Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Echtscheidingsconvenant voorbeeld

Wij helpen.

Een steeds groter wordende groep mensen denkt dat een scheiding eenvoudig online te regelen is. Na het invullen van hun persoonsgegevens op internet, krijgen zij per mail een echtscheidingsconvenant voorbeeld.

Een echtscheidingsconvenant voorbeeld is geen maatwerk

Sommigen komen er bij het invullen van het echtscheidingsconvenant voorbeeld achter dat zij over niet voldoende kennis beschikken om deze gegevens in te vullen. Anderen denken prima afspraken gemaakt te hebben en komen er na de scheiding achter dat de woning toch niet toebedeeld kan worden aan degene die ze graag wilden en de woning alsnog verkocht moet worden. Of bij een belastingcontrole stelt de inspecteur van de Belastingdienst vast dat er sprake is van een overbedeling, waarover schenkbelasting is verschuldigd. Of er ontstaat ruzie omdat het echtscheidingsconvenant voorbeeld niet volledig is. Op zich logisch, want een echtscheidingsconvenant voorbeeld is geen maatwerk. Iedere situatie is uniek en verdient een convenant dat daarop aansluit. Een convenant dat juridisch en fiscaal in orde is en zonder open einden.

Gaat het invullen van een echtscheidingsconvenant voorbeeld dan in alle gevallen fout? Nee, als er sprake is van eenvoudige situatie, jullie fiscaal en juridisch goed zijn onderlegd dan kan het goed gaan. In alle andere gevallen adviseren wij bij Scheiden met Aandacht een gekwalificeerde register mediator in de arm te nemen.

Een goed convenant opstellen

Dat is lastig. Zeker als je daar geen ervaring mee hebt. Hierbij wat tips om een goed convenant op te stellen:

 1. Zet de afspraken duidelijk op papier. Probeer ze zo te omschrijven dat het maar op één manier is uit te leggen. Maak dus SMART afspraken.
 2. Houd rekening met jullie burgerlijke staat. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd of anders dan is dit bepalend voor het maken van afspraken en daarmee voor de inhoud van het convenant.
 3. Bepaal de peildatum. Dat is de datum van de waardering van al jullie bezittingen en schulden. Wettelijk gezien is dit het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank of in uitzonderlijke gevallen een ander moment. Als jullie gemeenschappelijke huishouding al een tijd geleden is gesplitst dan kan dit ook de peildatum zijn.
 4. Bepaal de afrekendatum. Dat is de datum dat jullie met elkaar afrekenen als de één meer toebedeeld heeft gekregen dan de ander of dat er nog andere zaken met elkaar te verrekenen zijn.
 5. Ga na wat gemeenschappelijk is en wat niet. Bij huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden is niet automatisch alles gemeenschappelijk en hoeft daarmee niet alles te worden verdeeld.
 6. Er zijn verschillende huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Welke jullie hebben is van invloed op wat van jullie samen is en hoe alles verdeeld moet worden. Om deze voorwaarden goed te kunnen interpreteren is juridische kennis een vereiste. Verdelen jullie het anders dan wat in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden staat, dan kan dit fiscale gevolgen hebben.
 7. Zet de gezamenlijke bezittingen en schulden in een vermogensverdelingsoverzicht. Spreek met elkaar af wat aan wie wordt toebedeeld en zet dit hierin. Hieruit blijkt wie wat aan waarde krijgt toebedeeld en of er een verrekening dient plaats te vinden.
 8. Is er sprake van een onderneming dan is dit een bezit en moet deze worden verdeeld. De onderneming vertoont een waarde die moet worden verdeeld. Een business valuator kan deze waardebepaling voor jullie verzorgen.
 9. Hebben jullie schenkingen of erfenissen gekregen? Controleer of deze juridisch gezien wel of niet moeten worden verdeeld. Zet de gemaakte afspraken in het convenant.
 10. Hebben jullie kinderen, bepaal dan de hoogte van de kosten van de kinderen en hoe deze kosten tussen jullie worden verdeeld.
 11. Jullie maken afspraken over de onverdeelde boedel.
 12. Verdiep je in de partneralimentatie wetgeving zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Bepaal vervolgens wat jullie hierover willen afspreken. Ga de fiscale gevolgen na van de gemaakte afspra(a)k(en). Jullie maken in ieder geval afspraken over de hoogte van de partneralimentatie, de partneralimentatieduur en bepalen wanneer jullie de hoogte willen herzien.
 13. Verdiep je in de Wet op de Pensioenverevening zodat je weet wat je rechten en plichten zijn en via welke methodes je het ouderdomspensioen en partnerpensioen kan verdelen. Wijken jullie af van wat de wet hierin voorschrijft, ga de fiscale gevolgen na van jullie afspraken.

Kennismakingsgesprek

Het maken van goede houdbare en afdwingbare afspraken waar jullie de gevolgen van kunnen overzien is niet makkelijk. Het vereist in de meeste gevallen begeleiding van een onafhankelijke gekwalificeerde mediator. De mediators van Scheiden met Aandacht maken kinderalimentatie- en partneralimentatieberekeningen op basis van de TREMA normen. Wij helpen bij het maken van de afspraken en stellen het convenant voor jullie op. Wat jullie met elkaar willen afspreken, bepalen jullie tijdens de mediation samen in goed overleg. Wij informeren jullie en leggen uit wat de consequenties van jullie keuzes zijn.

Wil jij graag meer weten over scheiden? Of graag weten waar wij jullie nog meer bij kunnen helpen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.  Gerelateerde artikelen