Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Heb je na de scheiding nog recht op een erfenis?

Nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand heb je geen recht meer op de erfenis van je overleden ex-echtgenoot. Dit wijkt af als jullie iets anders in een testament of convenant zijn overeengekomen. Overlijdt jouw ex-partner? Dan staat in een opgemaakt testament wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament opgemaakt, dan geldt de wet. In dit blogbericht spreken we over getrouwd of gehuwd. Echter, gelden deze regels ook voor geregistreerd partnerschap.

Recht op erfenis schoonouders na de scheiding

In principe is er alleen recht op de erfenis van de ouders van je ex-partner als de erfenis vrijviel voor de scheiding. Wanneer er een testament is opgemaakt waarin staat dat de erfenis niet hoeft te worden gedeeld gelden er andere regels. Zijn jullie getrouwd na 1 januari 2018? Dan hoeft de erfenis niet te worden gedeeld. Er is dan sprake van een beperkte gemeenschap van goederen.

Tijdens de scheidingsprocedure bespreken de mediators van Scheiden met Aandacht of er sprake is van een vorderingsrecht van jullie op één van de overleden ouders. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd en is één van de schoonouders overleden zonder dat er een testament is opgemaakt? Dan hebben jullie beiden in de verhouding 50/50 recht op het erfdeel van de overleden ouder. Een erfenis die vrijvalt voor de scheiding valt in de gemeenschap. Daardoor hebben jullie daar beiden recht o

Let op: wanneer de andere ouder nog leeft, is er nog geen recht op uitkering van dat erfdeel. De langstlevende ouder beheert namelijk het erfdeel van zijn of haar kind. Dit erfdeel mag de langstlevende ouder ook opmaken. Als het erfdeel niet wordt opgemaakt en de langstlevende ouder overlijdt na jullie huwelijk, dan heb je nog recht op een deel van de erfenis van de eerste overleden schoonouder. Jullie maken hierover onder begeleiding van de mediator van Scheiden met Aandacht afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Er is nog één andere uitzondering

Wanneer de echtscheiding is afgerond maak je in principe geen aanspraak op een erfenis (die vrijvalt na de scheiding) van één van je schoonouders. Dit kan alleen als de erflater een insluitingsclausule heeft opgenomen in het testament waardoor je alsnog van hem of haar kan erven.

 

De erfenis na een scheiding

Het is belangrijk om tijdens het scheidingstraject na te denken over jouw nalatenschap en dat ook goed te regelen. Als je geen testament opstelt, geldt de wet. De vraag is of je het met de uitvoering van de wet eens bent. We adviseren een gesprek met de notaris. Hij of zij vertelt je alles over de mogelijkheid jouw vermogen bij overlijden goed na te laten.

Regel je niets? Dan kan het zijn dat je ex-partner van je erft. Dit gebeurt niet snel, maar houd er rekening mee dat het mogelijk is. Stel dat jullie samen twee kinderen hebben. Als jij overlijdt zijn jouw twee kinderen de erfgenamen. Wanneer één van je kinderen overlijdt, dan gaat de erfenis naar het nageslacht. Als jouw overleden kind geen kinderen heeft, dan is je ex-partner volgens het wettelijk erfrecht voor de helft erfgenaam samen met jouw andere kind.

De erfenis terugvorderen na een scheiding

Bij een scheiding is het belangrijk veel zaken goed te regelen. In de praktijk vergeten stellen wel eens wat zij bij het huwelijk of geregistreerde partnerschap aan erfenis(sen) hebben aangebracht of wat zij tijdens hun samenzijn hebben ontvangen. Ook wanneer er door de mediator naar gevraagd wordt. Het kan daarom gebeuren dat er bij het maken van afspraken over alles wat van jullie samen is, iets over het hoofd wordt gezien. Een erfenis die in de gemeenschap viel en die niet is meegenomen bij de verdeling van jullie vermogen, kan door de ex-partner alsnog worden opgeëist.

De erfenis verdelen bij een scheiding

Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft één van jullie een erfenis ontvangen zonder uitsluitingsclausule (in het geval van een uitsluitingsclausule valt de erfenis niet in de gemeenschap)? Dan is deze van jullie samen in de verhouding 50/50. Deze erfenis wordt dan ook verdeeld. Zodra de erfenis is opgemaakt, valt er niets meer te verdelen. Heb je een erfenis ontvangen met een uitsluitingsclausule? Dan valt de erfenis niet in de gemeenschap en hoeft daarom niet tussen jullie worden verdeeld. Wanneer de erfenis met uitsluitingsclausule is opgegaan aan consumptieve doeleinden waar jullie beiden van hebben genoten, dan heb je een vordering voor de helft van de erfenis op je toekomstige ex-partner.

Als jullie getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden dan vallen verkregen erfenissen meestal buiten de gemeenschap en zijn deze van degene die het toekomt. Deze hoeven niet te worden verdeeld. Is jouw erfenis in het geval van huwelijkse voorwaarden geïnvesteerd in de gezamenlijke woning? Dan ontstaat er een vergoedingsrecht tegenover de andere partner. Dit geldt ook als de erfenis is gebruikt om de hypotheek van de gezamenlijke woning (deels) af te lossen. Het verdelen van erfenissen bij scheidingen is complexe materie die veel aandacht nodig heeft. De wijze waarop jullie zijn getrouwd, hoe de erfenis is verkregen en wat er met de erfenis is gedaan op het moment hiervan spelen een belangrijke rol.

Gratis kennismakingsgesprek

Bij het regelen van een scheiding komt veel kijken. Een ontvangen erfenis of recht op een erfdeel van een overleden ouder is daar slechts één onderdeel van. Willen jullie hulp bij het regelen van de scheiding? Maak dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen