Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

13 tips voor een goed convenant bij een scheiding

Wij helpen.

Steeds meer mensen denken dat een scheiding gemakkelijk online te regelen is. Men gaat op zoek naar een standaard voorbeeld van een convenant en vullen vervolgens hun persoonsgegevens in. En hup, even later plopt er een e-mail binnen met een standaard convenant voor hun scheiding. Handig! Of toch niet?

Het belang van een goed convenant bij een scheiding

Een scheiding online regelen met een standaard convenant. De één komt er bij het invullen van de persoonsgegevens al achter dat hij onvoldoende kennis heeft en zoekt hulp. De ander denkt prima afspraken te hebben gemaakt, maar komt er na de scheiding tóch achter dat dit niet het geval is. Bijvoorbeeld doordat de woning niet zoals verwacht wordt toebedeeld. Of doordat de inspecteur van de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van een overbedeling waarover schenkbelasting moet worden betaald. Daarnaast is de kans groot dat er een ruzie ontstaat omdat het convenant onvolledig is.

Ieder convenant bij een scheiding is uniek

Een standaard downloadbaar voorbeeld van een convenant is geen maatwerk. En dat heb je wél nodig. Iedere scheiding is immers uniek en verdient een uniek convenant dat daarop aansluit. Een convenant dat juridisch en fiscaal in orde is, zonder open einden.

Gekwalificeerde register mediator

Gaat het invullen van een standaard gedownload convenant bij een scheiding dan in alle gevallen fout? Nee. Het gaat wel eens goed. Bijvoorbeeld bij een eenvoudige scheiding en wanneer jullie fiscaal en juridisch goed zijn onderlegd. In alle andere gevallen adviseren wij een gekwalificeerde register mediator onder de arm te nemen.

13 tips om een goed convenant bij een scheiding op te stellen

Zelf een goed convenant bij een scheiding opstellen is lastig. Zeker als je hier geen ervaring in hebt. Hieronder vind je een aantal tips voor een goed convenant. Deze tips zijn ook handig indien je besluit een register mediator onder de arm te nemen.

1. Zet de afspraken duidelijk op papier

Probeer afspraken zo te omschrijven dat het maar op één manier is uit te leggen. Met andere woorden: maak je afspraken SMART!

2. Houd rekening met jullie burgerlijke staat

Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Of toch anders? Dit is bepalend voor het maken van afspraken en dus voor de inhoud van het convenant.

3. Bepaal de peildatum

Dit is de datum van de waardering van al jullie bezittingen en schulden. Wettelijk gezien is dit het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. In uitzonderlijke gevallen is de peildatum echter op een ander moment. Bijvoorbeeld als jullie gemeenschappelijke huishouding al een tijd geleden is gesplitst.

4. Bepaal de afrekendatum

Dit is de datum waarop jullie met elkaar afrekenen als de één meer toebedeeld heeft gekregen dan de ander. Het is tevens mogelijk dat er nog andere zaken met elkaar te verrekenen zijn.

5. Ga na wat gemeenschappelijk is en wat juist niet

Bij huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden is namelijk niet standaard alles gemeenschappelijk. In dat geval hoeft ook niet alles te worden verdeeld.

6. Juridische kennis is een vereiste

Er zijn verschillende huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Welke jullie hebben, is van invloed op wat gemeenschappelijk is en hoe alles verdeeld wordt. Om deze voorwaarden goed te interpreteren, is juridische kennis een vereiste. Verdelen jullie het anders dan wat in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden staat, heeft dit fiscale gevolgen.

7. Zet de gezamenlijke bezittingen en schulden in een vermogensverdelingsoverzicht

Spreek met elkaar af wat aan wie wordt toebedeeld en zet dit hierin. Hieruit blijkt namelijk wie wat aan waarde krijgt toebedeeld. Bovendien blijkt hieruit of er nog een verrekening moet worden gedaan.

8. Een onderneming is een bezit en moet worden verdeeld

Heeft één van jullie een onderneming? Dit is een bezit en moet dus worden verdeeld. Een business valuator bepaalt dan de waarde van een onderneming.

9. Schenkingen of erfenissen

Hebben jullie schenkingen of erfenissen gekregen? Controleer of deze juridisch gezien moeten worden verdeeld. Zet de gemaakte afspraken vervolgens in het convenant.

10. Bepaal de hoogte van de kosten van de kinderen

Hebben jullie kinderen? Bepaal dan de hoogte van de kosten van de kinderen. En nog belangrijker: hoe deze kosten tussen jullie worden verdeeld.

11. Maak afspraken over de onverdeelde boedel

12. Verdiep je in de wetgeving van partneralimentatie

Zo weet je precies wat je rechten en plichten zijn. Bepaal vervolgens wat jullie hierover willen afspreken. Ga ook de fiscale gevolgen hiervan na. Jullie maken in ieder geval afspraken over de hoogte van de partneralimentatie, de partneralimentatieduur en over wanneer jullie de hoogte willen herzien.

13. Verdiep je in de Wet op de Pensioenverevening

Zo weet je precies via welke methodes je het ouderdomspensioen en partnerpensioen verdeelt. Én wat je rechten en plichten zijn. Wijken jullie af van wat de wet hierin voorschrijft? Ga dan de fiscale gevolgen na van jullie afspraken.

Kennismakingsgesprek

Het is moeilijk om houdbare, afdwingbare afspraken te maken. Afspraken die voor jullie allebei goed te overzien zijn. De meesten hebben dan ook begeleiding nodig van een onafhankelijke, gekwalificeerde mediator. De mediators van Scheiden met Aandacht maken kinderalimentatie- en partneralimentatieberekeningen op basis van de TREMA-normen.

Wij helpen bij het maken van goede afspraken

Wij helpen bij het maken van de afspraken en stellen het convenant voor de scheiding voor jullie op. Wat jullie met elkaar willen afspreken, bepalen jullie in goed overleg tijdens de mediation. Wij informeren jullie en leggen uit wat de consequenties van jullie keuzes zijn.

Gratis kennismakingsgesprek

Wil je graag meer weten over scheiden? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.