Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Pensioen bij scheiding: informatie die je nodig hebt

Wij helpen.

Als je gaat scheiden zijn er een heleboel zaken waarover je een beslissing moet nemen. In dit blog behandelen we het pensioen. Voor veel mensen is het pensioen een “ver van mijn bed show”. Het duurt immers nog zo lang voor je met pensioen gaat. Nu je gaat scheiden wordt je gedwongen om een beslissing te maken over hoe jullie met het pensioen willen omgaan. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde: Volgen jullie de wet of maken jullie in onderling overleg andere afspraken? Weten jullie wat de mogelijkheden zijn? Hoe weet je of je voor jezelf de juiste beslissing maakt? In eerste instantie vindt er een inventarisatie plaats van het ouderdomspensioen wat jullie beiden binnen het huwelijk hebben opgebouwd. Hierover gaan jullie namelijk afspraken maken. Pensioen opgebouwd vóór en na het huwelijk blijft buiten de pensioenverevening.

Informatie die je nodig hebt

Een overzicht van al je pensioenen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hieruit blijkt echter niet wat er binnen het huwelijk is opgebouwd. Deze gegevens kun je opvragen bij het betreffende pensioenfonds. Als bekend is wat er binnen het huwelijk aan ouderdomspensioen is opgebouwd, gaan jullie kijken wat jullie willen afspreken.

"Scheiden is al lastig genoeg" Wij helpen.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Als jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen hebben opgebouwd heb je bij een scheiding recht op 50% van dit ouderdomspensioen van de ander. Dat ligt vast in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) geldt alleen bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Op samenwoners is deze wet niet van toepassing. Als samenwoners afspraken willen maken over het verdelen van pensioen bij een relatie beëindiging, dan kunnen zij de afspraken hierover vastleggen in een samenlevingscontract.

Momenteel geldt bij echtscheiding de WVPS als de standaard om de afspraken bij een echtscheiding vast te leggen in het convenant. Jullie kunnen de wet volgen, maar hiervan ook afwijken en andere afspraken maken.

Partnerpensioen na scheiding

Als je gaat scheiden maak je samen afspraken over partneralimentatie en kinderalimentatie (indien van toepassing). Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de draagkracht van je inkomen. Als je komt te overlijden, valt je inkomen weg. Hierdoor komen de afspraken, die jullie hebben gemaakt over de alimentatie in gevaar. In de meeste pensioenregelingen worden er afspraken gemaakt over het pensioen na overlijden, het zogenaamde partnerpensioen. Dit pensioen komt na je overlijden in de plaats van je inkomen en kan mogelijk voorzien in de financiële afspraken, die jullie hebben gemaakt over alimentatie. Let er hierbij wel op dat het partnerpensioen op opbouwbasis is geregeld en niet op risicobasis. In dat laatste geval wordt er namelijk geen partnerpensioen uitgekeerd. Je kunt op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) wat je van het pensioenfonds ontvangt, zien welke regeling op jouw partnerpensioen van toepassing is.

Verdeling Ouderdomspensioen bij scheiding

Als je kiest voor de WVPS zal op je pensioengerechtigde leeftijd de helft van het binnen het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen aan je ex-partner worden uitgekeerd en vice versa.

Dat kan gevolgen hebben voor je besteedbare inkomen na je pensioen, afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen jullie beiden. Het leeftijdsverschil tussen jullie beiden kan van belang zijn bij de keuze, die jullie maken.

Stel je verschilt 5 jaar in leeftijd met je ex-partner. Dan heeft dat gevolgen voor je pensioen inkomen bij toepassing van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De pensioenverevening volgens de WVPS vindt plaats op het moment, dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Bij een leeftijdsverschil tussen jullie beiden van 5 jaar betekent dit, dat de jongere partner het deel vanuit de pensioenverevening dan al ontvangt vóórdat de eigen pensioengerechtigde leeftijd ingaat. De oudere partner ontvangt het deel vanuit de pensioenverevening 5 jaar nádat de eigen pensioengerechtigde leeftijd is ingegaan. Dat kan een flink verschil maken in het besteedbare inkomen na pensioen.

Om het pensioen na de scheiding te verevenen dienen de pensioenfondsen te worden ingelicht over jullie keuze. Hiervoor kan het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” worden gebruikt. Het informeren van de pensioenfondsen dient binnen twee jaar na de scheiding plaats te vinden.

Momenteel zijn er allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding. Per 1-1-2022 treedt er een nieuwe wet in werking, waarbij de WVPS niet meer als de standaard geldt voor de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding. Wij zullen hier in een van onze volgende blogs op terug komen. Houd onze blogs in de gaten om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom scheiden.

Kennismakingsgesprek

Wil je graag meer informatie over welke scheiding het beste past bij jullie situatie en meer informatie over de kosten? Plan dan gerust een persoonlijk kennismakingsgesprek in.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.Gerelateerde artikelen