Na de scheiding samen in huis blijven wonen | Scheiden met Andacht   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Na de scheiding

samen in huis blijven wonen

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan komen er vaak veel vragen op jullie af. Na scheiding samen in huis blijven wonen? Hoe regelen we dat goed? Hoe pakken we de zaken praktisch en financieel gezien goed aan? Wij helpen jullie hierbij.

Na scheiding samen in huis blijven wonen

Na een scheiding samen in huis blijven wonen (tijdelijk) blijkt meestal lastiger dan gedacht. In de praktijk is dit wel vaak het geval. Zeker in de huidige tijd waarin vraagprijzen vaak overboden worden en huurprijzen in de particuliere sector torenhoog zijn. De sociale huurwoningen kennen vaak lange wachttijden.

Op het moment dat jullie (tijdelijk) samen in de woning blijven wonen, lopen de spanningen en irritaties vaak op. Voor de rust en de onderlinge verstandhouding is het beter dat ieder een eigen dak boven het hoofd krijgt. Zoals eerder aangegeven is dit in de praktijk vaak niet of lastig op korte termijn te realiseren. De meest voorkomende problemen waar jullie tegen aanlopen is dat er geen alternatieve woonruimte te vinden is in deze overspannen huizenmarkt of dat de financiële middelen ontbreken om dit te kunnen betalen.

 

Als jullie nog niet ieder over een eigen woonadres beschikken, dan zit er niet veel anders op dan goede afspraken te maken over de wijze waarop jullie samen in de woning blijven wonen en hoe jullie omgaan met de gezamenlijke kosten.

Na scheiding samen in huis blijven wonen, hoe houden we het 'gezellig'?

Soms zit er niets anders op dan nog even samen in het huis te blijven wonen. Maar hoe blijft het dan leefbaar voor jullie en de kinderen? We zetten een aantal tips op een rij.

 • Maak een duidelijke taakverdeling. Wie doet wat in het huishouden?
 • Om ervoor te zorgen dat jullie elkaar ook af en toe niet zien, wissel dan bijvoorbeeld de weekenden af. De ene keer ben jij in het weekend thuis en het andere weekend de ander. Misschien is het mogelijk dat jullie tijdelijk in het weekend bij familie of vrienden terecht kunnen? Zo kunnen jullie even afstand nemen van elkaar.
 • Bespreek met de kinderen wat er aan de hand is en leg hen uit dat jullie na scheiding samen in huis blijven wonen. Geef hierbij altijd aan waarom. Voor de kinderen is het anders verwarrend.
 • Jullie kunnen alvast een zorgverdeling voor de kinderen en/of huisdieren afspreken. In de nieuwe situatie zullen jullie dat ook moeten doen.
 • Jullie hebben nog een gezamenlijke huishouding en de gezamenlijke kosten moeten worden verdeeld. Maak daar duidelijke afspraken over. Wie betaalt wat? En hoe willen jullie omgaan met het gezamenlijke geld?
 • Geef elkaar de ruimte om activiteiten met vrienden of vriendinnen te doen.
 • Zorg ervoor dat ieder een eigen slaapplek heeft.
Na scheiding samen in huis blijven wonen | Scheiden met Aandacht

Wat gebeurt er met het huis na de scheiding?

Jullie gaan uit elkaar en hebben samen een koopwoning. Wat gebeurt er dan met de woning? Dat verschilt per geval. Er zijn een aantal mogelijkheden.

 1. De echtelijke/gezamenlijke koopwoning wordt overgenomen door één van jullie
  Als er sprake is van een overwaarde, heeft de vertrekkende partij vaak recht op de helft van de overwaarde. In geval van een onderwaarde moet de vertrekkende partij mogelijk nog een bedrag betalen aan de partij die de woning overneemt. Als jullie daar andere afspraken over maken, dan kan er sprake zijn van een schenking. Hierover is schenkbelasting verschuldigd.
 2. De echtelijke/gezamenlijke woning wordt verkocht
  In principe wordt de verkoopopbrengst, zowel positief als negatief verdeeld.
 3. De echtelijke/gezamenlijke woning blijft onverdeeld
  De woning blijft in gezamenlijk eigendom. Jullie blijven daarnaast beide hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Middels de woning blijven jullie met elkaar verbonden. Jullie moeten afspraken maken over de betaling van de gebruikerslasten, de eigenaarslasten en een eventuele vergoeding voor het woongenot. Er kleven ook fiscale nadelen aan deze optie.

Gaan jullie uit elkaar, maar hebben jullie samen een huurwoning? Dan zijn er de volgende opties:

 1. Eén van jullie neemt het huurcontract over en de ander gaat op zoek naar een koopwoning of huurwoning. De verhuurder moet hier wel mee akkoord gaan.
 2. Jullie zeggen beide het huurcontract op en gaan op zoek naar een andere koop- of huurwoning.

Na scheiding samen in huis blijven wonen, advies

Als jullie gaan scheiden komt er veel op jullie af. Een scheiding aanvragen is een hele stap. Je wilt dat de afspraken in goed overleg worden gemaakt, maar vinden het ook prettig om bijgestaan te worden door een deskundig mediator. Wij helpen jullie daarbij. We begeleiden jullie gedurende het scheidingstraject, ook als jullie nog tijdelijk samen blijven wonen in het huis. We nemen jullie aan de hand en bespreken de mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen