Een goed convenant bij een scheiding nodig? | Scheiden met Aandacht.   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Een goed convenant bij een scheiding

Zo werkt het

Er zijn steeds meer mensen die denken dat een scheiding makkelijk online te regelen is. Ze gaan op zoek naar een standaard voorbeeld van een convenant en vullen hun persoonsgegevens in. En hup, even later plopt er een e-mail binnen met een standaard convenant voor hun scheiding. Handig, of niet?

Het belang van een goed convenant bij een scheiding

De één komt er bij het invullen van de persoonsgegevens voor het standaard convenant al achter dat hij onvoldoende kennis heeft en zoekt hulp. De ander dénkt prima afspraken gemaakt te hebben, maar komt er na de scheiding achter dat dit niet zo is. Doordat bijvoorbeeld de woning toch niet toebedeeld kan worden aan degene die ze in gedachten hadden. Met als gevolg dat de woning toch verkocht moet worden. Of doordat de inspecteur van de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van een overbedeling, waarover schenkbelasting moet worden betaald. Of er ontstaat ruzie omdat het convenant onvolledig is.

Iedere scheiding is uniek

Een standaard te downloaden voorbeeld van een convenant is géén maatwerk. Aan dat heb je wél nodig. Want iedere scheiding is uniek en verdient een uniek convenant dat daarop aansluit. Een convenant dat juridisch en fiscaal in orde is, zonder open einden.

Gekwalificeerde register mediator

Gaat het invullen van een standaard gedownloade convenant bij een scheiding dan in alle gevallen fout? Nee. Het kan goed gaan bij een eenvoudige scheiding. En wanneer jullie fiscaal en juridisch goed zijn onderlegd. In alle andere gevallen adviseren wij bij Scheiden met Aandacht een gekwalificeerde register mediator in de arm te nemen.

13 tips om een goed convenant bij scheiding op te stellen

Zelf een goed convenant bij een scheiding opstellen is lastig. Zeker als je hier geen ervaring mee hebt. Hieronder vind je een aantal tips voor een goed convenant. Deze tips zijn ook handig voor als je besluit een register mediator in de arm te nemen.

 1. Zet de afspraken duidelijk op papier. Probeer ze zo te omschrijven dat het maar op één manier is uit te leggen. Maak dus SMART-afspraken.
 2. Houd rekening met jullie burgerlijke staat. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Of anders? Dit is bepalend voor het maken van afspraken en dus voor de inhoud van het convenant.
 3. Bepaal de peildatum. Dat is de datum van de waardering van al jullie bezittingen en schulden. Wettelijk gezien is dit het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. In uitzonderlijke gevallen kan dat nog een ander moment zijn. Als jullie gemeenschappelijke huishouding al een tijd geleden is gesplitst dan kan dit bijvoorbeeld ook de peildatum zijn.
 4. Bepaal de afrekendatum. Dat is de datum dat jullie met elkaar afrekenen als de één meer toebedeeld heeft gekregen dan de ander. Of dat er nog andere zaken met elkaar te verrekenen zijn.
 5. Ga na wat gemeenschappelijk is en wat niet. Bij huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden is niet automatisch alles gemeenschappelijk. Dan hoeft ook niet alles te worden verdeeld.
 6. Er zijn verschillende huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Welke jullie hebben is van invloed op wat van jullie samen is en hoe alles verdeeld moet worden. Om deze voorwaarden goed te kunnen interpreteren is juridische kennis een vereiste. Verdelen jullie het anders dan wat in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden staat, dan kan dit fiscale gevolgen hebben.
 7. Zet de gezamenlijke bezittingen en schulden in een vermogensverdelingsoverzicht. Spreek met elkaar af wat aan wie wordt toebedeeld en zet dit hierin. Hieruit blijkt wie wat aan waarde krijgt toebedeeld. En of er nog een verrekening moet worden gedaan.
 8. Heeft één van jullie een onderneming? Dit is een bezit en moet worden verdeeld.  Een business valuator kan dan de waarde bepalen van de onderneming.
 9. Hebben jullie schenkingen of erfenissen gekregen? Controleer of deze juridisch gezien moeten worden verdeeld. Zet de gemaakte afspraken in het convenant.
 10. Hebben jullie kinderen, bepaal de hoogte van de kosten van de kinderen. En hoe deze kosten tussen jullie worden verdeeld.
 11. Jullie maken afspraken over de onverdeelde boedel.
 12. Verdiep je in de wetgeving van partneralimentatie, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Bepaal vervolgens wat jullie hierover willen afspreken. Ga de fiscale gevolgen na van de gemaakte afspra(a)k(en). Jullie maken in ieder geval afspraken over de hoogte van de partneralimentatie, de partneralimentatieduur en over wanneer jullie de hoogte willen herzien.
 13. Verdiep je in de Wet op de Pensioenverevening zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. En via welke methodes je het ouderdomspensioen en partnerpensioen kan verdelen. Wijken jullie af van wat de wet hierin voorschrijft, ga dan de fiscale gevolgen na van jullie afspraken.

Kennismakingsgesprek

Het is moeilijk om  houdbare, afdwingbare afspraken. Afspraken die voor jullie beiden goed te overzien zijn. De meesten hebben dan ook begeleiding nodig van een onafhankelijke, gekwalificeerde mediator. De mediators van Scheiden met Aandacht maken kinderalimentatie- en partneralimentatieberekeningen op basis van de TREMA-normen.

Wij helpen bij het maken van goeie afspraken

Wij helpen bij het maken van de afspraken en stellen het convenant voor de scheiding voor jullie op. Wat jullie met elkaar willen afspreken, bepalen jullie tijdens de mediation samen in goed overleg. Wij informeren jullie en leggen uit wat de consequenties van jullie keuzes zijn.

Gratis kennismakingsgesprek

Wil jij graag meer weten over scheiden? Of graag weten waar wij jullie nog meer bij kunnen helpen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.  Gerelateerde artikelen