Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Scheiden met gemeenschap van goederen

Hoe werkt dat?

Scheiden terwijl je onder gemeenschap van goederen getrouwd bent. Hoe werkt dat? Dit hangt af van de trouwdatum. Onze mediator maakt het graag inzichtelijk voor jullie. Lees even verder.

Scheiden gemeenschap van goederen

Hoe en welke goederen verdeeld moeten worden hangt af van jullie trouwdatum. Zijn jullie getrouwd vóór 1 januari 2018, dan gelden er andere regels dan wanneer jullie daarna zijn getrouwd. Wij helpen jullie inzichtelijk te maken welke juridische aspecten en fiscale gevolgen er komen kijken bij de scheiding.

 

Getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen na 1 januari 2018

Zijn jullie getrouwd na 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen? Dan gelden er nieuwe regels. De ‘standaard’ gemeenschap van goederen bestaat namelijk niet meer. Alleen de bij het aangaan van het huwelijk aanwezige gemeenschappelijke bezittingen en schulden vallen in de beperkte gemeenschap. Net als goederen en schulden die worden aangegaan tijdens het huwelijk.

Alle persoonlijke bezittingen die aanwezig waren bij het aangaan van het huwelijk blijven privé en worden niet gemeenschappelijk. Hetzelfde geldt voor de schulden die aanwezig waren bij het aangaan van het huwelijk. Eventuele erfenissen of schenkingen vallen buiten de beperkte gemeenschap. Er hoeft dus geen sprake meer te zijn van een uitsluitingsclausule.

 

Getrouwd in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018

Zijn jullie getrouwd voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan betekent dit in beginsel dat jullie na de scheiding allebei recht hebben op de helft van de goederen en het vermogen. Onder het vermogen valt alles wat jullie in eigendom hebben. Dus ook de schulden, schenkingen en erfenissen die niet verkregen zijn onder uitsluitingsclausule. In het scheidingsconvenant wordt een verdeling opgenomen van jullie gezamenlijke eigendommen en schulden.

 

Wat valt buiten de verdeling?

Bepaalde goederen of vermogensbestanddelen hoeven jullie niet te delen als jullie gaan scheiden. Dit zijn:

  • Persoonlijk ‘verknochte’ zaken
  • Sieraden, kleding en studieboeken
  • Uitkering ten gevolge van letselschade
  • Notariële schenkingen of erfenissen waarvoor een uitsluitingsclausule van toepassing is

Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan zijn hier ook afspraken voor nodig. Uiteraard helpen we jullie hier graag bij.

Pensioen bij scheiden met gemeenschap van goederen

In de Wet verevening pensioenrechten is bij een scheiding geregeld dat de opgebouwde ouderdomspensioenrechten tijdens de huwelijkse periode bij helfte verdeeld moeten worden (verevend). Als jullie graag een andere verdeling willen van het ouderdomspensioen, dan is het mogelijk dit op te nemen in het scheidingsconvenant. Denk aan een procentuele verdeling of een verrekening met de waarde van andere vermogensbestanddelen. Daarnaast is een afwijkend opbouwpercentage of een conversie mogelijk.  Onze mediator helpt jullie graag bij het bepalen van de juiste verdeling van het pensioen. Indien gewenst sluit er een pensioenadviseur aan.

Nabestaandenpensioen bij scheiden met gemeenschap van goederen

Het nabestaandenpensioen is een uitkering aan de partner van de persoon die is overleden. Gaan jullie scheiden en is er sprake van een reservering nabestaandenpensioen? Dan wordt het nabestaandenpensioen omgezet in een bijzonder nabestaanden partnerpensioen. Behalve als er sprake is van een beschikbare premieregeling.

Als de persoon die het nabestaandenpensioen heeft opgebouwd overlijdt, dan wordt aan de ex-partner een uitkering betaald. Het is tevens mogelijk dat jullie afstand doen van de rechten op bijzonder nabestaandenpensioen.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden? Of willen jullie meer informatie over scheiden met gemeenschap van goederen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen.

Gerelateerde artikelen