Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Is partneralimentatie verplicht?

Wij helpen.

Tijdens het huwelijk is er zorg- en onderhoudsplicht. Gaan jullie uit elkaar dan is er een onderhoudsplicht, dat zich uit in de betaling van partneralimentatie. Hierover moet een afspraak worden gemaakt. In de wet staat dat er in bepaalde gevallen recht is op partneralimentatie. Jullie kunnen in overleg hiervan afwijken.

Verhaalrecht gemeente

Als de alimentatiegerechtigde niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien dan zijn jullie in principe verplicht partneralimentatie overeen te komen. Als de alimentatiegerechtigde daarvan afziet, maar wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente haar verhaalrecht uitoefenen. Dit houdt in dat de gemeente bij de alimentatieplichtige partneralimentatie kan vorderen. Dit kan de gemeente enkel doen in het geval de alimentatieplichtige draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie. De gemeente vult het overige bedrag aan tot het bijstandsniveau. De gemeente kan het verhaalrecht enkel uitoefenen in de periode waarin er volgens de wet recht is op partneralimentatie.

Alimentatieberekening; een momentopname

Op het moment dat jullie uit elkaar gaan, wordt er berekend of jullie ieder in jullie eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als dat het geval is, dan zijn jullie niet verplicht om partneralimentatie overeen te komen. Het vaststellen of jullie in jullie levensonderhoud kunnen voorzien is een momentopname. In de toekomst kan het zijn dat jullie situatie verandert en dat één van jullie wel behoefte heeft aan partneralimentatie. Jullie kunnen hierover in het echtscheidingsconvenant afspraken maken. Zodat later duidelijk is, in welke gevallen jullie toch partneralimentatie overeen willen komen.

Partneralimentatie en samenwonen

De partneralimentatie eindigt onder andere, op het moment de alimentatiegerechtigde duurzaam gaat samenwonen. Ondanks dat kunnen jullie een termijn opnemen waarbij de partneralimentatie weer herleeft. Concreet betekent dit, dat als de relatie strandt de partneralimentatie eenmalig herleeft, zonder dat de duur ervan wordt verlengd.

Kort samengevat

Partneralimentatie is alleen verplicht op het moment dat de alimentatiegerechtigde niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voldoen. Voorwaarde is wel dat de alimentatieplichtige draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie. Het is van belang om in een convenant duidelijke afspraken te maken over de partneralimentatie, onder andere over de hoogte, de duur, de beëindiging en een tussentijdse wijziging in situatie en inkomen.

Als jullie afzien van partneralimentatie, moeten jullie duidelijk aangeven wat de reden hiervan is en in welke gevallen jullie de afspraak over de partneralimentatie willen herzien. Willen jullie dat niet dan kunnen jullie ook een niet-wijzigingsbeding opnemen.

De mediator van Scheiden met Aandacht maakt voor jullie inzichtelijk welk bedrag er uit de wettelijke alimentatie berekening komt. Jullie bepalen vervolgens wat jullie hierover willen afspreken.

 

Kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie meer informatie over scheiden en/of de partneralimentatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen