Wat zijn mijn rechten na de scheiding? | Scheiden met Aandacht   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wat zijn mijn rechten na de scheiding?

Alles op een rij

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heb je bepaalde rechten en plichten bij de scheiding. We zetten de belangrijkste op een rij.

Recht op partneralimentatie

Tijdens een huwelijk, of een geregistreerd partnerschap, heb je een zorg- en onderhoudsplicht. En die plicht is er ook nog ná de scheiding. Degene die het minste verdient na de scheiding recht op alimentatie, als diegene niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Om de hoogte van dat bedrag te bepalen, gaan we uit van de levensstandaard van tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De alimentatieplicht kan ook vervallen, bijvoorbeeld als degene die de alimentatie ontvangt gaat trouwen of samenwonen.

Het recht om kinderen te zien

Eén van de andere rechten bij de scheiding, is het recht om jullie kinderen te zien. Maar, er zijn vier (uitzonderlijke) omstandigheden waarbij je als ouder het recht kan worden om je kinderen te zien. Namelijk, als het:

  • kind twaalf jaar of ouder is en gegronde bezwaren heeft.
  • niet goed is voor de geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling van het kind (hier geldt een medische onderbouwing).
  • omgangsrecht in conflict komt met zwaarwegende belangen.
  • blijkt dat de ouder is niet in staat is, of ongeschikt blijkt voor de omgang met het kind.

Recht op ouderdomspensioen

Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan hebben jullie recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van de ander, gedurende de huwelijkse periode. Hebben jullie voorwaarden opgesteld, dan kan het zijn dat jullie hierover een afwijkende afspraak hebben gemaakt.

Afspraken wijzigen

Jullie mogen de gemaakte afspraken altijd zelf wijzigen, zolang jullie het hier samen over eens zijn.

Bezittingen en schulden

Als jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zónder partnerschapsvoorwaarden, dan heeft elk van jullie recht de helft van de bezittingen van de ander. Let op, dit geldt ook voor de schulden.

Gratis kennismakingsgesprek

Wil je meer weten over je rechten bij de scheiding? Of willen jullie meer informatie over scheiden zelf? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen