Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Nieuw wetsvoorstel: automatisch ouderlijk gezag bij ongehuwden

Wij helpen.

In onze praktijk komen we met regelmaat ouders tegen waarbij niet beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Terwijl het merendeel van de ouders dat wél wil. Ouders die geen gezag hebben mogen niet meebeslissen over de opvoeding van het kind. Als ouders niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben, heeft alleen de ouder die het kind ter wereld brengt, automatisch het gezag over het kind. De andere niet. Die ouder moet het kind eerst erkennen, pas daarna kan het gezag worden aangevraagd. Er ligt nu een wetsvoorstel waardoor hier verandering in komt.

Erkenning en gezag, hoe zit het precies?

Eerst de begrippen erkenning en gezag, want wat is het verschil? Voor het gemak gaan we er ervan uit dat de ouder die het kind erkent een man is. Maar dit kan natuurlijk ook een vrouw zijn.

Als de ouder zijn kind erkent dan geeft hij aan dat het om zijn kind gaat. Dat betekent het volgende:

  • tussen jou en je kind ontstaat een juridische band.
  • je moet het kind onderhouden tot het 21 jaar wordt.
  • jij en het kind worden elkaars wettelijke erfgenaam.
  • jij kiest samen met de moeder op het moment van de erkenning de achternaam van het kind.
  • jouw kind krijgt mogelijk jouw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan jij de nationaliteit hebt.

Als je jouw kind wél hebt erkend, maar niet het gezag hebt, dan heb je vooral plichten.

Als je ook het gezag hebt over jouw kind, dan:

  • mag je meebeslissen over de opvoeding.
  • kan je ook optreden als wettelijk vertegenwoordiger. Je mag dan officiële handelingen verrichten namens jouw kind. Je mag je kind bijvoorbeeld inschrijven op een school, een paspoort aanvragen en toestemming geven voor een medische behandeling.

Bij het hebben van gezag over je kind heb je zowel rechten als plichten.

Wetsvoorstel automatisch ouderlijk gezag

Ieder jaar worden 75.000 kinderen buiten een huwelijk geboren. Dat is bijna de helft van alle kinderen die in één jaar geboren wordt. Als je in deze situatie je kind erkent, krijg je op dit moment niet automatisch het ouderlijk gezag. Om het ouderlijk gezag te krijgen, moet je een verzoek indienen. Vaak wordt dit vergeten, of wil de vader of moeder dit niet. Deze situaties kunnen heel vervelend aflopen. Bijvoorbeeld als de moeder overlijdt. Een ouder zonder gezag heeft dan niet zoveel te zeggen over het kind. Het gezag kan dan onderdeel worden van allerlei procedures.

Er is nu een wetsvoorstel waarin staat dat de ouders automatisch ouderlijk gezag krijgen zodra ze hun kind erkennen. Hierdoor hebben beide ouders een volwaardige rol. De rechtspositie van ongetrouwde ouders met hun kinderen wordt hiermee gelijk getrokken aan die van getrouwde ouders en hun kinderen. De eerste kamer moet zich nog buigen over dit wetsvoorstel. Op zijn vroegst gaat de wet in werking op 1 juli 2021.

Wil jij weten wat dit voor jouw situatie betekent? De mediators van Scheiden met Aandacht geven je relevante informatie.

Kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie meer informatie over scheiden en/of erkenning en gezag? Plan dan een gratis een kennismakingsgesprek in met één van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.