Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Scheiding aanvragen: wat te doen bij een scheiding?

Wij helpen.

Als jullie gaan scheiden komt er veel op jullie af. Een scheiding aanvragen is een hele stap. Je wilt dat de afspraken in goed overleg worden gemaakt, maar vinden het ook prettig om bijgestaan te worden door een deskundig mediator. Wij helpen jullie daarbij. We begeleiden jullie gedurende het scheidingstraject, nemen jullie aan de hand en bespreken de mogelijkheden. Uiteindelijk maken jullie een keuze die bij jullie past. Vanzelfsprekend is er tijdens het traject ook aandacht voor jullie emoties en die van de kinderen. Wij werken samen met diverse partijen die tijdens het traject aan kunnen haken, zoals: kindertherapeuten en coaches erkend financieel (hypotheek)adviseurs belastingservice en een verkoopversneller

Wat regelen bij een scheiding?

Voordat je de scheiding gaat aanvragen en het verzoekschrift tot (echt)scheiding ingediend kan worden bij de rechtbank, moeten jullie onder andere afspraken maken over de volgende onderwerpen:

 • De woning
  Wie blijft er in de woning wonen? Is dat financieel haalbaar of moet de woning worden verkocht? Waar gaat de ander wonen? Hoe gaan we om met de kosten tot dat moment?
 • De verdeling van jullie andere vermogensbestanddelen
 • De onderneming
  Welke waarde vertegenwoordigt de onderneming? Wat is een reëel inkomen voor de alimentatieberekening?
 • De partneralimentatie
  Is er ruimte (draagkracht) voor de betaling van partneralimentatie? Is er een behoefte?
 • Het ouderdomspensioen
  Wat houdt de wettelijke verevening in? Wat zijn de alternatieven? En wat zijn daar de voor- en nadelen van?
 • Het partnerpensioen
  Is er sprake van een reservering? Zo ja, wat zijn daarin dan de mogelijkheden of alternatieven?
 • De kinderen
  Wanneer verblijven de kinderen bij welke ouder? Hoe gaan jullie om met een wisselmoment? Wat is de hoogte van de kinderalimentatie? Hoe willen jullie omgaan met de kosten van de kinderen? Hoe informeren jullie elkaar over belangrijke onderwerpen en hoe nemen jullie beslissingen? .

Alle antwoorden op deze vragen en meer worden doorgaans binnen 4 tot 6 weken vastgelegd in het convenant en ouderschapsplan, waarna de advocaat doorgaans een verzoek tot echtscheiding in kan dienen bij de Rechtbank.

Welke documenten heeft de advocaat nodig voor de rechtbankprocedure?

Het verzoek tot echtscheiding wordt door de advocaat samen met de volgende documenten naar de Rechtbank verzonden:

 • Een kopie identiteitsbewijs van jullie en de kinderen
 • Een getekend convenant
 • Een getekend ouderschapsplan
 • Een originele huwelijksakte
 • De geboorteakten van de kinderen
 • Eventueel de huwelijkse voorwaarden
 • Een kindverklaring van minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder

"Scheiden is al lastig genoeg" Wij helpen.

De rechtbankprocedure in het kort

Zodra jullie een scheiding aanvragen, gaat de advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. Vanaf dat moment zijn jullie vermogensrechtelijk gescheiden. De scheiding is dan nog niet definitief. De rechter beoordeelt het echtscheidingsverzoek en geeft na goedkeuring een beschikking af. De rechter geeft ongeveer drie weken nadat het verzoek is ingediend de beschikking af. Aan jullie wordt nog eens gevraagd of jullie akkoord gaan met de scheiding. Jullie geven hiervoor goedkeuring door de Akte van Berusting te ondertekenen. Nadat de Akte van Berusting is ontvangen, zal de advocaat aan de Gemeente waarin jullie zijn getrouwd verzoeken de echtscheiding in laten schrijven in de Registers van de Burgerlijke Stand. Vanaf dat moment zijn jullie formeel gescheiden.

Wat als jullie zijn gescheiden?

Als de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente dan moet er toch nog wel het een en ander worden geregeld. Waar moeten jullie dan aan denken:

 • Jullie moeten de pensioenuitvoerders op de hoogte stellen van de door jullie gemaakte afspraken over het ouderdomspensioen en partnerpensioen.
 • Jullie moeten in het jaar volgend op het jaar waarin de echtscheiding heeft plaatsgevonden een aangifte inkomstenbelasting doen.
 • Wellicht hebben jullie recht op toeslagen en moeten deze worden aangevraagd?
 • Wellicht moet er een voorlopige aangifte worden aangevraagd of gewijzigd worden?

Scheiden met Aandacht werkt samen met de Belastingservice, die jullie helpt met de punten die zijn genoemd onder 2 t/m 4. Verder ontvangen jullie van Scheiden met Aandacht het benodigde formulier om de pensioenverzekeraars op de hoogte te stellen van jullie afspraken over het pensioen.

Wat kost scheiden?

Om een echtscheiding te realiseren moet er veel werk worden verzet door onder andere de mediator, de advocaat en de rechtbank. Een scheiding kost daarom geld. De hoogte van de kosten is afhankelijk van jullie situatie.

Bij Scheiden met Aandacht werken we met MfN geregistreerd bemiddelaars met de accreditatie familiemediation en zijn we aangesloten als High Trust Organisatie bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wij onderzoeken daarom eerst of jullie in aanmerking komen voor gesubsidieerde bijstand. Indien jullie daarvoor in aanmerking komen, kan de scheiding geregeld worden vanaf € 55,- per persoon (2020).

Mogelijk hebben jullie een rechtsbijstandverzekering, die de kosten voor mediation geheel of gedeeltelijk vergoedt?

Komen jullie niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van mediation? Dan werken wij met een vast all-in tarief.  Op die manier voorkomen jullie verrassingen achteraf. Dit geeft rust.

Kennismakingsgesprek

Willen jullie graag meer weten over de scheiding, onze werkwijze of de kosten? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.  Gerelateerde artikelen