Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Gevolgen en risico’s van het verbreken van de samenleving met kinderen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er meer ongehuwd samenwonende ouders zijn die uit elkaar gaan, dan gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap. We vertellen je meer.

Begeleiding bij het verbreken van de samenleving

Als gehuwde ouders of geregistreerde partners uit elkaar gaan, dient er een verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Zij worden bij de scheiding geholpen door een advocaat en/of mediator. Een ouderschapsplan maakt deel uit van het verzoekschrift. De rechter controleert of de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan zijn gemaakt in het belang van de kinderen. De rechter kijkt ook of er geen gekke dingen in staan. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen ouders bij het maken van afspraken over de kinderen en stellen het ouderschapsplan op. Zij zorgen ervoor dat het ouderschapsplan voldoet aan de gestelde eisen.

Samenwonende ouders weten vaak niet dat er bij het verbreken van de samenleving een ouderschapsplan opgesteld dient te worden. Er is dan geen controle door de rechter, omdat er geen verzoek tot het verbreken van de samenleving bij de rechtbank ingediend hoeft te worden. Samenwoners, laat jullie daarom goed voorlichten. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie graag.

Partneralimentatie, een wettelijke plicht?

Er is geen wettelijke plicht tot betaling van partneralimentatie voor samenwoners. Hebben jullie hierover afspraken gemaakt in een samenlevingscontract, dan kan daarvan alleen in overleg worden afgeweken. Zijn jullie niets overeengekomen, dan kan het zijn dat jullie beiden of één van jullie na het uiteengaan er veel in inkomen op achteruitgaat. Bij Scheiden met Aandacht zien we dat vaak als er kinderen zijn. Eén van de ouders heeft tijdens het samenzijn, een groot deel van de zorg voor de kinderen op zich genomen. Hierdoor had deze ouder nauwelijks inkomsten uit arbeid. Na het verbreken van de samenleving, zal die ouder zijn/haar eigen broek moeten ophouden als er niets over partneralimentatie is afgesproken. Lukt het deze ouder niet in zijn of haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, dan heeft dit ook gevolgen voor de kinderen.

Verdelen van vermogen bij samenwoners

Bij samenwoners is in principe alles privé, tenzij jullie op papier iets anders zijn overeengekomen. Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie kinderen? Dan is het heel vervelend als hier discussie over is. Dit staat een goede ouderrelatie in de weg. Mogelijk hebben jullie een samenlevingscontract dat uitkomst biedt. Onze mediator helpt jullie graag bij het maken van houdbare en uitvoerbare afspraken.

Vergoedingsrechten bij samenwoners

Wonen jullie bijvoorbeeld samen in de woning van je aanstaande ex partner en heb jij meebetaald aan de aflossing van de hypotheek of heb je met privégeld een investering in die woning gedaan? Bij samenwoners is er niet automatisch sprake van een vergoedingsrecht. Om discussie achteraf te voorkomen, is het van belang dat jullie hierover op papier afspraken maken in een samenlevingsovereenkomst. Duurzame afspraken bevorderen een goede ouderrelatie.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie hulp nodig? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators.

Gerelateerde artikelen