Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Pensioen bij scheiding: alle benodigde informatie

Wij helpen.

Als je gaat scheiden zijn er een heleboel zaken waarover je een beslissing moet nemen. Zo ook het pensioen. Vaak komen er veel vragen naar voren. Wij geven jullie antwoord én helpen jullie de juiste beslissingen te maken.

Vragen en informatie rondom pensioen bij scheiding

Vaak komen er een aantal vragen naar voren omtrent een pensioen bij scheiding.

  • Volgen jullie de wet of maken jullie in onderling overleg afspraken?
  • Weten jullie wat de mogelijkheden zijn rondom pensioenen?
  • Hoe weet je of je voor jezelf de juiste beslissing maakt?

Om tot een antwoord te komen op alle vragen doen we samen een inventarisatie. Hierin bekijken we het ouderdomspensioen wat jullie hebben opgebouwd binnen het huwelijk. Hierover worden afspraken gemaakt. Pensioen opgebouwd vóór en na het huwelijk blijft buiten de pensioenverevening.

Een overzicht van al je pensioenen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: hierin staat niet wat jullie binnen het huwelijk hebben opgebouwd. Deze gegevens kun je opvragen bij het desbetreffende pensioenfonds.

Als jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen hebben opgebouwd heb je bij een scheiding recht op 50% van dit ouderdomspensioen van de ander.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Als jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen hebben opgebouwd heb je bij een scheiding recht op 50% van dit ouderdomspensioen van de ander. Dat ligt vast in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) geldt alleen bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Op samenwoners is deze wet niet van toepassing. Als samenwoners afspraken willen maken over het verdelen van pensioen bij een relatie beëindiging, dan kunnen zij de afspraken hierover vastleggen in een samenlevingscontract.

Momenteel geldt bij echtscheiding de WVPS als de standaard om de afspraken bij een echtscheiding vast te leggen in het convenant. Jullie kunnen de wet volgen, maar hiervan ook afwijken en andere afspraken maken.

Pensioen bij scheiding | Scheiden met Aandacht

Partnerpensioen na scheiding

Als je gaat scheiden maak je samen afspraken over partneralimentatie en kinderalimentatie (indien van toepassing). Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de draagkracht van je inkomen. Als je komt te overlijden, valt je inkomen weg. Hierdoor komen de afspraken die jullie hebben gemaakt over de alimentatie in gevaar.

Partnerpensioen

In de meeste pensioenregelingen worden er afspraken gemaakt over het pensioen na overlijden. Dit noemen we het partnerpensioen. Dit pensioen komt na je overlijden in de plaats van je inkomen en voorziet in de financiële afspraken die jullie hebben gemaakt over alimentatie. Let er hierbij wel op dat het partnerpensioen op opbouwbasis is geregeld en niet op risicobasis. In dat laatste geval wordt er namelijk geen partnerpensioen uitgekeerd. Je kunt op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) wat je van het pensioenfonds ontvangt zien welke regeling op jouw partnerpensioen van toepassing is.

Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Als je kiest voor de WVPS wordt op je pensioengerechtigde leeftijd de helft van het binnen het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen aan je ex-partner uitgekeerd en vice versa.

Dat kan gevolgen hebben voor je besteedbare inkomen na je pensioen. Dit is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen jullie beiden. Houd dus rekening met het leeftijdsverschil als jullie keuzes maken over de pensioenen.

De leeftijd heeft invloed op het pensioen

Stel je verschilt 5 jaar in leeftijd met je ex-partner. Dan heeft dat gevolgen voor je pensioen inkomen bij toepassing van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De pensioenverevening volgens de WVPS vindt plaats op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Bij een leeftijdsverschil tussen jullie beiden van 5 jaar betekent dit dat de jongere partner het deel vanuit de pensioenverevening dan al ontvangt vóórdat de eigen pensioengerechtigde leeftijd ingaat. De oudere partner ontvangt het deel vanuit de pensioenverevening 5 jaar nádat de eigen pensioengerechtigde leeftijd is ingegaan. Dat kan een flink verschil maken in het besteedbare inkomen na pensioen.

Pensioen verevenen na de scheiding

Om het pensioen na de scheiding te verevenen dienen de pensioenfondsen te worden ingelicht over jullie keuze. Hiervoor kan het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” worden gebruikt. Het informeren van de pensioenfondsen dient binnen twee jaar na de scheiding plaats te vinden.

Momenteel zijn er allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding. Per 1-1-2022 treedt er een nieuwe wet in werking waarbij de WVPS niet meer als de standaard geldt voor de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding. Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kennismakingsgesprek

Wil je graag meer informatie over welke scheiding het beste past bij jullie situatie en meer informatie over de kosten? Plan dan gerust een persoonlijk kennismakingsgesprek in.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.