Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Is partneralimentatie verplicht?

Wij helpen.

Tijdens het huwelijk is er zorg- en onderhoudsplicht. Gaan jullie uit elkaar? Dan is er een onderhoudsplicht: het betalen van partneralimentatie. Hierover moet een afspraak worden gemaakt. In de wet staat dat er in sommige gevallen recht is op partneralimentatie. In overleg is het echter mogelijk hiervan af te wijken.

Verhaalrecht door de gemeente

Het is in principe verplicht partneralimentatie overeen te komen indien de alimentatiegerechtigde niet in staat is in het levensonderhoud te voorzien. Ziet de alimentatiegerechtigde hiervan af, maar komt hij of zij wél in aanmerking voor een bijstandsuitkering? Dan is de gemeente in staat om verhaalrecht uit te oefenen. Dat wil zeggen dat de gemeente partneralimentatie vordert bij de alimentatieplichtige. Dit is echter alléén mogelijk als de alimentatieplichtige draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. De gemeente vult het overige bedrag in dat geval aan tot het bijstandsniveau. Het verhaalrecht wordt uitgeoefend in de periode waarin er volgens de wet recht is op partneralimentatie.

Alimentatieberekening: een momentopname

Op het moment dat jullie uit elkaar gaan, wordt er berekend of jullie afzonderlijk van elkaar in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. Als dit het geval is, zijn jullie niet verplicht om partneralimentatie overeen te komen. Deze berekening is een momentopname. Het is mogelijk dat de situatie verandert waardoor één van jullie wel behoefte heeft aan partneralimentatie. In het echtscheidingsconvenant worden hier dan ook afspraken over gemaakt.

Partneralimentatie en samenwonen

De partneralimentatie vervalt op het moment dat de alimentatiegerechtigde voor lange tijd gaat samenwonen. Het is mogelijk om in het scheidingsconvenant een termijn op te nemen wanneer de partneralimentatie weer ingaat. Op het moment dat bijvoorbeeld de nieuwe relatie strandt, wordt eenmalig de partneralimentatie hervat. De duur wordt niet verlengd.

Partneralimentatie kort samengevat

Partneralimentatie is alleen verplicht op het moment dat de alimentatiegerechtigde niet in staat is om in eigen levensonderhoud te voorzien. De alimentatieplichtige moet echter wel draagkracht hebben om de partneralimentatie te betalen. Het is van belang om in een convenant duidelijke afspraken te maken over de partneralimentatie. Denk aan de hoogte, duur, beëindiging en hoe om te gaan bij samenwonen en een ander inkomen.

Zien jullie af van partneralimentatie? Er dient dan duidelijk aangegeven te worden wat de reden hiervan is. Daarnaast is het belangrijk om vast te leggen in welke gevallen jullie de afspraak over partneralimentatie willen herzien. Willen jullie dat laatste niet, is het mogelijk om een niet-wijzigingsbeding op te nemen.

De mediator van Scheiden met Aandacht maakt voor jullie inzichtelijk welk bedrag er uit de wettelijke alimentatieberekening komt. Jullie bepalen zelf wat jullie hierover willen afspreken.

 

Kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie meer informatie over scheiden en/of de partneralimentatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen