Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Hoe ga je om met de inkomsten na een scheiding?

Na een scheiding verandert er veel. Ook financieel. Wij praten je bij over inkomsten na een scheiding. Voor zowel jou als je partner.

Verandering inkomsten na een scheiding

Na de scheiding verandert er financieel van alles. Tijdens het samenzijn deel je alle lasten. Na de scheiding heeft ieder echter een eigen huishouding. In verhouding heb je dan dus meer geld nodig om op hetzelfde welzijnsniveau door te leven. Ook fiscaal gezien verandert er veel. Tijdens het huwelijk waren jullie immers fiscaal partner én elkaars toeslagpartner. Jullie hadden dan ook een gezamenlijk toetsingsinkomen en vermogen. Dit is bepalend voor de hoogte van de te ontvangen toeslagen.

Inkomsten en vermogen na scheiden

Na een scheiding wordt er alleen naar jouw situatie gekeken. Dit inkomen en vermogen is, meestal, veel lager. Heb jij vermogen onder de maximaal toelaatbaar gestelde grens? Dan geldt hoe lager je toetsingsinkomen; hoe hoger de te ontvangen toeslagen.

Inkomsten na een scheiding: verlengd fiscaal partnerschap

Zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank én jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven, zijn jullie geen fiscaal partner meer van elkaar. Daarnaast zijn jullie óók geen toeslagpartners meer. Hierdoor kunnen jullie dus niet meer met persoonsgebonden budget aftrekposten aan elkaar toebedelen. Dit is van invloed op de hoogte van de te betalen belasting. In het jaar van de scheiding kun je wel gezamenlijk gaan voor verlengd fiscaal partnerschap. Hierdoor kun je de belastingaangifte in het jaar van de scheiding nog optimaliseren.

Inkomen vrouwen na scheiding

Een scheiding valt financieel gezien vaak tegen. Waar je eerst alle kosten deelde met elkaar, sta je er nu alleen voor. Toeslagen zijn dan ook een welkome aanvulling op je inkomen. Hoeveel toeslag je krijgt? Dat is afhankelijk van je toetsingsinkomen en vermogen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Afhankelijk van jouw situatie heb je bijvoorbeeld recht op zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Om deze toeslagen te ontvangen, moet je echter wél aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ik ga scheiden maar heb geen inkomen

Tijdens een scheidingsbemiddelingstraject bij Scheiden met Aandacht bekijk je samen met onze mediator of je recht hebt op partneralimentatie, een bijstandsuitkering en de hierboven genoemde toeslagen. Wij maken een alimentatieberekening en berekenen om welke toeslagbedragen het gaat.

Geen inkomen na de scheiding?

Heb jij geen inkomsten na een scheiding? Dan is het mogelijk dat je een beroep moet doen op de bijstand. Een bijstandsuitkering is echter nooit vanzelfsprekend. Kun je zelf voorzien in jouw inkomsten? Dan heb je geen recht op een uitkering. Zo zijn er meerdere voorwaarden. De gemeente kijkt bijvoorbeeld óók naar de draagkracht van je ex-partner. Dit wordt ook wel het verhaalsrecht van de gemeente genoemd.

Het verhaalsrecht van de gemeente

Heeft je ex-partner geen draagkracht om partneralimentatie te betalen? Dan ontvang je de volledige bijstandsuitkering. Heeft jouw partner wél de draagkracht en zijn jullie geen partneralimentatie overeengekomen? Dan verhaalt de gemeente dat bij je ex-partner. Vervolgens vult de gemeente het resterende bedrag aan tot bijstandsniveau.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden? En willen jullie meer informatie over inkomsten na een scheiding? Plan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Gerelateerde artikelen