Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Overwaarde huis na scheiding, de aanpak

Wij helpen.

Bij een scheiding komt het regelmatig voor dat een van beide partners in de echtelijke woning wil blijven wonen. Vaak om de kinderen in hun vertrouwende omgeving te laten wonen. Soms ook omdat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een andere woning. Bijvoorbeeld omdat er geen mogelijkheden zijn om een ander huis te kopen of men niet over voldoende inschrijfjaren beschikt om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Maar wat doe je met de overwaarde van het huis na de scheiding? Wij helpen jullie.

Huis na scheiding

Als het huis op naam van beide partners staat komt de overwaarde van het huis na scheiding toe aan beide partners. Wanneer de ene partner het huis overneemt dan dient de andere partner te worden uitgekocht. Dat betekent dat de ex-partner het deel van de overwaarde ontvangt, waar men recht op heeft. De overwaarde kan worden vastgesteld door de marktwaarde van het huis te verminderen met de hypotheek. De marktwaarde van het huis kan gelijk worden gesteld aan de WOZ waarde of een taxateur kan een taxatierapport of waardebepaling maken, die als uitgangspunt voor de marktwaarde kan dienen. Aan de hypotheek gekoppelde spaarverzekeringen, beleggingsdepots of bankspaarrekeningen kunnen worden aangewend om (een deel van) de uitkoop te financieren.  Het restant aan uitkoopbedrag kan vanuit een spaarrekening van partijen of (onder voorwaarden) met een verhoging van de hypotheek worden gefinancierd.

"Scheiden is al lastig genoeg" Wij helpen.

Hypotheek overnemen na scheiding

Hoe gaat het overnemen van het huis en de hypotheek in zijn werk? Bij het overnemen van de hypotheek bij een scheiding hanteren hypotheekverstrekkers soepelere financieringsvoorwaarden, dan op het moment dat je een nieuw huis koopt. Woningbehoud wordt door veel hypotheekverstrekkers gestimuleerd, mits uiteraard de hypotheeklasten betaalbaar blijven voor de partner, die het huis en de hypotheek overneemt.

Bij het overnemen van het huis en de hypotheek wordt het volledige eigendom van het huis overgenomen en wordt de andere partner ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De hypotheek zal in veel gevallen moeten worden aangepast, omdat een deel van het huis (vaak 50%) van de ex-partner wordt gekocht.  Er wordt door de overnemende partner een nieuwe hypotheek afgesloten, waarvoor er een aflossingsverplichting van toepassing is, zoals deze voor nieuwe hypotheken vanaf 1-1-2013 geldt. Onze financiële partners kunnen u hierover nader informeren.

Huis na scheiding

Als je als vertrekkende partner de echtelijke woning verlaat ga je op zoek naar eigen woonruimte. Dat kan zijn een andere koopwoning, een sociale huurwoning of een huis via een particuliere verhuurder. De mogelijkheden, die je hebt, hangen af van je financiële situatie na de scheiding.

Per 1-1-2020 is er nieuwe wetgeving met betrekking tot partneralimentatie in werking getreden. Hierdoor is de termijn waarin partneralimentatie wordt betaald of ontvangen korter dan voorheen. Hypotheekverstrekkers hebben hierop hun acceptatieregels voor het verstrekken van hypotheken aangepast. Als je partneralimentatie moet betalen vermindert dit het bedrag wat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Anderzijds leidt het ontvangen van partneralimentatie niet altijd een hogere hypotheek. Partneralimentatie wordt of voor maximaal de duur, dat de partneralimentatie wordt ontvangen, meegerekend bij de bepaling van de maximale hypotheek of bij sommige hypotheekverstrekkers al niet eens meer meegenomen als inkomen bij de hypotheekverstrekking. Hypotheekverstrekkers zien partneralimentatie dan niet als bestendig inkomen, vanwege de tijdelijke aard van partneralimentatie.

Je financiële situatie na de scheiding is ook van invloed op het verkrijgen van een huurwoning. Voor een huis via particuliere verhuur wordt vaak 4 x de huur als bruto maandsalaris gevraagd. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen geldt in veel gemeentes een lange inschrijfduur. In uitzonderlijke situaties kan men een beroep doen op urgentie, bijvoorbeeld als je de zorg hebt over minderjarige kinderen. Bij een toekenning van urgentie krijg je binnen 6 maanden een woning aangeboden.  Bij weigering van deze woning komt de urgentie te vervallen. Iedere woningstichting kent hierin haar eigen voorwaarden. Informeer ernaar bij de betreffende woningstichtingen in jouw woonplaats.

Hypotheek scheiding restschuld

Als er geen mogelijkheden zijn voor één van beide partners om het huis over te nemen, dan zal deze in de meeste gevallen worden verkocht. Het komt voor, dat er bij de verkoop van het huis een restschuld blijft bestaan. In een dergelijke situatie is de verkoopopbrengst, samen met eventueel aan de hypotheek gekoppelde financiële producten ter aflossing van de hypotheek, onvoldoende om de hypotheek af te lossen. Als ex-partners samen verantwoordelijk zijn voor deze restschuld, dienen er goede afspraken te worden gemaakt over hoe de restschuld zal worden afbetaald. Het komt voor, dat beide partners nog jarenlang bezig zijn om de restschuld af te lossen. Bij Scheiden met Aandacht kunnen wij jullie doorverwijzen naar financiële echtscheidingsexperts, die jullie nader kunnen informeren over deze complexe materie.

Kennismakingsgesprek

Wil je graag meer informatie over de mogelijkheden, onze werkwijze of de kosten? Plan dan gerust een persoonlijk kennismakingsgesprek in.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.Gerelateerde artikelen