Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Ouderverstoting

De overheid pleit voor een hardere aanpak

Scheiden is lastig en gaat gepaard met veel emoties. Jullie sluiten een periode in jullie leven af. Een periode met leuke, maar misschien ook wel met minder leuke herinneringen. Je moet zelf de draad weer zien op te pakken. Dat gaat met vallen en opstaan. Niet alleen voor jou, maar ook voor je ex-partner en voor jullie kinderen. De eerste tijd na de scheiding is het zoeken naar een nieuwe balans. Een nieuwe balans wordt gevonden als er met elkaar wordt gecommuniceerd en waarbij je de kinderen de andere ouder ook gunt. Helaas is de ouderrelatie na een scheiding niet altijd goed. In uiterste gevallen komt 1 van de ouders de afgesproken zorgverdeling niet na, waardoor de andere ouder de kinderen niet meer ziet. Dit is schrijnend, mede omdat de kinderen beide ouders nodig hebben.

‘Ouders moeten niet ongestraft kinderen bij hun ex kunnen weghouden’

Ouderverstoting: de feiten zijn schokkend

In 10 tot 20 procent van alle scheidingen, lukt het ouders helaas niet om afspraken te maken over de kinderen of om deze afspraken na te leven. 20 procent van de volwassen kinderen heeft na de scheiding geen contact meer met hun vader en 5 procent heeft geen contact meer met hun moeder.

Complexe scheidingen kosten de overheid veel tijd en geld. Er wordt in die gevallen een groot beroep gedaan op de rechtspraak en de hulpverlening.

Waarom houdt een ouder de kinderen weg bij de andere ouder?

Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen:

  • Wraak ten opzichte van de andere ouder.
  • De kinderen geven aan niet naar de andere ouder te willen. Hieraan kunnen veel redenen aan ten grondslag liggen.
  • De reisafstand tussen de ouders is (te) groot.
  • De andere ouder biedt de kinderen geen veilige omgeving.
  • De andere ouder biedt de kinderen geen structuur.
  • De nieuwe partner van de ander is niet goed voor de kinderen.

Of dit ook de daadwerkelijk redenen zijn, is maar de vraag. Het is altijd erg moeilijk om de waarheid boven water te krijgen. De ouder die de kinderen bij zich houdt, heeft dus zo zijn of haar redenen om de kinderen niet naar de andere ouder te laten gaan. In zeer bijzondere situaties kan er een geldige reden aan ten grondslag liggen. In dat geval moet de ouder hier melding van doen en wordt samen met hulpverlenende instanties naar hulp gezocht. In een uiterste geval wordt door de rechter bepaalt dat een ouder uit de ouderlijke macht wordt gezet. In het merendeel van de zaken met ouderverstoting speelt dit niet en gebeurt het weghouden van de kinderen bij de andere ouder onterecht. Minister Dekker onderzoekt of er mogelijkheden zijn om sancties toe te passen.

‘Ouders moeten niet ongestraft kinderen bij hun ex kunnen weghouden’

Volgens minister Dekker moet er meer handhaving komen. Nu zijn er nauwelijks sancties als een ouder de omgangsregeling niet nakomt. Wat kan de andere ouder doen, die zijn kinderen niet meer ziet? Het zou beter zijn als ouders een stok achter de deur hebben en weten dat er een sanctie kan volgens als ze zich niet houden aan de omgangsregeling. De familierechter Cees van Leuven verwacht dat met een goede sanctieaanpak afspraken beter worden nagekomen. Het zou goed zijn om in een vroeg stadium de rechter te laten aanschuiven bij de ouders die een knoop door kan hakken. Hoe langer er wordt gewacht met het nemen van besluiten hoe nijpender de situatie wordt, volgens de heer van Leuven.

De aanpak van oudersverstoting

Jurjen Tak (orthopedagoog) geeft aan dat ouders nu moeten wachten op diagnostiek, advisering, hulp en rechterlijke uitspraken. Het conflict vreet zich hierdoor steeds dieper in. Er zou daarom in elke wijk een scheidingsadviesteam moeten zijn. Hierin zitten gespecialiseerde hulpverleners die al in een vroeg stadium een inschatting moeten maken van de omvang van het probleem. Zij kunnen inschatten of er ook nog andere problemen zijn die een rol kunnen spelen. Afhankelijk van de situatie wordt er dan passende hulp ingezet. Dat kan ook betekenen dat een rechter of politie wordt ingezet. Zij kunnen dan een beslissing nemen waar ouders zich aan moeten houden. Wordt het besluit dan niet nageleefd dan is er de mogelijkheid sancties op te leggen. Sancties kunnen onder andere zijn het krijgen van een geldboete, de kinderen bij de andere ouder plaatsen of zelfs naar de gevangenis gaan. Van Leuven geeft aan dat hoe eerder er wordt ingegrepen hoe meer er voorkomen kan worden.

Oorzaken van lange procedures?

Er wordt heel veel geprocedeerd over de kinderen. Deze procedures duren vaak heel lang en al die tijd zien de kinderen dan de andere ouder niet. Soms voeren ouders procedures om de zaak te frustreren. Er zijn veel wachttijden in de procedures. Kinderen van deze complexe echtscheiding gaan op latere leeftijd vaak ook zelf in therapie en soms krijgen ze zelf ook later problemen met hun kinderen. Dit veroorzaakt een enorme druk op de hulpverlening.

Volgens van Leuven is het belangrijk dat het ministerie van Justitie en Welzijn samen aan de slag gaan met de uitvoering. De huidige situatie is volgens hem onhoudbaar met de druk op de hulpverlening en de rechtspraak.

Wat kunnen de mediators van Scheiden met Aandacht voor jullie betekenen?

Willen jullie de zorg van de kinderen goed regelen? De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie met het maken van duurzame afspraken over de kinderen. Willen jullie meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen