Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Getrouwd in het buitenland, scheiden in Nederland

De mobiliteit van mensen is gedurende de laatste jaren alleen maar toegenomen. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat we bij een scheiding in Nederland te maken krijgen met bijzondere situaties. Er zijn veel stellen in het buitenland getrouwd, die in Nederland willen scheiden. Maar is het wel mogelijk om te scheiden in Nederland als je in het buitenland bent getrouwd?

Wanneer is een Nederlandse rechter bevoegd?

Om te scheiden in Nederland moet de Nederlandse rechter bevoegd zijn om een uitspraak te doen in jullie echtscheiding.

Een Nederlandse rechter is bevoegd als:

 • Beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit bezitten, ongeacht het land waar ze wonen;
 • Eén van de partners in Nederland woont en er een gezamenlijk echtscheidingsverzoek wordt ingediend;
 • Degene die het verzoek tot echtscheiding indient langer dan één jaar in Nederland woont;
 • De verzoeker langer dan zes maanden in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • De verweerder in Nederland woont.

Buitenlands huwelijk en scheiden in Nederland

We hebben een paar feiten voor je op een rij gezet.

 • Het is mogelijk om in Nederland te scheiden als je in het buitenland bent getrouwd en in Nederland met een verblijfsvergunning woont. Controleer vooraf of de scheiding van invloed is op je verblijfsstatus. De Immigratie- en Naturalisatiedienst voorziet je van informatie.
 • Om te scheiden in Nederland, is het niet noodzakelijk dat je huwelijk staat ingeschreven in Nederland.
 • Je hebt echter wél een uittreksel uit het huwelijksregister nodig. Als je deze niet hebt, volstaat een originele huwelijksakte. Is die akte niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits?  Dan dient een beëdigd vertaler deze te vertalen.

Getrouwd in het buitenland, scheiden in Nederland

Als de Nederlandse rechter bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken, wil dat niet altijd zeggen dat er Nederlands recht van toepassing is. Soms is buitenlands recht van toepassing. Bij elk onderdeel van de scheiding moet gekeken worden welk recht van toepassing is. Van de scheiding zelf tot partneralimentatie en van kinderalimentatie tot huwelijksvermogen.

De rechtskeuze leggen jullie zelf vast. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een huwelijk óf op een later moment bij het regelen van de scheiding. Voldoen jullie aan de voorwaarden om in Nederland te scheiden en dienen jullie gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding in? Het is dan mogelijk om zelf aan te geven dat het Nederlands recht wordt gevolgd. Willen jullie exact weten welk recht bij de verschillende onderdelen van de scheiding van toepassing is? Dan dient er aanvullend onderzoek te worden gedaan.

Getrouwd in het buitenland en nu scheiden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de rechtskeuze. Echtgenoten hebben de mogelijkheid om te kiezen uit het land waar:

 • Jij of je partner de nationaliteit van heeft;
 • Jullie als laatste hebben gewoond én waar één van de twee nog steeds woont;
 • Jullie beiden woonden tijdens het huwelijk;
 • De echtscheiding wordt aangevraagd.

Scheiden met huwelijkse voorwaarden buiten de EU

Hebben jullie de huwelijkse voorwaarden opgesteld in een land buiten de EU en daarin een rechtskeuze gemaakt? De Nederlandse rechter beoordeelt dan of de rechtskeuze rechtsgeldig is gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van het recht van dat specifieke land. Meestal wordt deze rechtskeuze gevolgd. Per land gelden er echter wel andere regels. Het is dus niet op voorhand duidelijk wat een buitenlandse rechter met de Nederlandse huwelijkse voorwaarden doet.

Gratis kennismakingsgesprek

Zijn jullie in het buitenland getrouwd en voldoen jullie aan de voorwaarden om in Nederland te scheiden? Plan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze mediators. Wij begeleiden jullie graag tijdens het hele scheidingstraject.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

  Gerelateerde artikelen