Is partneralimentatie verplicht? Wij helpen | Scheiden met Aandacht.   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Is partneralimentatie verplicht?

Wij helpen.

Tijdens het huwelijk is er zorg- en onderhoudsplicht. Gaan jullie uit elkaar dan is er een onderhoudsplicht: het betalen van partneralimentatie. Hierover moet een afspraak worden gemaakt. In de wet staat dat er in sommige gevallen recht is op partneralimentatie. In overleg is het mogelijk hiervan af te wijken.

Verhaalrecht gemeente

Als de alimentatiegerechtigde niet in het levensonderhoud kan voorzien dan zijn jullie in principe verplicht partneralimentatie overeen te komen. Als de alimentatiegerechtigde hiervan afziet, maar wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente verhaalrecht uitoefenen. Dit houdt in dat de gemeente bij de alimentatieplichtige partneralimentatie kan vorderen. Dit kan de gemeente alléén doen als de alimentatieplichtige draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. De gemeente vult dan het overige bedrag aan tot het bijstandsniveau. De gemeente kan het verhaalrecht uitoefenen in de periode waarin er volgens de wet recht is op partneralimentatie.

Alimentatieberekening: een momentopname

Op het moment dat jullie uit elkaar gaan, wordt er berekend of jullie afzonderlijk van elkaar in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als dat het geval is, dan zijn jullie niet verplicht om partneralimentatie overeen te komen. Die berekening is natuurlijk een momentopname. De situatie kan veranderen waardoor één van jullie wel behoefte heeft aan partneralimentatie. Jullie kunnen hier in het echtscheidingsconvenant afspraken over maken.

Partneralimentatie en samenwonen

De partneralimentatie vervalt op het moment dat de alimentatiegerechtigde voor lange tijd gaat samenwonen. Het is mogelijk om in het scheidingsconvenant een termijn op te nemen wanneer de partneralimentatie weer ingaat. Op het moment dat bijvoorbeeld de nieuwe relatie strandt, wordt eenmalig de partneralimentatie hervat, zonder dat de duur ervan wordt verlengd.

Kort samengevat

Partneralimentatie is alleen verplicht op het moment dat de alimentatiegerechtigde niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De alimentatieplichtige moet wel draagkracht hebben om de partneralimentatie te kunnen betalen. Het is van belang om in een convenant duidelijke afspraken te maken over de partneralimentatie, onder andere over de hoogte, de duur, de beëindiging en hoe om te gaan bij samenwonen en een ander inkomen

Als jullie afzien van partneralimentatie, moeten jullie duidelijk aangeven wat de reden hiervan is en in welke gevallen jullie de afspraak over de partneralimentatie willen herzien. Willen jullie dat niet, dan kunnen jullie ook een niet-wijzigingsbeding opnemen.

De mediator van Scheiden met Aandacht maakt voor jullie inzichtelijk welk bedrag er uit de wettelijke alimentatieberekening komt. Jullie bepalen zelf wat jullie hierover willen afspreken.

 

Kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie meer informatie over scheiden en/of de partneralimentatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen