Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wanneer heb je recht op een bijstandsuitkering na de scheiding?

Is jouw inkomen en vermogen lager dan de grens voor levensonderhoud? En heb je geen recht op een andere uitkering? Dan heb je in principe recht op een bijstandsuitkering. Je hoeft niet te wachten totdat de scheiding volledig is afgerond. Meestal is het recht op een bijstandsuitkering al tijdens de scheiding vast te stellen. Lees hier hoe je een bijstandsuitkering aanvraagt, wat de hoogte is en welke voorwaarden en plichten er zijn.

Zo vraag je een bijstandsuitkering aan tijdens de scheiding

Op de site werk.nl moet je je eerst inschrijven als werkzoekende. Deze inschrijving heb je nodig om de bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Je kunt de aanvraag indienen vanaf het moment je niet meer met je partner op hetzelfde adres woont.

 

Het verhaalsrecht van de gemeente

Als je partneralimentatie krijgt, dan bekijkt de gemeente of de hoogte volgens de gemeentelijke normen klopt. De alimentatie brengt de gemeente in mindering op de bijstandsuitkering. Hebben jullie geen afspraken over partneralimentatie? En ziet de gemeente dat je ex-partner hier wél draagkracht voor heeft? Dan gaat de gemeente het tekort eerst verhalen op je ex-partner. De gemeente vult dan de rest aan met een uitkering tot bijstandsniveau. Dit verhaalsrecht van de gemeente staat boven de afspraak die jullie met elkaar hebben gemaakt.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering bij een scheiding

Je hebt recht op een algemene bijstandsuitkering als je:

 • Nederlander bent, of je rechtmatig in Nederland woont;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebt om in jouw levensonderhoud te voorzien;
 • geen beroep kunt doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee je in jouw levensonderhoud kunt voorzien;
 • niet in de gevangenis of in een huis van bewaring zit.

Als je bijstand ontvangt heb je ook een aantal verplichtingen:

 • Je hebt een arbeidsplicht bij bijstandsuitkering.
 • Vrijgesteld van arbeidsplicht zijn:
  • Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor één of meer kinderen tot vijf jaar. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de gemeente.
  • Mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn.
 • Er is een re-integratieplicht in de bijstand: je moet meewerken aan re-integratie.
 • Je bent verplicht een tegenprestatie te leveren voor de ontvangen uitkering.
 • Er is een medewerkingsplicht als je bijstand ontvangt. De gemeente kan bijvoorbeeld om een huisbezoek vragen of een onderzoek doen of je nog wel recht hebt op bijstand. Werk je hieraan niet mee dan kan de bijstandsuitkering worden verlaagd.
 • Je moet je identificeren bij bijvoorbeeld de aanvraag van de bijstandsuitkering.
 • Je bent verplicht de gemeente informatie te geven over jouw situatie. Als er iets in jouw situatie verandert moet je dit zelf direct aangeven.
 • Je bent verplicht je correct te gedragen tegen een gemeentelijk ambtenaar.
 • Als bijstandsgerechtigde moet je de Nederlandse taal beheersen.
 • Je mag maximaal 28 dagen per jaar met behoud van de bijstandsuitkering in het buitenland verblijven. De geplande vakantie moet vooraf worden gemeld bij de contactpersoon van de gemeente.

Er zijn dus veel verplichtingen om de bijstandsuitkering te behouden. De meeste mensen vinden dit onprettig en ervaren het als een inbreuk op hun privacy. Tijdens de mediation bespreken we ook de opties om toch nog geld te verdienen. Dat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om een baan te krijgen of om meer uren te gaan werken. Jullie bepalen samen wat hierover wordt afgesproken.

De hoogte van de bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van je inkomen, leeftijd en met wie je samenwoont. In de volgende opsomming gaan we uit van de leeftijd van 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd:

 • 70 procent van het netto minimumloon als je alleenstaand bent.
 • 70 procent van het netto minimumloon + extra kindgebonden budget als je een alleenstaande ouder bent.
 • 100 procent van het netto minimumloon (samen), als je gehuwd of samenwonend bent.

De bijstandsuitkering is lager als je meerdere huisgenoten hebt in de leeftijd van 21 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm.

Is er sprake van inwonende kinderen tussen de 18 en 21 jaar? Vanaf 18 jaar kan een jongere recht hebben op de algemene bijstandsuitkering. Voor hen de jongerennorm. Deze is lager dan de reguliere bijstandsnorm (die geldt vanaf 21 jaar), omdat ouders worden geacht bij te dragen aan de kinderen tot 21 jaar.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie uit elkaar of scheiden? Willen jullie graag meer informatie? Maak dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.