Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Kan je scheiden als je nog geen andere woning hebt?

Op dit moment komt het nogal eens voor dat mensen al zijn gescheiden, maar toch nog samen onder hetzelfde dak wonen. Onder de begeleiding van de mediator van Scheiden met Aandacht maken jullie hierover heldere afspraken.

Kan je scheiden als je nog geen andere woning hebt?

In onze praktijk wordt deze vraag vaak gesteld. Hoe zit dat nu als je een scheiding gaat regelen, maar je hebt nog geen andere woning? In het scheidingstraject maken jullie onder begeleiding van de mediator van Scheiden met Aandacht afspraken over alles wat van jullie samen is. Zo ook over de woning waarin jullie wonen. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt streven veel stellen er naar één woning te behouden, zodat er maar één andere woning gezocht hoeft te worden. Uiteraard is dit niet altijd financieel mogelijk en zal in het geval van een koopwoning, de woning moeten worden verkocht. Huren jullie een te dure huurwoning (niet betaalbaar voor 1 persoon), dan zullen jullie beiden een andere woning moeten zoeken.

Samenwonen na de scheiding

In een scheidingstraject is jullie toekomstige plaatje nog niet duidelijk. Toch maken jullie al wel afspraken over de woonlasten waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s:

  • de woonlasten van de ‘echtelijke’ woning tot het moment waarop de scheiding is gerealiseerd; van de woonlasten op het moment dat de woning is overgenomen door een beiden en jullie wonen nog in die woning;
  • van de woonlasten van een eventuele tweede woning, die bijvoorbeeld wordt gehuurd gedurende het scheidingstraject.

Gescheiden zijn en samenwonen

Op dit moment komt het nogal eens voor dat mensen al zijn gescheiden, maar toch nog samen onder hetzelfde dak wonen. Dit is misschien niet wenselijk, maar als er geen andere optie is, wel noodzakelijk. Meestal wordt de vertrekkende partij gedurende zes maanden de gelegenheid geboden een andere woning te vinden. Die vertrekkende partij heeft een inspanningsverplichting en moet kunnen aantonen wat die doet en heeft gedaan om een andere woning te vinden. Voldoet hij/zij aan deze inspanningsverplichting, dan wordt de termijn van zes maanden verlengd.

Gescheiden zijn en samenwonen in de koopwoning

Als het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank, zijn jullie vermogens gescheiden. Jullie hebben in dat geval alle bezittingen en schulden verdeeld. Er is geen gemeenschap van goederen meer. Toch kan bijvoorbeeld de woning nog van jullie samen zijn. Onder begeleiding van de mediator van Scheiden met Aandacht maken jullie afspraken over de woning.

  1. Word de woning door één van jullie overgenomen; verkocht of blijft de woning onverdeeld?
  2. Hoe worden de woonlasten, de eigenaarslasten en de onderhoudskosten onder jullie verdeeld, tot het moment waarop ieder een eigen woning heeft.

Gescheiden zijn en samenwonen is dus mogelijk, mits daar goede afspraken over worden gemaakt in het convenant. Jullie zijn nog wel fiscaal partner als jullie zijn gescheiden en samenwonen.

Gratis kennismakingsgesprek

Willen jullie graag goed begeleid worden bij de scheiding? Voor jullie, maar ook voor de kinderen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met ons in. Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen.

Gerelateerde artikelen