Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Mijn partner weigert een scheiding

Wat nu?

De mediator van Scheiden met Aandacht legt uit wat je kunt doen als je partner weigert mee te werken aan een scheiding.

Mijn partner weigert een scheiding. Wat nu?

In onze praktijk worden we dagelijks gebeld met de vraag om te helpen bij de scheidingsafwikkeling. Soms geeft de beller aan, dat zijn of haar partner niet wilt meewerken aan de scheiding. Kan je in dat geval dan wel scheiden? Ja, dat is mogelijk. Om te trouwen zijn twee mensen nodig. Om te scheiden is er maar één persoon nodig.

Hoe kan je scheiden?

Scheiden kan je op meerdere manieren. Hieronder staan er twee beschreven:

  1. via een advocaat
  2. via mediator

Via een advocaat
Met behulp van een advocaat kun je de scheiding alleen doorzetten. De advocaat zal voor jou een eenzijdig echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Als het verzoek tot echtscheiding is ingediend, zijn jullie vermogensrechtelijk gescheiden. De andere partij die niet wilt meewerken, wordt gedwongen een advocaat in de arm te nemen. De scheiding is onvermijdelijk. Jullie moeten immers met behulp van jullie advocaten nog wel afspraken maken over al jullie bezittingen en schulden, pensioen, alimentatie en de kinderen.

Via een mediator
Willen jullie in overleg scheiden, dan kan dit met behulp van een mediator van Scheiden met Aandacht. Jullie maken onder begeleiding van onze mediator samen afspraken over jullie bezittingen en schulden, pensioen, alimentatie en de kinderen. Jullie bepalen samen wat jullie met elkaar afspreken en hebben daardoor invloed op de uitkomst. De mediator licht de juridische- en fiscale kaders tijdens de mediation toe.

Meewerken aan scheiding

Het heeft dus weinig nut om niet mee te werken aan de scheiding. Linksom of rechtsom zal de scheiding doorgang vinden. Jullie hebben invloed op de uitkomst door samen afspraken te maken, met behulp van onze mediator. Maken jullie de afspraken niet samen, dan zal er in het uiterste geval een beslissing door de rechter worden genomen. In dat geval hebben jullie geen invloed op de uitkomst en moeten jullie beiden accepteren wat het besluit is.

Samen de scheiding regelen

Scheiden is niet alleen het maken van zakelijke afspraken met elkaar. Scheiden is ook een emotioneel proces. Vanaf het moment dat het besluit is genomen om te scheiden, start de rouwverwerking. Onder begeleiding van de mediator van Scheiden met Aandacht kunnen jullie een belangrijke periode goed afsluiten. Dit geeft jullie ruimte om jullie leven na de scheiding goed op te pakken en in te richten. Hebben jullie kinderen, dan biedt een goede afwikkeling van de scheiding perspectief voor een goede ouderrelatie. Als ouder ben je immers het hele leven aan elkaar verbonden.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden en willen jullie dat in goed overleg? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators.

Gerelateerde artikelen