Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Vermogensrecht

De oude en nieuwe regels

Gaan jullie scheiden? Dan geldt er een huwelijksvermogensrecht dat bepaalt hoe jullie vermogens worden verdeeld. Eerder vertelden wij over het vergoedingsrecht voor samenwoners en hoe het vergoedingsrecht berekend wordt. In dit blog gaan we dieper in op de oude en nieuwe regels, oftewel het huwelijksvermogensrecht van vóór 2018 en na 2018. Het moment waarop je bent getrouwd is van invloed op wat van jullie gemeenschappelijk en privé is. Wellicht hebben jullie bij aanvang van het huwelijk afwijkende afspraken gemaakt? Welke jullie hebben vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden? Wij leggen jullie – tijdens het scheidingstraject – uit wat de juridische en fiscale gevolgen zijn van de afspraken die door jullie zijn gemaakt.

 

Het oude huwelijksvermogensrecht

Zijn jullie vóór 2018 getrouwd en hebben jullie geen huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan is er sprake van een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alles wat je vóór het huwelijk bezat automatisch gemeenschappelijk is geworden. Dit geldt voor zowel schulden als bezittingen. Alles is van jullie samen, in de verhouding 50/50. Verkregen schenkingen en erfenissen vallen automatisch in de gemeenschap van goederen, tenzij hierop een uitsluitingsclausule van toepassing is. In dat laatste geval komen ze alleen de ontvanger toe. Gaan jullie uit elkaar dan? Dan wordt daar bij de verdeling van het vermogen rekening mee gehouden.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 kennen we de beperkte gemeenschap. Alles wat je voor het huwelijk bezit, blijft in dit geval van jou privé en alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt is dus gezamenlijk. Dit geldt voor zowel schulden als bezittingen. Verkregen schenkingen en erfenissen vallen niet in de gemeenschap van goederen, tenzij hier middels een door de erflater of schenker opgestelde insluitingsclausule van wordt afgeweken.

Hoe zit het huwelijksvermogensrecht wettelijk in elkaar?

Bij de huidige wettelijk regeling is sprake van drie vermogens: het privévermogen van de één, het privévermogen van de ander en het gemeenschappelijke vermogen. Doordat er sprake is van drie vermogens kan privévermogen tijdens het huwelijk zijn vermengd met gemeenschappelijk vermogen. Hierdoor ontstaan vergoedingsrechten.

Een voorbeeld

Ter illustratie, Eva en Niek zijn op 1 januari 2018 getrouwd. Voor het huwelijk had Niek een kapitaalverzekering afgesloten. Op het moment van het huwelijk bedroeg de opgebouwde waarde een bedrag van € 10.000,-. Eva en Niek scheiden op 1 januari 2022. Niek heeft vanaf 1 januari 2018 elke maand een premie inleg gedaan van € 100,-. Gedurende het huwelijk heeft hij € 2.400,- gemeenschapsgeld geïnvesteerd in zijn kapitaalverzekering die privé is. De waarde opbouw is € 2.400,-. Eva heeft daarmee een vordering van € 1.200,- op Niek. Dit is een eenvoudig voorbeeld. Is er sprake van een onderneming die is aangebracht ten tijde van het huwelijk (na 2018)? Dan ligt dit iets ingewikkelder. Gaan jullie uit elkaar? Dan helpen we jullie het complete plaatje – juridisch en fiscaal – inzichtelijk te maken.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Hebben jullie besloten om te gaan scheiden? En hebben jullie vragen over het huwelijksvermogensrecht? Dan helpen we jullie graag. Plan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze deskundige mediators.

Gerelateerde artikelen