Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Belastingdienst scheiden: alles over aftrekbare kosten en heffingskortingen

Wij helpen.

Gaan jullie scheiden of uit elkaar? Dan heeft dit naast alle emotionele en praktische aspecten ook fiscale gevolgen voor jullie beiden. Gezien de omvangrijkheid en de complexiteit van de wet inkomstenbelasting, behandelen wij in deze blog alleen de items die van toepassing zijn in geval van een scheiding. In een volgende blog gaan we uitgebreider in op de gevolgen voor de toeslagen.

Fiscaal partnerschap

Waren jullie getrouwd of hadden jullie een geregistreerd partnerschap? Dan zijn jullie geen fiscale partners meer van elkaar als voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:

  • Er is bij de rechtbank een verzoek tot scheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het geregistreerd partnerschap ingediend; en
  • Jullie staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

Jullie zijn dus nog wel fiscale partners van elkaar als jullie gescheiden zijn en nog steeds op hetzelfde adres ingeschreven staan. Pas als één van jullie zich uitschrijft van dit adres, dan stopt het fiscaal partnerschap. Als jullie tijdens een jaar uit elkaar gaan, dan kunnen jullie ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Gezien de complexe materie die hierachter schuilt, adviseren wij jullie om altijd gebruik te maken van Mijn Belastingservice. Dit is een service die Scheiden met Aandacht aanbiedt. Zij begeleiden jullie na het scheiden traject op het gebied van de toeslagen, wijzigen voorlopige aanslag inkomstenbelasting en aangifte inkomstenbelasting.

Eigen woning

Als je de woning verlaat, dan heb je vaak nog twee jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor de woning waar je niet langer woont. Ook kan het zijn, dat je de betaalde rente en het bedrag van het eigen woningforfait op kunt geven als partneralimentatie.

Als je direct na het verlaten van de woning een andere woning koopt, dan mag je gedurende maximaal twee jaar voor beide woningen de rente aftrekken.

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van jouw aandeel in het eigendom van de woning en in de eigenwoningschuld.

Als je in de woning blijft wonen, dan hangt het van je situatie af of je de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken. Misschien moet je de door jouw ex-partner betaalde rente of een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait wel als ontvangen partneralimentatie opgeven.

Kortom, complexe materie waarbij het van groot belang is dat de afspraken goed worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Als je bijvoorbeeld de afspraken niet goed vastlegt of je niet houdt aan de afspraken die in het convenant staan, dan mag je misschien niet (alle) hypotheekrente als partneralimentatie aftrekken.

Of misschien willen jullie bijvoorbeeld wel overeenkomen dat jullie geen partneralimentatie betalen aan elkaar? Let dan goed op, want door dit nihilbeding is de hypotheekrente die de één voor de ander betaalt niet aftrekbaar. Wie in de woning blijft wonen, mag dus alleen nog maar zijn eigen aandeel in de hypotheekrente aftrekken. Goede afspraken zijn dus essentieel. Wij helpen jullie daarbij.

Alimentatie

Als je partneralimentatie ontvangt of een afkoopsom partneralimentatie, dan moet je die in de aangifte inkomstenbelasting opgeven als inkomen. Hierover is inkomstenbelasting verschuldigd en zvw-premie.

Als je een toeslag ontvangt, dan heeft het ontvangen van partneralimentatie invloed op de hoogte van de toeslag. Hierover vertellen wij je graag meer in een volgend blog.

Misschien moet je wel partneralimentatie betalen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van jouw ex-partner of kind. Als je partneralimentatie betaalt, dan mag je de partneralimentatie in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag je in bepaalde gevallen aftrekken. Het maakt daarbij niet uit of de alimentatie via de rechter is vastgesteld of dat jullie deze in onderling overleg zijn overeengekomen.

De eventuele kosten die je maakt om partneralimentatie te krijgen of te houden mag je aftrekken. Daar staat tegenover dat de kosten van de advocaat en de proceskosten voor het vaststellen van de hoogte van de alimentatie, of om deze te verlagen of te beëindigen je niet af mag trekken. Ook niet de pensioenrechten die een pensioenfonds direct aan je ex-partner uitkeert. Hetzelfde geldt voor de kinderalimentatie. Ook deze is niet aftrekbaar.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie een kind? Dan komen jullie misschien in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Om in aanmerking te komen aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  • Je kind staat ten minste 6 maanden in het kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres. In het geval van co-ouderschap geldt deze adres vereiste niet. Je kind mag dus ook op het woonadres bij jouw ex-partner ingeschreven staan.
  • Je arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag (meer dan € 5.153,- voor 2021).
  • Je hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of je hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, en je hebt een lager arbeidsinkomen dan je fiscale partner.

Kennismakingsgesprek

Bij een scheiding komt dus veel meer kijken dan alleen het maken van afspraken over jullie bezittingen en schulden en de kinderen. Wil je meer informatie, plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen