Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Gezamenlijk gezag aanvragen

Erkenning kind vanaf 1 januari 2023

Gezamenlijk gezag bij erkenning kind vanaf 1 januari 2023

Wanneer je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, krijg je bij de erkenning van jullie kind niet automatisch het gezag. Bij ongehuwd samenwonenden heeft de moeder – of degene die het kind baart – automatisch het gezag. De ouder die het kind erkent heeft dus niet automatisch ook gezag. Regelmatig zien we in onze praktijk dat maar één ouder het gezag heeft. Om ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden, dient het ouderlijk gezag aangevraagd te worden. Veel mensen vergeten dit laatste, wat mogelijk tot vervelende situaties leidt in een scheidingstraject. Wanneer een kind alleen erkend is door de andere ouder, heeft deze ouder alleen plichten en geen rechten. Echter is vanaf 1 januari 2023 is deze wetgeving verandert. Beide ouders krijgen na erkenning van het kind, automatisch het gezag.

Vanaf 1 januari 2023 krijgen ouders na erkenning van het kind automatisch, beiden het gezag.

Wat houdt het in om het gezag te hebben over je kind?

Uiteraard houdt gezag hebben in dat je het kind opvoedt en verzorgt. Echter zijn er nog meer zaken:

  • Je betaalt voor de opvoeding en verzorging van het kind
  • Je bent wettelijk vertegenwoordiger van het kind
  • Je verricht bepaalde handelingen namens het kind (denk aan het aanvragen van een paspoort, inschrijving op school en toestemming geven voor medische behandelingen)
  • Je beheert het vermogen van het kind

Automatisch gezag bij erkenning kind

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet- geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder, na erkenning van hun kind.

Waar en wanneer kun je een kind erkennen?

Je kind erkennen kan bij de gemeente waar het wordt of is geboren. Je kunt het kind dus al erkennen tijdens de zwangerschap. Echter moet de moeder hier wel schriftelijk toestemming voor geven. Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorte. Ook in dit geval dient de moeder schriftelijke toestemming te verlenen. Ten slotte kun je een kind ook erkennen op een later moment. Wanneer het kind ouder is dan 12 jaar dient zowel het kind als de moeder schriftelijk toestemming te geven.

Scheiden en het hebben van gezag over de kinderen

Bij het verbreken van de samenleving vraagt een mediator of jullie beiden het gezag over de kinderen hebben. Deze informatie vindt je in het gezagsregister. Alleen als beide ouders het gezag hebben is er een plicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hebben niet beiden ouders het gezag? Dan zijn er andere mogelijkheden.

  1. Het is mogelijk alsnog een ouderschapsplan op te stellen. Hierin zetten jullie duidelijk dat één ouder het gezag heeft, maar dat er desondanks toch onderlinge afspraken over de kinderen worden gemaakt. Het ouderschapsplan wordt niet bekrachtigd door een rechter.
  2. Een tweede optie is om het gezag voor de andere ouder alsnog aan te vragen. Echter dient de moeder het hier wel mee eens te zijn. Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan dient ook hij of zij toestemming te geven. Deze procedure nemen we mee in de afwikkeling van de scheiding. Het komt in een ouderschapsplan wat door de rechter wordt bekrachtigd.
  3. Jullie besluiten geen ouderschapsplan op te stellen.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators.

Gerelateerde artikelen