Pensioenverevening: omgaan met pensioen | Scheiden met Aandacht   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Pensioenverevening: hoe ga je om met het opgebouwde pensioen?

Wij helpen.

In Nederland kennen we de wet pensioenverevening. Ben je getrouwd of zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan en gaan jullie scheiden? Dan hebben jullie beiden recht op de helft van het gedurende de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van elkaar. Wonen jullie samen en gaan jullie uit elkaar? Dan is de wet verevening pensioenrechten niet van toepassing, tenzij jullie hierover afspraken hebben gemaakt in een samenlevingscontract.

Ouderdoms- & nabestaandenpensioen

Bij een scheiding maken jullie afspraken over het opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen. Even in ’t kort de definities zoals we die in dit blog hanteren:

 • Ouderdomspensioen: het pensioen dat je hebt opgebouwd bij de werkgever.
 • partnerpensioen: het pensioen dat je voor je ex-partner hebt gereserveerd en dat bij een overlijden wordt uitgekeerd aan de ander. Tijdens het huwelijk heet dat nabestaandenpensioen. Als het partnerpensioen wordt uitgekeerd ná de scheiding, heet dat bijzonder nabestaandenpensioen.

Gaan jullie uit elkaar, dan maken jullie hierover afspraken. Jullie kunnen het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode in de verhouding 50/50 verdelen zoals de wet dat voorschrijft. Het is ook mogelijk het ouderdomspensioen te verdelen in een andere verhouding. Je kunt ook het recht op ouderdomspensioen afkopen, of je kunt afzien van elkaars pensioen.

Er zijn twee methodes van het verevenen van de pensioenen, namelijk de standaard verevening en de conversie-methode. Hieronder worden de twee methodes toegelicht.

Standaard pensioenverevening

Bij deze methode ontvangt de één de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van de ander, gedurende de huwelijkse periode, als die ander de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Overlijdt één van de partijen dan ontvangt de ander in plaats van ouderdomspensioen, een bijzonder nabestaandenpensioen. Als het partnerpensioen is opgebouwd op opbouwbasis, komt het tot uitkering als bijzonder nabestaandenpensioen. Is het partnerpensioen opgebouwd op risicobasis, dan komt het niet tot uitkering bij overlijden na de scheiding in de vorm van bijzonder nabestaandenpensioen.

Voordelen

 • Als de ex-partner overlijdt,  behoud je het verevende ouderdomspensioen.
 • De ander ontvangt bij overlijden van jou een bijzonder nabestaandenpensioen (bij een pensioen op opbouwbasis).
 • Ten opzichte van bijvoorbeeld conversie, blijft de pensioenpot groter en dat levert een groter rendement op.

Nadeel

 • Bij een groot leeftijdsverschil staat degene die het eerst de pensioengerechtigde leeftijd bereikt eerst zijn of haar deel af. Het duurt dan lang voordat hij/zij het deel van de onder ontvangt.

Conversie

Bij conversie koop je het recht op ouderdomspensioen en bijzonder nabestaandenpensioen in één keer af. Dit wordt omgezet in een eigen pensioenrecht. Bij overlijden van de ander komt er geen bijzonder nabestaandenpensioen tot uitkering. Je hebt dat recht namelijk al afgekocht.

Voordeel

 • Je regelt de splitsing nu en dat betekent dat je niet meer afhankelijk bent van de leeftijd waarop jouw ex-partner met pensioen gaat.  Je ontvangt de afgesplitste rechten namelijk op eigen pensioenleeftijd.

Nadelen

 • Bij overlijden van de ander, ontvang je geen bijzonder nabestaandenpensioen. Dat recht heb je immers direct afgekocht. Dit kan nadelig zijn in het geval er sprake is van partneralimentatie en dit risico niet is afgedekt.
 • Bij overlijden van de ex-partner vloeit het eenmaal afgestane ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen niet naar jou terug.
 • De pensioenpot wordt kleiner en dat levert een kleiner rendement op.

Afspraken vastleggen pensioenverevening

Jullie leggen de afspraken over het pensioen vast in het convenant. De pensioenverzekeraars moeten hierover, binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente, worden geïnformeerd.

Kennismakingsgesprek

De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie bij het maken van afspraken over het ouderdomspensioen en partnerpensioen. Soms kan dat ook een combinatie van enkele methoden zijn of zelfs het volledig uitsluiten van de wet verevening pensioenrechten.

Willen jullie meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek.
Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.  Gerelateerde artikelen