Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Eerste hulp bij co-ouderschap na scheiden

Gaan jullie scheiden en overwegen jullie co-ouderschap? Dan zijn er verschillende dingen waar je rekening mee moet houden. Wij helpen.

Co-ouderschap na een scheiding

Gaan jullie uit elkaar of scheiden en hebben jullie en minderjarig kind of kinderen? Dan zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde.

  • Zorgverdeling en wisselmomenten
  • Opvoedkundige afspraken
  • Informatie-uitwisseling tussen de ouders
  • Toekomstige veranderingen
  • De financiële afspraken (kinderalimentatie). Dit wordt in principe berekend volgens de geldende normen en tabellen. Jullie hebben echter de mogelijkheid om hier in onderling overleg van af te wijken.

Jullie komen een omgangsregeling overeen óf kiezen voor co-ouderschap.

Wat is co-ouderschap?

Er heerst tegenwoordig nog veel verwarring omtrent co-ouderschap. Je bent een co-ouder in de volgende situaties.

  • Je kind woont minstens drie hele dagen per week bij jou én minstens drie dagen per week bij je ex. Om na te gaan of je hieraan voldoet, hoef je de dagen van de week niet vanaf maandag te tellen.
  • Of je kind woont om en om één week bij jou en één week bij je ex.

Voor co-ouderschap zijn een goede ouderschapsrelatie, wederzijds respect, goede afstemming én communicatie tussen jullie cruciaal. Wanneer jullie alles goed willen laten verlopen, staat Scheiden met Aandacht voor jullie klaar. Zo helpen we jullie graag bij het maken van heldere en duidelijke afspraken. Daarnaast leggen we deze afspraken vast in het ouderschapsplan. Hiermee leggen jullie een goede basis voor de toekomst.

Co-ouderschap en alimentatie

Kinderen kosten geld. Deze kosten verdelen jullie onder elkaar. Veel mensen denken dat de kosten van de kinderen bij een co-ouderschap altijd 50/50 worden verdeeld. Dit is echter een misverstand. Wie wat bijdraagt aan de kosten hangt namelijk af van inkomsten én het te ontvangen kindgebonden budget. Elke ouder draagt dan ook bij naar draagkracht. Meer weten? Onze mediator maakt een alimentatieberekening volgens de richtlijnen van de tremanormen. Samen bespreken we de uitkomst.

Co-ouderschap en een kinderrekening

Bij een co-ouderschap kunnen jullie in overleg bepalen wie verantwoordelijk is voor de verblijfsoverstijgende kosten. Die ouder ontvangt dan van de andere ouder kinderalimentatie. Dit is de standaard alimentatierekening. Daarnaast kunnen jullie gebruik maken van een gezamenlijke kinderrekening. Deze rekening is in beheer van jullie allebei. Op de kinderrekening wordt kinderalimentatie gestort. Vanuit deze rekening worden dus ook de verblijfsoverstijgende kosten voldaan.

 

Wat zijn de voordelen van een kinderrekening?

  • Transparant voor elke ouder. Hierdoor ontstaat er geen discussie waar het geld aan wordt uitgegeven.
  • Gelijkwaardig ouderschap. Elke ouder heeft namelijk toegang tot de gelden op deze rekening.
  • Is er een tekort op de kinderrekening? Dan is het duidelijk waaraan het geld is uitgegeven.

Als aan de voorwaarde van goede communicatie tussen de ouders wordt voldaan, zijn er geen nadelen aan het gebruik van de kinderrekening.

 

Fiscale gevolgen van co-ouderschap

Ben je co-ouder? Dan maakt het voor de toeslagen niet uit op welk adres jullie kinderen staan ingeschreven. Jullie mogen zelf bepalen welke ouder de kinderbijslag en daarmee het kindgebonden budget ontvangt. Er geldt dus geen adresvereiste. De mediator van Scheiden met Aandacht rekent voor jullie uit welke keuze jullie financieel het meeste oplevert. Hoeveel kindgebonden budget je ontvangt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van je toetsingsinkomen. In geval van co-ouderschap hebben jullie beiden recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting mits aan alle voorwaarden is voldaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden of uit elkaar en willen jullie daarbij goed worden begeleid? Voor jullie, maar ook voor de kinderen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is namelijk al lastig genoeg. Wij helpen jullie graag.

Gerelateerde artikelen