twijfelen. Als je niets doet en de drie maanden zijn verlopen, kan je niet meer in hoger beroep gaan. De scheiding kan dan evengoed worden ingeschreven bij de gemeente.

Hoe wordt de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand ingeschreven?

Scheiden met Aandacht verzorgt voor jullie de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. Maar er zijn ook mediators die dat niet doen. In dat geval moeten jullie samen met de getekende akte van berusting naar de gemeente om de echtscheiding in te schrijven.

Kennismakingsgesprek

Willen jullie meer informatie over scheiden? Of weten waar de scheidingsbemiddelaars van Scheiden met Aandacht jullie bij kunnen helpen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen