Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Hoeveel partneralimentatie ontvang ik of moet ik betalen?

Heeft jouw ex-partner niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan heeft jouw ex-partner mogelijk recht op partneralimentatie. Partneralimentatie kan in principe alleen aangevraagd worden na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Als je partneralimentatie ontvangt, moet je dit in de aangifte inkomsten belasting aangeven als inkomen. Over de ontvangen partneralimentatie ben je inkomstenbelasting en ZVW premie verschuldigd. Als je partneralimentatie betaalt, dan mag je dit bedrag in de belastingaangifte als persoonsgebonden aftrekpost aftrekken.

De Tremanormen worden door rechtbanken gebruikt om de hoogte van de alimentatie vast te stellen. Hoeveel partneralimentatie je betaalt of ontvangt, is mede afhankelijk van:

1. Behoefte van jouw ex-partner

De behoefte wordt gesteld op het bedrag dat jouw ex-partner nodig heeft om te leven op eenzelfde welstandsniveau als tijdens jullie huwelijk. Als jullie kinderen hebben waarvoor jullie onderhoudsplichtig zijn, dan wordt voor de vaststelling van de behoefte van jouw ex-partner ook rekening gehouden met de behoefte van jullie kinderen.

2. Behoefte van jullie kinderen

Om de behoefte van jullie kinderen vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de tabel Kosten van kinderen. Het aantal kinderen en het totale netto besteedbare inkomen tijdens het huwelijk levert een aantal punten op, waarmee de behoefte in een geldbedrag kan worden vertaald.

3. Draagkracht

De draagkracht van degene die partneralimentatie moet betalen is afhankelijk van de financiële en maatschappelijke omstandigheden van de onderhoudsplichtige. Afhankelijk daarvan wordt een berekening gemaakt op basis van het bruto- of netto loon.

4. Fiscaal voordeel over de berekende partneralimentatie

In de draagkracht van degene die onderhoudsplichtig is wordt onder andere ook rekening gehouden met het fiscaal voordeel over de berekende partneralimentatie.

Vanaf 2020 geldt dat het maximale tarief waartegen o.a. de partneralimentatie aftrekbaar is stapsgewijs verlaagd wordt. Voor 2021 geldt dat voor een belastbaar inkomen van meer dan € 68.507,- de aftrek beperkt is tot 43%. In het jaar 2022 bedraagt deze 40% en in 2023 37,05%.

5. Jus-vergelijking

Om de hoogte van de te betalen partneralimentatie vast te stellen wordt er ook een jus-berekening gemaakt. In jus-vergelijking wordt bepaald wat de betaler en ontvanger van de partneralimentatie netto over houden, na aftrek van het drachtkrachtloos inkomen (= minimale kosten voor levensonderhoud en de werkelijk te verwachten woonlast). Deze berekening wordt gemaakt, omdat het niet de bedoeling is dat de alimentatieplichtige na betaling van partneralimentatie minder te besteden heeft dan de alimentatiegerechtigde.

De hoogte van de partneralimentatie is dus beperkt door de uitkomst van het laagste bedrag conform de behoefte, de draagkracht of de jus-vergelijking.

Kennismakingsgesprek

De vraag hoeveel partneralimentatie je moet betalen of gaat ontvangen laat zich dus niet zo eenvoudig beantwoorden. Er komt veel bij kijken. De mediators bij Scheiden met Aandacht zijn geaccrediteerd om deze berekening voor jullie te maken. Willen jullie afwijken van de berekening? In overleg is dit mogelijk. Willen jullie hierover graag meer weten? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen