Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Lijfrente bij een scheiding, hoe zit dat precies?

Wij helpen.

Lijfrente bij een scheiding is vaak een belangrijk onderdeel van de vermogensverdeling. Als jullie gaan scheiden en een lijfrenteverzekering of lijfrentebankspaarrekening hebben kan het zijn dat deze onderdeel uitmaken van de vermogensverdeling. Deze dienen jullie bij de scheiding onderling te verrekenen.

Lijfrente bij scheiding: verrekenen of niet?

Als de lijfrente tot de gemeenschap van goederen behoort, dan dient deze verdeeld te worden. Als een lijfrente in de toekomst tot uitkering komt, ben je inkomstenbelasting verschuldigd over de uitkering. Daarom houden we vaak in de verrekening rekening met een belasting latentie van 30%.

Jullie kunnen dan een keuze maken uit de volgende opties:

Afkopen van de lijfrentevoorziening

Aan het afkopen van een lijfrentevoorziening zitten fiscaal enorme gevolgen. Bij de afkoop betaal je inkomstenbelasting over alle premies en het rendement daarop. Daarnaast moet je 20% revisierente betalen over de uitkering.  Hierop is een uitzondering en dat is een lijfrentevoorziening waarvan de waarde in het economisch verkeer kleiner is dan € 4.475,- (2020). Deze vrijstelling is eventueel overdraagbaar.

Lijfrente bij scheiding: splitsen van de lijfrentevoorziening

Een lijfrente kan fiscaal geruisloos worden gesplitst. De partner die de lijfrente niet heeft opgebouwd, zet dan een deel van de voorziening voort.  Het product dient zich hier echter wel voor te lenen.

Toedeling van de lijfrentevoorziening aan degene die de voorziening heeft opgebouwd

De lijfrentevoorziening kan geruisloos worden toebedeeld aan degene die de voorziening heeft opgebouwd. Hetgeen vaak over het hoofd wordt gezien zijn de gevolgen van de fiscale verrekening. Degene aan wie de lijfrente wordt toebedeeld wordt namelijk overbedeeld en moet een vergoeding aan de ander betalen. Dit kan in de vorm van geld of een vermogensbestanddeel.

De compensatie wordt echter belast als periodieke uitkering en verstrekking bij degene die de vergoeding ontvangt. Er is dan inkomstenbelasting verschuldigd, de algemene heffingskorting valt lager uit, er zijn premies verschuldigd voor de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet en de toeslagen vallen lager uit. Degene die de compensatie voldoet heeft echter een persoonsgebonden aftrek (een belastingvoordeel). Het is daarom goed om hier heldere afspraken over te maken.

Toedeling aan degene die de voorziening niet heeft opgebouwd

Als jullie hiervoor kiezen, moeten jullie ook rekening houden met de gevolgen van de fiscale verrekening zoals eerder hierboven beschreven.

Aan het verdelen van de lijfrente zitten de nodige haken en ogen. Wij voorzien jullie van de juiste informatie zodat jullie waterdichte afspraken kunnen maken.

Lijfrente bij scheiding: Hoe zit het met een periodiek of finaal verrekenbeding?

Het kan ook zijn dat de lijfrente binnen een periodiek of finaal verrekenbeding valt. In dat geval hoeft de lijfrente niet verdeeld te worden. Wel dient de waarde van de lijfrentevoorziening verrekend te worden. De andere partij heeft dan wel recht op geld en niet op de lijfrentevoorziening zelf. Daarnaast kan ook in deze situatie een lijfrentevoorziening geheel of gedeeltelijk worden toebedeeld aan de ander. Bijvoorbeeld als er onvoldoende middelen zijn om de ander te compenseren. Onder bepaalde voorwaarden mag deze worden over te dragen aan de andere partner.

Voor samenwoners of gehuwden met huwelijkse voorwaarden geldt dat als de lijfrente onderdeel uitmaakt van het privévermogen deze niet verrekend hoeft te worden. Het is in die situaties ook niet mogelijk om een lijfrente over te dragen naar de ander.

Lijfrente bij scheiding melden of niet?

In de praktijk zien we dat de verdeling van het vermogen de nodige strijd kan opleveren. Het is soms lastig om alle vermogensbestanddelen in kaart te brengen. Daarnaast wil één van de partners ook weleens een lijfrentepolis ‘vergeten’ te melden. Het is hierbij belangrijk dat die partner zich realiseert dat de rechter onverbiddelijk is. Komt aan het licht dat jij degene bent die niet juist gehandeld heeft, dan vervalt de gehele lijfrente aan de andere echtgenoot.

Al met al kunnen we dus concluderen dat het verdelen van de lijfrente behoorlijk wat haken en ogen heeft. Het is daarbij belangrijk dat jullie over de juiste informatie beschikken.

Gerelateerde artikelen