Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Kinderalimentatie berekenen in 3 simpele stappen

Wij helpen.

Als jullie uit elkaar gaan, worden er afspraken gemaakt over de kosten van de kinderen en de verdeling hiervan. De meeste partners hebben niet goed inzichtelijk wat zij aan hun kinderen uitgeven. Laat staan hoe deze kosten verdeeld moeten worden. Er is onderzoek gedaan naar de uitgaven van ouders voor hun kinderen. Deze uitgaven hangen samen met het netto besteedbare inkomen (zonder rekening te houden met fiscale teruggaven van de woning), het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Er zijn normbedragen opgesteld, ook wel tremanormen genoemd. Aan de hand van de tremanormen wordt bepaald wat het aandeel van beide ouders is in de kosten van de kinderen. In dit blogbericht leggen we in drie simpele stappen uit hoe je de kinderalimentatie berekent.

Scheiden is lastig genoeg Wij helpen.

1: Bepalen van de behoefte

Het netto gezinsinkomen van net voor de scheiding is bepalend voor de behoefte van de kinderen. Het is namelijk niet de bedoeling dat kinderen de dupe worden van de scheiding. Daarom wordt het welzijnsniveau van de kinderen tijdens de relatie bepaald. Dat wordt de behoefte genoemd. Om het netto inkomen te berekenen, tel je de volgende zaken bij elkaar op:

  • Het netto inkomen van beide ouders
  • Het kindgebonden budget
  • De kinderbijslag

De auto van de zaak en de hypotheeklast worden niet meegerekend. Dit netto gezinsinkomen wordt vergeleken met de tremanormen.

De behoefte is mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in een gezin. De kosten voor één kind zijn relatief namelijk hoger dan de kosten voor meerdere kinderen.

Standaardkosten

In de berekende behoefte zitten alleen de standaardkosten van de kinderen. Zoals hierboven beschreven zijn dit normbedragen. In deze normbedragen wordt geen rekening gehouden met bijzondere uitgaven voor de kinderen waar geen vergoedingen tegenover staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische kosten of een extreem dure hobby. Wij bespreken dit graag tijdens de mediation en helpen jullie bij het maken van goede afspraken hierover.

2: Berekenen van de draagkracht

In de draagkrachtberekening wordt berekend wat de ouders daadwerkelijk ter beschikking hebben voor de kinderen. In deze berekening wordt het te ontvangen bedrag aan kindgebonden budget in de situatie na de scheiding meegerekend. De draagkracht van de ouder die dit kindgebonden budget ontvangt, valt hierdoor hoger uit.

De bepaalde behoefte (het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen) wordt naar evenredigheid van ieders draagkracht verdeeld over de ouders. Ieder draagt dan bij naar draagkracht.

De draagkracht is het netto besteedbare inkomen inclusief het te ontvangen kindgebonden budget. Hier worden de minimale kosten voor levensonderhoud (de bijstandsnorm) en de forfaitaire woonlasten (30% van je netto besteedbare inkomen) vanaf getrokken. Niet alle draagkracht hoeft namelijk besteed te worden aan de kinderen. Volgens de tremanormen is 30% ter beschikking voor de kosten van de kinderen in de eigen huishouding. De overige 70% is ter beschikking voor de kinderen.

3: Berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie

De kosten van de kinderen, met andere woorden de behoefte, worden onder de ouders naar draagkracht verdeeld. Hieronder volgt een voorbeeld van de verdeling naar draagkracht.

Voorbeeld berekenen kinderalimentatie

Stel dat de kinderen een behoefte van € 1.000,- per maand hebben. Vaders draagkracht is € 700,- en moeders draagkracht is € 400,-. De totale draagkracht is dan € 1.100,-. In verhouding draagt vader dus (700/1.100) x € 1.000,-= € 636,- bij. Moeder draagt (400/1.100) x € 1.000,- = €364,- bij. Kortom draagt vader in verhouding 63,64% bij aan de kosten en moeder 36,36%.

Eigen aandeel bij co-ouderschap

Bij een co-ouderschap werken ouders vaak met een kinderrekening. De kosten die overblijven na aftrek van de kosten in eigen huishouding worden hiervan betaald. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor deze kosten. Naast de kosten in de eigen huishouding, geven beiden ook geld uit aan bijvoorbeeld kleding. Bij een co-ouderschap is dus niet één van de ouders verantwoordelijk voor de uitgaven van de kinderen. Dat zijn ze namelijk allebei. Deze werkwijze vereist echter wel een goede communicatie en afstemming tussen de ouders.

Zorgkorting bij kinderalimentatie

Afhankelijk van hoe vaak je de kinderen verzorgd, maak je ook kosten in de eigen huishouding. Deze kosten moeten ook van jouw draagkracht voor de kinderen worden betaald. De zorgkosten worden dan van jouw aandeel in de kosten afgetrokken. Afhankelijk van hoe vaak je de zorg hebt voor de kinderen krijg je zorgkorting. Dit wordt berekend over de totale behoefte van de kinderen (aandeel ouders in de kosten van de kinderen):

  • 15% zorgkorting bij gemiddeld 1 dag in de week
  • 25% zorgkorting bij gemiddeld 2 dagen in de week
  • 35% zorgkorting bij gemiddeld 3 dagen of meer

Voorbeeld berekenen kinderalimentatie met zorgkorting

Stel dat de kinderen vijf dagen in de week bij moeder blijven en twee dagen in de week bij vader. De kinderen hebben in dit geval een behoefte van € 1.000,- per maand. De draagkracht van vader is € 700,- en de draagkracht van moeder is € 400,-. De totale draagkracht is dan € 1.100,-. Vader draagt dus 63,64% bij aan de kosten en moeder 36,36%. Beide ouders zijn een omgangsregeling overeengekomen. Moeder betaalt alle kosten van de kinderen. Vader heeft een zorgkorting van 25% over de € 1.000,-. Dat betekent dat hij € 250,- aan kosten maakt in zijn eigen huishouding en dat er van zijn draagkracht van € 400,- nog € 150,- over is om aan kinderalimentatie aan moeder te betalen.

Als er voldoende draagkracht is bij de ouders, wordt in de behoefte van de kinderen voorzien. Dat is natuurlijk ideaal. Helaas blijkt er in de praktijk soms een tekort aan draagkracht bij de ouders te zijn. Willen jullie weten hiermee om te gaan? Onze mediators van Scheiden met Aandacht maken een kinderalimentatieberekening en leggen tevens uit hoe er met een tekort wordt omgegaan. Uiteindelijk bepalen jullie zelf wat er wordt afgesproken.

Kennismakingsgesprek

Willen jullie meer informatie over het bepalen van de kosten van de kinderen, de verdeling van deze kosten en de mogelijke werkwijzen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen