Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wat is ouderverstoting en hoe ga je ermee om?

Jammer genoeg is de relatie tussen ouders na een scheiding niet altijd goed. In het uiterste geval komt één van de ouders de afgesproken zorgverdeling niet na. Hierdoor ziet de andere ouder de kinderen niet meer. Schrijnend, want de kinderen hebben beide ouders even hard nodig. Wij vertellen alles over ouderverstoting. Lees je mee?

‘Ouders moeten niet ongestraft kinderen bij hun ex kunnen weghouden.’

Ouderverstoting: de feiten zijn schokkend

In tien tot twintig procent van alle scheidingen, lukt het ouders niet om afspraken te maken over de kinderen óf om deze afspraken na te komen. Twintig procent van de volwassen kinderen heeft na de scheiding daardoor geen contact meer met hun vader. Slechts vijf procent heeft geen contact meer met hun moeder.

Er wordt in die gevallen een groot beroep gedaan op de rechtspraak en de hulpverlening. Het gevolg? Complexe scheidingen die de overheid veel tijd en geld kosten.

Waarom houdt een ouder de kinderen weg bij de andere ouder?

Daarvoor zijn verschillende redenen. De meest voorkomende zijn:

  • Wraak ten opzichte van de andere ouder.
  • De nieuwe partner van de ander is niet goed voor de kinderen.
  • Kinderen willen niet naar de andere ouder om allerlei redenen.
  • De reisafstand tussen de ouders is (te) groot.
  • Kinderen hebben bij de andere ouder geen veilige omgeving.
  • De andere ouder biedt de kinderen geen structuur.

Onterechte ouderverstoting

Het is daarentegen erg moeilijk om de échte redenen boven water te krijgen. In zeer bijzondere situaties is er een goede reden om kinderen weg te houden van de andere ouder. Op dat moment moet de ouder hier melding van doen. Dan wordt er samen met hulpverlenende instanties naar hulp gezocht.

In een uiterste geval bepaalt de rechter dat een ouder uit de ouderlijke macht wordt gezet. Echter, in het merendeel van de zaken met ouderverstoting speelt dit niet. Vaak is het weghouden van de kinderen bij de andere ouder dan ook onterecht. Minister Dekker onderzoekt of er mogelijkheden zijn om sancties toe te passen.

Sancties bij ouderverstoting

Minister Dekker wil dus dat er meer handhaving komt op ouderverstoting. Op dit moment zijn er nauwelijks sancties als een ouder de omgangsregeling niet nakomt. Het is beter als ouders een stok achter de deur hebben. Zo weten ze namelijk dat er mogelijk een sanctie volgt als ze zich niet houden aan de omgangsregeling.

Als gevolg van de sancties komen ouders afspraken beter na, verwacht ook familierechter Cees van Leuven. Om die reden is het goed om in een vroeg stadium de rechter bij de situatie te betrekken. De rechter knapt dan de knoop door over hoe verder te gaan. Want hoe langer hiermee wordt gewacht, hoe erger de situatie wordt. Het gevolg? Een ouder ziet zijn of haar kind soms een jaar lang niet. Dat moet voorkomen worden.

Volgens de familierechter is het belangrijk dat het ministerie van Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen aan de slag gaan met de uitvoering. Zeker met de huidige druk op de hulpverlening en de rechtspraak. Hierdoor is deze situatie volgens hem onhoudbaar.

Mogelijke aanpak van ouderverstoting

Volgens Jurjen Tak (orthopedagoog) moeten ouders vaak lang wachten op diagnostiek, advisering, hulp en rechterlijke uitspraken. Hierdoor vreet het conflict zich steeds dieper in. Hij pleit daarom voor een scheidingsadviesteam in elke wijk met gespecialiseerde hulpverleners. Zij schatten al in een vroeg stadium de omvang van het probleem in. En er is nog een reden. Zo’n team heeft namelijk óók inzicht in mogelijke andere problemen die spelen. In dat geval is het mogelijk de hulp daarop aan te passen.

Het is tevens mogelijk dat een rechter of de politie wordt ingezet. Zij nemen dan een beslissing waar ouders zich aan moeten houden. Wordt het besluit niet nageleefd? Dan is er de mogelijkheid om sancties op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een geldboete, de kinderen bij de andere ouder plaatsen of zelfs opsluiting in een gevangenis.

Scheiding, kinderen en gevolgen

Er wordt in scheidingen veel geprocedeerd over de kinderen. Deze procedures duren vaak lang. En al die tijd zien de kinderen dan de andere ouder niet. Het komt zelfs voor dat ouders alleen al procedures voeren om de zaak te frustreren. Met als gevolg dat kinderen door deze complexe echtscheiding op latere leeftijd vaak in therapie gaan. Soms krijgen ze zelfs problemen met hun eigen kinderen.

Gratis kennismakingsgesprek

Willen jullie de zorg van de kinderen goed regelen en ouderverstoting voorkomen? Duurzame afspraken over de kinderen maken? Of willen jullie meer informatie over scheiden? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen