Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer heb ik er recht op?

Ouders van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op een inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting. Een heffingskorting geeft korting op de te betalen belastingen. Kinderen kosten veel geld. Iedere euro die je niet hoeft uit te geven, kun je meer aan je kind(eren) uitgeven.

Wat zijn de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

In 2021 gelden de volgende voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

  • Jouw kind is op 1 januari 2021 jonger dan 12 jaar.
  • Jouw kind staat in 2021 minimaal een half jaar bij jou ingeschreven gerekend vanaf 1 januari 2021. Als je co-ouder bent, dan mag je kind ook ingeschreven staan op het adres van je ex-partner.
  • Je hebt in 2021 inkomen uit werk en dat is hoger dan € 5.153,-.
  • Je hebt geen fiscale partner of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Je mag langer dan 6 maanden een fiscale partner hebben en je hebt in dat geval een lager arbeidsinkomen dan jouw fiscale partner.

Om beiden in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet er in ieder geval sprake zijn van een co-ouderschap.

Wat houdt co-ouderschap in?

Bij een co-ouderschap is de zorg van de kinderen ongeveer gelijkelijk verdeeld. Dat betekent concreet dat in een herhalend ritme de kinderen ten minste 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Dit komt gemiddeld neer op 3 dagen per week. Ook dagdelen tellen mee. Is niet het hele jaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal zes maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd berekend.

Wat kan Scheiden met Aandacht voor jullie betekenen?

Het is belangrijk om te weten of je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit recht geeft een korting op de te betalen belasting en kan oplopen tot een korting van € 2.815,- in 2021. Heb je de inkomensafhankelijke combinatiekorting ten onrechte aangevraagd en oordeelt de belastingdienst dat je niet aan alle voorwaarden hebt voldaan? Dan moet je dit bedrag terugbetalen. Je moet namelijk bij de belastingdienst aan kunnen tonen dat je aan alle voorwaarden voldoet. Pas dan kun je in de aangifte inkomstenbelasting aangeven dat je er recht op hebt.

De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie goede afspraken te maken over de zorgverdeling, welke worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ze geven tevens aan of jullie recht hebben op de inkomensafhankelijk combinatiekorting en rekenen uit hoe hoog deze heffingskorting voor jou is. Zijn jullie op papier een co-ouderschap overeengekomen, maar wordt in de praktijk dit plan niet nageleefd? Dan wordt er dus niet aan de voorwaarde van een co-ouderschap voldaan.

Kennismakingsgesprek

Willen jullie hierover graag meer weten? Of willen jullie meer weten over scheiden? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen