Overwaarde van het huis na de scheiding | Scheiden met Aandacht   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Overwaarde van het huis na de scheiding

Zo ga je ermee om

Bij een scheiding komt het regelmatig voor dat één van beide partners in de echtelijke woning wil blijven wonen. Vaak om de kinderen in hun vertrouwende omgeving te houden. Soms omdat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een andere woning.

De overwaarde van huis na scheiding berekenen

Als het huis op naam van jullie beiden staat, komt de overwaarde van het huis na de scheiding toe aan jullie allebei. Wanneer de ene partner het huis overneemt, dient de andere partner te worden uitgekocht. Dit betekent dat de ex-partner het deel van de overwaarde ontvangt. Daar heb je recht op.

De overwaarde van huis na scheiding wordt vastgesteld door de marktwaarde van het huis te verminderen met de hypotheek. De marktwaarde wordt gelijkgesteld aan de WOZ waarde of een taxateur kan een taxatierapport of waardebepaling maken. Deze word als uitgangspunt gebruikt voor de marktwaarde.

Aan de hypotheek gekoppelde spaarverzekeringen, beleggingsdepots of bankspaarrekeningen kunnen worden aangewend om (een deel van) de uitkoop te financieren. Het restant aan uitkoopbedrag kan vanuit een spaarrekening van partijen of (onder voorwaarden) met een verhoging van de hypotheek worden gefinancierd.

"Aan het overnemen van de hypotheek hangen andere voorwaarden dan wanneer je een nieuw huis gaat kopen. Hypotheekverstrekkers maken gebruik van soepelere financieringsvoorwaarden." Wij helpen.

Het overnemen van de hypotheek

Aan het overnemen van de hypotheek hangen andere voorwaarden dan wanneer je een nieuw huis gaat kopen. Hypotheekverstrekkers maken gebruik van soepelere financieringsvoorwaarden. Woningbehoud wordt door veel hypotheekverstrekkers gestimuleerd. Mits de hypotheeklasten betaalbaar blijven voor de partner die het huis en de hypotheek overneemt.

Bij het overnemen van het huis en de hypotheek wordt het volledige eigendom van het huis overgenomen. Daarnaast wordt de andere partner ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De hypotheek dient in veel gevallen te worden aangepast. Dit omdat een deel van het huis (vaak 50%) van de ex-partner wordt gekocht.

Er wordt door de overnemende partner een nieuwe hypotheek afgesloten. Hiervoor is een aflossingsverplichting van toepassing. Vanaf 1-1-2013 geldt dit voor alle nieuwe hypotheken.

Opzoek naar een nieuwe woning

De overwaarde huis na scheiding is bepaald. De vertrekkende partner gaat opzoek naar eigen woonruimte. Maar wat zijn de mogelijkheden? Denk aan een andere koopwoning, een sociale huurwoning of een huis via een particuliere verhuurder. De mogelijkheden hangen af van je financiële situatie na de scheiding.

Nieuwe wetgeving
Per 1-1-2020 is er nieuwe wetgeving met betrekking tot partneralimentatie. De termijn waarin partneralimentatie wordt betaald of ontvangen is korter dan voorheen. Hypotheekverstrekkers hebben daarom hun acceptatieregels voor het verstrekken van hypotheken aangepast. Als je partneralimentatie moet betalen vermindert dit het bedrag wat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen.

Anderzijds leidt het ontvangen van partneralimentatie niet altijd tot een hogere hypotheek. In sommige gevallen wordt partneralimentatie, zolang het wordt betaald, meegerekend bij de bepaling van de maximale hypotheek. In andere gevallen wordt partneralimentatie niet gezien als inkomen en dus niet meegenomen in de berekening voor een hypotheekverstrekking.

De financiële situatie
Je financiële situatie na de scheiding is ook van invloed op het verkrijgen van een huurwoning. Voor een huis via particuliere verhuur wordt vaak 4x de huur als bruto maandsalaris gevraagd. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen geldt in veel gemeentes een lange inschrijfduur. In uitzonderlijke situaties kun je beroep doen op urgentie. Denk hierbij aan situaties waarbij er zorg is voor minderjarige kinderen.

Bij een toekenning van urgentie krijg je binnen 6 maanden een woning aangeboden. Bij weigering van deze woning komt de urgentie te vervallen. Elke woningstichting kent hierin andere voorwaarden. Informeer ernaar bij de betreffende woningstichtingen in jouw woonplaats.

Overwaarde huis na scheiding of juist een restschuld?

Als er geen mogelijkheden zijn om het huis over te nemen wordt het huis in de meeste gevallen verkocht. Er zijn gevallen waar er geen overwaarde huis na scheiding is en er juist een restschuld blijft bestaan. In dit soort situaties is de verkoopopbrengst, samen met gekoppelde financiële producten ter aflossing, onvoldoende om de hypotheek af te lossen.

Als ex-partners samen verantwoordelijk zijn voor deze restschuld dienen er goede afspraken te worden gemaakt over hoe de restschuld wordt afbetaald. Het komt voor dat beide partners nog jarenlang bezig zijn om de restschuld af te lossen. Bij Scheiden met Aandacht verwijzen we jullie door naar financiële echtscheidingsexperts.

Kennismakingsgesprek omtrent overwaarde huis na scheiding

Ben je benieuwd naar meer informatie omtrent de overwaarde huis na scheiding? Onze werkwijze of juist de kosten? Plan gerust een persoonlijk kennismakingsgesprek in.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen