Kinderalimentatie berekenen in drie simpele stappen   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Kinderalimentatie berekenen in drie simpele stappen

Wij helpen.

Als jullie uit elkaar gaan, maken jullie ook afspraken over de kosten van de kinderen en hoe deze kosten onder elkaar te verdelen. De meeste partners hebben niet goed inzichtelijk wat zij aan hun kinderen uitgeven. Laat staan hoe deze kosten verdeeld moeten worden. Er is onderzoek gedaan naar de uitgaven van ouders voor hun kinderen. De uitgaven van de ouders hangen samen met hun netto besteedbare inkomen (zonder rekening te houden met fiscale teruggaven voor de woning), hoeveel kinderen er in een gezin leven en hoe oud de kinderen zijn. Er zijn normbedragen opgesteld ook wel de trema normen genoemd. Aan de hand van de trema normen wordt bepaald wat het aandeel van de ouders is in de kosten van de kinderen.

Scheiden is lastig genoeg Wij helpen.

Berekenen kinderalimentatie stap 1: Bepalen van de behoefte

Het netto gezinsinkomen van net voor de scheiding is bepalend voor de behoefte van de kinderen.  Het is namelijk niet de bedoeling dat kinderen de dupe worden van de scheiding. Daarom wordt het welzijnsniveau bepaald wat de kinderen tijdens de relatie hadden. Dat heet de behoefte. Om het netto inkomen te berekenen, tel je de volgende zaken bij elkaar op:

  • netto inkomen van beide ouders;
  • het kindgebonden budget;
  • de kinderbijslag.

De auto van de zaak en de hypotheeklast worden niet meegerekend. Dit netto gezinsinkomen wordt vergeleken met een tabel met vastgestelde normbedragen voor de kinderbehoefte (de trema normen).

De behoefte is mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en hoeveel kinderen er in een gezin leven. De kosten voor 1 kind zijn namelijk relatief gezien hoger dan de kosten voor meerdere kinderen.

In de berekende behoefte zitten alleen de standaardkosten van de kinderen. Zoals hierboven beschreven zijn dit normbedragen. In deze normbedragen wordt geen rekening gehouden met bijzondere uitgaven voor de kinderen waar geen vergoedingen tegenover staan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medische kosten of een extreem dure hobby. De mediators bij Scheiden met Aandacht bespreken dit tijdens de mediation en helpen jullie bij het maken van goede afspraken hierover.

Berekenen kinderalimentatie stap 2: Berekenen van de draagkracht

In de draagkrachtberekening wordt berekend wat de ouders daadwerkelijk ter beschikking hebben voor de kinderen. In deze berekening wordt het te ontvangen bedrag aan kindgebonden budget in de situatie na de scheiding meegerekend. De draagkracht van de ouder die dit kindgebonden budget ontvangt, valt hierdoor hoger uit.

De behoefte die is bepaald (aandeel ouders in de kosten van de kinderen) wordt naar evenredigheid van ieders draagkracht verdeeld over de ouders. Ieder draagt dan bij naar draagkracht.

De draagkracht is het netto besteedbare inkomen inclusief het te ontvangen kindgebonden budget minus de minimale kosten voor levensonderhoud (de bijstandsnorm) minus de forfaitaire woonlasten (30% van je netto besteedbare inkomen). Niet al je draagkracht hoeft besteed te worden aan de kinderen. Volgens de trema normen is 30% ter beschikking voor de kosten van de kinderen in de eigen huishouding en 70% ter beschikking voor de kinderen.

Berekenen kinderalimentatie stap 3: Berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie

De kosten van de kinderen oftewel behoefte worden onder de ouders naar draagkracht verdeeld. Hieronder volgt een voorbeeld van de verdeling naar draagkracht.

Een voorbeeld berekenen kinderalimentatie

Stel de kinderen hebben een behoefte van € 1.000,- per maand. De draagkracht van vader is € 700,- en de draagkracht van moeder is € 400,-. De totale draagkracht is € 1.100,-. In verhouding draagt vader dan (700/1.100) x € 1.000,-= € 636,- bij. De moeder draagt (400/1.100) x € 1.000,- = €364,- bij. Vader draagt in verhouding 63,64% bij aan de kosten en moeder draagt 36,36% bij in de kosten.

Zorgkorting bij kinderalimentatie

Afhankelijk van hoe vaak je de kinderen verzorgd, maak je ook kosten in de eigen huishouding. Die kosten moeten ook van jouw draagkracht voor de kinderen worden betaald. De zorgkosten worden dan van jouw aandeel in de kosten worden afgetrokken. Afhankelijk van hoe vaak je de zorg hebt voor de kinderen krijg je zorgkorting gerekend over de totale behoefte van de kinderen (aandeel ouders in de kosten van de kinderen):

  • bij gemiddeld 1 dag in de week een zorgkorting van 15%;
  • bij gemiddeld 2 dagen in de week een zorgkorting van 25%;
  • bij gemiddeld 3 dagen of meer een zorgkorting van 35%.

Een voorbeeld berekenen kinderalimentatie

Stel de kinderen blijven 5 dagen in de week bij moeder en twee dagen in de week bij vader. De kinderen hebben een behoefte van € 1.000,- per maand. De draagkracht van vader is € 700,- en de draagkracht van moeder is € 400,-. De totale draagkracht is € 1.100,-. Vader draagt 63,64% bij aan de kosten en moeder draagt 36,36% bij aan de kosten. Beide ouders zijn een omgangsregeling overeengekomen. Moeder betaalt alle kosten van de kinderen. Vader heeft een zorgkorting van 25% over de € 1.000,-. Dat betekent dat hij € 250,- aan kosten maakt in zijn eigen huishouding en dat er van zijn draagkracht van € 400,- nog € 150,- over is om aan kinderalimentatie aan moeder te betalen.

Als er voldoende draagkracht is bij de ouders kan in de behoefte van de kinderen worden voorzien. Dat is natuurlijk ideaal. Helaas blijkt in de praktijk er soms een tekort aan draagkracht bij de ouders te zijn. Willen jullie weten hoe daar dan mee om te gaan? De mediators van Scheiden met Aandacht maken een kinderalimentatieberekening en leggen uit hoe er met een tekort kan worden omgegaan. Uiteindelijk bepalen jullie zelf wat er wordt afgesproken.

Eigen aandeel bij co-ouderschap

Bij een co-ouderschap werken ouders vaak met een kinderrekening. De kosten die overblijven na aftrek van de kosten in eigen huishouding worden hiervan betaald. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor deze te maken kosten en geven beiden naast de kosten in de eigen huishouding ook geld uit aan bijvoorbeeld kleding en etc. Hier is dus niet 1 van de ouders verantwoordelijk voor de uitgaven van de kinderen maar zijn ze daar beiden verantwoordelijk voor. Deze werkwijze vereist een goede communicatie en afstemming tussen de ouders.

 

Kennismakingsgesprek

Willen jullie meer informatie over het bepalen van de kosten van de kinderen, de verdeling van deze kosten en de mogelijke werkwijzen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen