Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Dakloos na de scheiding

De overspannen woningmarkt en het tekort aan betaalbare huurwoningen zorgen ervoor dat veel scheidende stellen zich zorgen maken over hun woonsituatie na de scheiding. Ze zijn bang dakloos te worden na de scheiding. Hoe voorkomt de mediator dit?

Dakloos na de scheiding, wat nu?

De woningmarkt is overspannen. Er is op dit moment meer vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen, dan dat er aanbod is. Er is simpelweg een tekort. Dat maakt dat de woningmarkt enorm overspannen is.

Onder de woningzoekers bevinden zich starters, doorstromers, statushouders, mensen die gescheiden zijn of gaan scheiden, mensen waarvan het huurcontract afloopt, etc. Bij Scheiden met Aandacht helpen wij scheidende stellen een goed convenant op te stellen, waarbij voorkomen wordt dat de vertrekkende partij zonder pardon  uit de woning kan worden gezet. Een dak boven het hoofd geeft immers vaste grond onder de voeten in een periode waar toch al zoveel onzeker is.

Voorlopige voorziening scheiding

Als jullie met behulp van een mediator uit elkaar gaan, wordt er geen voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. Jullie maken onder begeleiding van een mediator van Scheiden met Aandacht in goed overleg afspraken met elkaar. Partijen, waarbij  er geen sprake is van een overlegscheiding, willen nog wel eens de rechter om een voorlopige voorziening verzoeken.

Stel de situatie is thuis onhoudbaar. Het is onmogelijk om samen in de woning te blijven wonen. In dat geval kan er een procedure opgestart worden waarbij het uitsluitend gebruik wordt aangevraagd van de echtelijke woning. Het resultaat daarvan kan zijn, dat iemand de woning moet verlaten met alle gevolgen van dien.

Waar moet ik wonen na de scheiding?

In het convenant maken jullie onder andere afspraken over het gebruiksrecht van de woning. Op die manier is duidelijk wie er mag wonen, voor welke duur en wie welke kosten betaalt. Bij verkoop van een woning blijft het gebruiksrecht van de woning in principe toebedeeld aan jullie beiden tot het moment waarop één van jullie een andere woning heeft gevonden of tot het moment dat de woning bij de notaris wordt overgedragen aan de kopende partij.

Neemt één van jullie  de woning over en heeft de ander heeft nog geen alternatieve huisvesting? Dan wordt het gebruiksrecht toebedeeld aan beide partijen tot het gemeenschappelijke huishouden is gesplitst. De vertrekkende partij wordt voor een periode van 6 maanden in de gelegenheid gesteld om andere woonruimte te vinden. Is deze periode tekort en kan hij of zij aantonen voldoende inspanning te hebben geleverd om een andere woning te vinden, dan wordt die periode automatisch verlengd. Op die manier is de vertrekkende partij beschermd.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden en willen jullie meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators.

Gerelateerde artikelen