Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Nieuwe regelgeving rondom partneralimentatie in 2020

Wij helpen.

Er zijn een aantal nieuwe regels rondom partneralimentatie 2020. De nieuwe regelgeving geldt voor alle verzoekschriften tot echtscheiding die zijn ingediend op of na 1 januari 2020.

Het doel van de nieuwe regelgeving rondom partneralimentatie 2020 is het stimuleren van de alimentatiegerechtigden in hun “economische zelfstandigheid”.

Duur partneralimentatie 2020

Door het verkorten van de maximale looptijd van de partneralimentatie verwacht de wetgever dat alimentatiegerechtigden sneller financieel onafhankelijk worden van de ex-partner. Door het invoeren van de nieuwe regelgeving rondom partneralimentatie 2020 hopen zij ook dat het aantal alimentatieprocedures gaat afnemen.

In de nieuwe regelgeving is opgenomen dat de duur van de partneralimentatie maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar bedraagt. Er gelden wel een aantal uitzonderingen:

  1. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt.
  2. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar.
  3. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Belasting en partneralimentatie 2020

Voor partneralimentatieplichtigen met een hoog inkomen wordt het belastingvoordeel vanaf 1 januari 2020 verlaagd. Onder een hoog inkomen wordt een inkomen verstaan waarbij het belastbare inkomen in de hoogste tariefschijf van box 1 valt. Tot en met 2019 bedroeg het belastingvoordeel over de partneralimentatie 51,75%. Vanaf 2020 neemt het belastingvoordeel in stappen af naar 46% in 2020 tot 37,10% in 2023. Doordat het belastingvoordeel wordt verlaagd wordt de netto partneralimentatie dus duurder.

Alimentatiewijziging vanaf 2020

Behoorlijk wat partneralimentatieplichtigen zijn netto duurder uit. De belastingwijziging valt onder wetsartikel 1:401 BW en kan leiden tot een herziening van het alimentatiebedrag. De draagkracht van de partneralimentatieplichtige valt namelijk lager uit door het lagere belastingvoordeel.

Aan de andere kant wordt de aftrekbeperking (voor een deel) gecompenseerd met een verlaging van de inkomstenbelasting en worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verhoogd. Dit houdt dus niet automatisch in dat er een herziening van het vastgestelde bedrag plaatsvindt. In herzieningsprocedures wordt namelijk ook gekeken naar de huidige inkomsten en uitgaven.

De uitkomst van een herziening is dus onzeker, zeker als de inkomsten en uitgaven van de ex-partner onbekend zijn. Dan blijft het gissen hoe de financiële situatie van de ex-partner eruit ziet en kun je geen goede inschatting maken of het starten van een herzieningsprocedure zal leiden tot een lagere alimentatie. Beter is om in onderling overleg, met behulp van een mediator en het gesprek aan te gaan.

Kennismakingsgesprek

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan met één van onze mediators! Samen bekijken we de mogelijkheden omtrent partneralimentatie 2020. Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen