Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Belastingdienst en scheiden

Belangrijke feiten

Als je gaat scheiden heeft dat fiscale gevolgen. Hoe zit het met 't koophuis? Jullie zijn dan wel gescheiden, maar zijn jullie ook fiscáál gescheiden? Hoe zit het met de partneralimentatie en de belasting? En heb je nog recht op bepaalde heffingskortingen? Ja, de belastingdienst en scheiden zijn bijna één begrip. Ook bij jullie scheiding.

Wanneer ben je nog fiscaal partner?

Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, waren jullie naast elkaars liefdespartners, óók elkaars fiscale partners. Bij een scheiding wil je ook fiscaal van elkaar gescheiden zijn. Daarvoor moeten jullie aan béide onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Er is bij de rechtbank een verzoek tot scheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het geregistreerd partnerschap ingediend; en
  • jullie staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente. Pas als één van jullie zich uitschrijft van dit adres, dan stopt het fiscaal partnerschap.

Als jullie tijdens een jaar uit elkaar gaan, dan kunnen jullie ervoor kiezen om toch dat hele jaar als fiscale partners te worden gezien. Dit is complex. Ons advies: maak gebruik van Mijn Belastingservice van Scheiden met Aandacht. We begeleiden jullie in de wereld van toeslagen, wijzigen voorlopige aanslag inkomstenbelasting en aangifte inkomstenbelasting.

Een koophuis, de belastingdienst en scheiden

Ook op het moment dat je niet meer in jullie huis woont, dan heb je vaak nog twee jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Koop je daarna meteen een ander huis, dan mag je twee jaar lang voor allebei de huizen rente aftrekken. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van jouw aandeel in het eigendom en in de eigenwoningschuld. Je kunt soms ook de betaalde rente en het bedrag van het eigen woningforfait opgeven als partneralimentatie.

Als je in het huis blijft wonen

Wanneer je in het huis blijft wonen, dan hangt het van je situatie af of je de hypotheekrente kunt aftrekken. Het kan zijn dat je een bepaald bedragen moet opgeven als partneralimentatie. Denk aan de rente die je ex-partner heeft betaald,  of de een deel van het eigenwoningforfait.

Leg afspraken goed vast, ook voor de belastingdienst

Het is dus heel belangrijk dat de afspraken goed worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor de belastingdienst. Als je dat niet doet, of je komt afspraken uit het convenant niet na, dan mag je misschien niet (alle) hypotheekrente als partneralimentatie aftrekken.

Wij helpen

Misschien willen jullie wel helemaal geen partneralimentatie aan elkaar betalen? Let dan éxtra goed op. Dan is de hypotheekrente die de één voor de ander betaalt niet aftrekbaar. Wie in de woning blijft wonen, mag dus alleen nog maar zijn eigen aandeel in de hypotheekrente aftrekken. Goede afspraken zijn dus essentieel. Wij helpen jullie daarbij.

Partneralimentatie en de belastingdienst

Op het moment dat je partneralimentatie ontvangt (of een afkoopsom partneralimentatie), dan moet je die in de aangifte inkomstenbelasting opgeven als inkomen. Hierover moet je inkomstenbelasting én zvw-premie betalen.

Wanneer je een toeslag ontvangt, dan heeft het ontvangen van partneralimentatie invloed op de hoogte van de toeslag. Hierover vertellen wij je graag meer in een volgend blog.

Partneralimentatie in aangifte inkomstenbelasting

Als je partneralimentatie betaalt, dan mag je dit in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag je in sommige gevallen aftrekken. Het maakt niet uit of de alimentatie via de rechter is vastgesteld of dat jullie die zelf hebben afgesproken.

Aftrekbare kosten

De eventuele kosten die je maakt om partneralimentatie te krijgen of te houden mag je aftrekken. De kosten van de advocaat en de proceskosten (voor bijvoorbeeld het vaststellen van de hoogte) mag je niet aftrekken. Ook niet de pensioenrechten die een pensioenfonds direct aan je ex-partner uitkeert. En ook de kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

Heffingskortingen: korting op de belasting bij een scheiding

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie een kind? Dan komen jullie misschien in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je:

  • Kind op 1 januari jonger dan twaalf jaar.
  • Kind ten minste zes maanden in het kalenderjaar bij de gemeente staat ingeschreven op jouw woonadres. In het geval van co-ouderschap geldt deze adres vereiste niet. Je kind mag dus ook op het woonadres bij jouw ex-partner ingeschreven staan.
  • Arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag (meer dan 5.153 euro voor 2021).
  • Geen, of minder dan zes maanden een fiscale partner hebt. Of je hebt langer dan zes maanden een fiscale partner, en je hebt een lager arbeidsinkomen dan je fiscale partner.

Gratis kennismakingsgesprek over de belastingdienst en scheiden?

Plan dan gerust een gesprek in. Bij een scheiding komt veel meer kijken dan alleen het maken van afspraken over jullie bezittingen, schulden en de kinderen. Wil je meer informatie, dan helpt één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.