Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Samenlevingscontract ontbinden met kinderen

De gevolgen en risico's

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er meer ongehuwde, samenwonende ouders zijn die uit elkaar gaan, dan gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap. We vertellen je meer over de gevolgen en risico's voor kinderen.

Begeleiding bij het ontbinden van het samenlevingscontract met kinderen

Als gehuwde ouders of geregistreerde partners uit elkaar gaan, dient er een verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Zij worden bij de scheiding geholpen door een advocaat en/of mediator. Een ouderschapsplan maakt deel uit van het verzoekschrift. De rechter controleert of de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan zijn gemaakt in het belang van de kinderen. De rechter kijkt ook of er geen gekke dingen in staan. Onze mediators helpen ouders bij het maken van afspraken over de kinderen en stellen het ouderschapsplan op. Zij zorgen ervoor dat het ouderschapsplan voldoet aan de gestelde eisen.

Samenwonende ouders weten vaak niet dat wanneer zij het samenlevingscontract ontbinden, zij óók een ouderschapsplan dienen op te stellen. Er is dan geen controle door de rechter, omdat er geen verzoek tot het verbreken van de samenleving bij de rechtbank ingediend hoeft te worden. Het is daarom belangrijk om jullie goed te laten voorlichten. Onze mediators helpen jullie daar graag bij.

Het samenlevingscontract ontbinden met kinderen: partneralimentatie

Gaan jullie het samenlevingscontract ontbinden en hebben jullie kinderen? Er is geen wettelijke plicht tot betaling van partneralimentatie voor samenwoners. Hebben jullie hierover afspraken gemaakt in het samenlevingscontract, dan wordt daar alleen in overleg van afgeweken. Zijn jullie niets overeengekomen? Dan is het mogelijk dat jullie allebei of één van jullie er veel op achteruitgaat in inkomen.

We zien vaak dat één van de ouders er in inkomen achteruit gaat wanneer koppels het samenlevingscontract ontbinden. Deze ouder heeft dan vaak tijdens het samenzijn een groot deel van de zorg voor de kinderen op zich genomen. Hierdoor had deze ouder nauwelijks inkomsten uit arbeid. Na het verbreken van de samenleving, moet deze ouder alles zelf ophoesten als er niets over partneralimentatie is afgesproken. Lukt het deze ouder niet om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien? Dan heeft dit ook gevolgen voor de kinderen.

Verdelen van vermogen bij samenwoners

Bij samenwoners is in principe alles privé, tenzij jullie op papier iets anders zijn overeengekomen. Gaan jullie het samenlevingscontract ontbinden met kinderen? Dan is het heel vervelend als hier discussie over is. Dit staat namelijk een goede ouderrelatie in de weg. Mogelijk hebben jullie een samenlevingscontract dat uitkomst biedt. Onze mediator helpt jullie graag bij het maken van houdbare en uitvoerbare afspraken.

Vergoedingsrechten bij samenwoners

Wonen jullie samen in de woning van je aanstaande ex-partner? En heb jij meebetaald aan de aflossing van de hypotheek of heb je met privégeld een investering in de woning gedaan? Bij samenwoners is er niet automatisch sprake van een vergoedingsrecht. Om discussies te voorkomen, is het belangrijk dat jullie hierover afspraken maken in een samenlevingsovereenkomst. Zulke duurzame afspraken bevorderen immers een goede ouderrelatie.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie het samenlevingscontract ontbinden met kinderen en hebben jullie hulp nodig? Plan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Wij staan voor jullie klaar.

Gerelateerde artikelen