Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Gezag over een kind nu automatisch ook als de ouders niet zijn getrouwd

Wij helpen.

In onze praktijk komen wij nog al eens ouders tegen waarbij niet beide ouders het ouderlijk gezag hebben over hun kinderen. Terwijl het merendeel van de ouders beiden het ouderlijk gezag willen hebben over hun kinderen. Als mediator gaan wij bij scheidende ouders altijd na of er sprake is van ouderlijk gezag van beide ouders. Ouders die geen gezag hebben mogen namelijk niet meebeslissen over de opvoeding van het kind. Als ouders niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben, heeft de ouder die het kind niet ter wereld brengt, niet automatisch het gezag over het kind. Die ouder moet het kind eerst erkennen en na de erkenning kan het gezag worden aangevraagd.

Erkenning en gezag, hoe zit het precies?

We zullen eerst de begrippen erkenning en gezag toelichten, zodat voor jullie duidelijk is wat het verschil is. Voor het gemak gaan we er hiervan uit dat de ouder die het kind erkent een man is. Maar dit kan ook een vrouw zijn.

Als de ouder zijn kind erkent dan geeft hij aan dat het om zijn kind gaat. Wat zijn de gevolgen van het erkennen van je kind:

  • Tussen jou en je kind ontstaat een juridische band.
  • Je moet het kind onderhouden tot het 21 jaar wordt.
  • Jij en het kind worden elkaars wettelijke erfgenaam.
  • Jij kiest samen met de moeder op het moment van de erkenning de achternaam van het kind.
  • Jouw kind krijgt mogelijk jouw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan jij de nationaliteit hebt.

Als je jouw kind hebt erkend en niet het gezag hebt dan heb je vooral plichten.

Wat zijn de gevolgen van het hebben van gezag over jouw kind:

  • Je mag meebeslissen over de opvoeding van je kind.
  • Je kan ook optreden als wettelijk vertegenwoordiger. Je mag dan officiële handelingen verrichten namens jouw kind. Je mag je kind bijvoorbeeld inschrijven op een school, een paspoort aanvragen en toestemming geven voor een medische behandeling.

Bij het hebben van gezag over je kind heb je zowel rechten als plichten.

Wetsvoorstel automatisch ouderlijk gezag

Ieder jaar worden 75.000 kinderen buiten een huwelijk geboren. Dat is bijna de helft van alle kinderen die in een jaar geboren worden. Als je in deze situatie je kind erkent, krijg je op dit moment niet automatisch het ouderlijk gezag. Om het ouderlijk gezag te krijgen, moet je een verzoek indienen. Vaak wordt dit vergeten, of wilt de vader of moeder dit niet om uiteenlopende redenen en etc. Deze situaties kunnen heel vervelend aflopen. Bijvoorbeeld als de moeder overlijdt. De andere ouder zonder het gezag, heeft dan niet zoveel te zeggen over het kind. Het gezag kan dan onderdeel worden van uiteenlopende procedures.

Er is nu een wetsvoorstel waarin staat dat de ouders automatisch ouderlijk gezag gaan krijgen als ze hun kind erkennen. Hierdoor hebben beide ouders een volwaardige rol. De rechtspositie van ongetrouwde ouders met hun kinderen wordt daarmee gelijk getrokken aan die van getrouwde ouders en hun kinderen. De eerste kamer moet zich nog buigen over dit wetsvoorstel. Op zijn vroegst gaat de wet in werking op 1 juli 2021.

Wil jij weten wat dit voor jouw situatie betekent, de mediators van Scheiden met Aandacht geven jou relevante informatie.

Kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie meer informatie over scheiden en/of de partneralimentatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen