Ouderverstoting: hardere aanpak? Wij helpen | Scheiden met Aandacht.   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Ouderverstoting

Een hardere aanpak?

Jammergenoeg is de relatie tussen ouders na een scheiding niet altijd goed. In het uiterste geval komt één van de ouders de afgesproken zorgverdeling niet na, waardoor de andere ouder de kinderen niet meer ziet. Schrijnend, want de kinderen hebben beide ouders even hard nodig.

‘Ouders moeten niet ongestraft kinderen bij hun ex kunnen weghouden’

Ouderverstoting: de feiten zijn schokkend

In tien tot twintig procent van alle scheidingen, lukt het ouders niet om afspraken te maken over de kinderen, of om deze afspraken na te leven. Twintig procent van de volwassen kinderen heeft na de scheiding geen contact meer met hun vader en vijf procent heeft geen contact meer met hun moeder.

Er wordt in die gevallen een groot beroep gedaan op de rechtspraak en de hulpverlening. Met als gevolg dat complexe scheidingen de overheid veel tijd en geld kosten.

Waarom houdt een ouder de kinderen weg bij de andere ouder?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • Wraak ten opzichte van de andere ouder.
  • De nieuwe partner van de ander is niet goed voor de kinderen.
  • Soms willen kinderen niet naar de andere ouder. Dat kan om allerlei redenen zijn.
  • De reisafstand tussen de ouders is (te) groot.
  • Kinderen hebben bij de andere ouder geen veilige omgeving.
  • De andere ouder biedt de kinderen geen structuur.

In bijna alle gevallen is ouderverstoting onterecht

Het is altijd erg moeilijk om de echte redenen boven water te krijgen. In zeer bijzondere situaties is er wel een goede reden om kinderen weg te houden van de andere ouder. Op dat moment moet de ouder hier melding van doen en wordt samen met hulpverlenende instanties naar hulp gezocht.

In een uiterste geval bepaalt de rechter dat een ouder uit de ouderlijke macht wordt gezet. Maar, in het merendeel van de zaken met ouderverstoting speelt dit niet, en is het weghouden van de kinderen bij de andere ouder onterecht. Minister Dekker onderzoekt of er mogelijkheden zijn om sancties toe te passen.

‘Ouders moeten niet ongestraft kinderen bij hun ex kunnen weghouden’

Minister Dekker wil dat er meer handhaving komt. Op dit moment zijn er nauwelijks sancties als een ouder de omgangsregeling niet nakomt. Het zou daarom beter zijn als ouders een stok achter de deur hebben. Zodat ze weten dat er een sanctie kan volgen als ze zich niet houden aan de omgangsregeling.

Als gevolg van de sancties zouden ouders afspraken beter nakomen, verwacht ook familierechter Cees van Leuven. Om die reden zou het goed zijn om in een vroeg stadium de rechter erbij te betrekken. De rechter zou de knoop doorhakken hoe verder te gaan. Want hoe langer hiermee gewacht wordt, hoe erger de situatie wordt. Met als gevolg dat een ouder zijn kind een jaar lang niet ziet. Dat moet worden voorkomen.

Volgens de familierechter is het belangrijk dat het ministerie van Justitie en het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn Sport (VWS) samen aan de slag gaan met de uitvoering. Zeker met de huidige druk op de hulpverlening en de rechtspraak is de huidige situatie is volgens hem onhoudbaar.

 

Mogelijke aanpak van ouderverstoting

Volgens Jurjen Tak (orthopedagoog) moeten ouders vaak lang wachten op diagnostiek, advisering, hulp en rechterlijke uitspraken. Hierdoor vreet het conflict vreet zich steeds dieper in. Hij pleit daarom voor een scheidingsadviesteam in elke wijk met gespecialiseerde hulpverleners. Zij zouden al in een vroeg stadium de omvang van het probleem kunnen inschatten. En er is nog een reden, zo’n team zou ook inzicht hebben in mogelijke andere problemen die spelen, waar de hulp dan op kan worden aangepast.

Dat zou ook kunnen betekenen dat een rechter of politie wordt ingezet. Zij kunnen dan een beslissing nemen waar ouders zich aan moeten houden. Wordt het besluit dan niet nageleefd, dan is er de mogelijkheid sancties op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een geldboete, de kinderen bij de andere ouder plaatsen, of zelfs opsluiting in een gevangenis.

Scheiding, kinderen en gevolgen

Er wordt in scheidingen veel geprocedeerd over de kinderen. Deze procedures duren vaak lang. En al die tijd zien de kinderen dan de andere ouder niet. Het komt zelfs voor dat ouders alleen al procedures voeren om de zaak te frustreren.  Met als gevolg dat kinderen van deze complexe echtscheiding op latere leeftijd vaak in therapie gaan. Soms krijgen ze later problemen met hun eigen kinderen.

Gratis kennismakingsgesprek

Willen jullie de zorg van de kinderen goed regelen? Duurzame afspraken over de kinderen maken? Of willen jullie meer informatie over scheiden? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen