Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Samenwonen met je ex partner

na de scheiding

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan, komen er vaak veel vragen op jullie af. Wil je samenwonen met je ex na de scheiding? Dan is het van belang om de zaken zowel praktisch als financieel goed regelen.

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan, komen er vaak veel vragen op jullie af. Wil je samenwonen met je ex na de scheiding? Dan is het van belang om het goed in te regelen. Hoe je de zaken zowel praktisch als financieel goed regelen weten wij. We helpen jullie graag.

Na de scheiding samen blijven wonen, kan dat wel?

Na de scheiding samen in huis blijven wonen? Dit blijkt meestal lastiger dan gedacht, ook wanneer het maar tijdelijk is. In de praktijk komt het wel vaak voor. Zeker in de huidige tijd waarin vraagprijzen vaak overboden worden en huurprijzen in de particuliere sector tevens torenhoog zijn. Daarnaast kennen sociale huurwoningen vaak lange wachttijden.

Op het moment dat jullie (tijdelijk) samen in de woning blijven wonen, lopen spanningen en irritaties vaak hoog op. Voor de rust en onderlinge verstandhouding is het dan beter dat ieder een eigen dak boven het hoofd krijgt. Zoals eerder aangegeven is dit in de praktijk vaak niet of lastig op korte termijn te realiseren. Het is waarschijnlijk dat er problemen zijn waar je tegenaan loopt. Zo is het mogelijk dat er geen alternatieve woonruimte te vinden is in de overspannen huizenmarkt of dat de financiële middelen ontbreken om dit te betalen.

Samenwonen met je ex na de scheiding, hoe houden we het 'gezellig'?

Soms zit er niets anders op dan nog even samen in het huis te blijven wonen. Maar hoe blijft het dan leefbaar voor jullie en de kinderen? We zetten een aantal tips op een rij.

  • Maak een duidelijke taakverdeling. Wie doet wat in het huishouden?
  • Om ervoor te zorgen dat jullie elkaar ook af en toe niet zien, wissel dan bijvoorbeeld de weekenden af. De ene keer ben jij in het weekend thuis, het andere weekend de ander. Misschien zijn jullie tijdelijk in het weekend welkom bij vrienden of familie? Zo neem je even afstand van elkaar.
  • Bespreek met de kinderen wat er aan de hand is en leg hen uit dat jullie na scheiding samen in huis blijven wonen. Geef hierbij dan altijd aan waarom. Voor de kinderen is het anders verwarrend.
  • Maak alvast een zorgverdeling voor de kinderen en/of huisdieren. In de nieuwe situatie zullen jullie dat namelijk ook moeten doen.
  • Maak duidelijke afspraken omtrent de gezamenlijke huishouding en verdeling van de gezamenlijke kosten. Wie betaalt wat? En hoe willen jullie omgaan met het gezamenlijke geld?
  • Geef elkaar de ruimte om activiteiten met vrienden of vriendinnen te doen.
  • Zorg ervoor dat ieder een eigen slaapplek heeft.
Na scheiding samen in huis blijven wonen | Scheiden met Aandacht

Wat gebeurt er met het huis na de scheiding?

Jullie gaan uit elkaar en hebben samen een koopwoning. Wat gebeurt er dan met de woning? Dat verschilt per geval. Er zijn namelijk een aantal mogelijkheden.

1. De echtelijke / gezamenlijke koopwoning wordt overgenomen door één van jullie

Als er sprake is van een overwaarde, heeft de vertrekkende partij vaak recht op de helft van de overwaarde. In geval van een onderwaarde dient de vertrekkende partij mogelijk een bedrag te betalen aan de partij die de woning overneemt. Als jullie daar andere afspraken over maken, kan er sprake zijn van een schenking. Hierover is dan schenkbelasting verschuldigd.

2. De echtelijke / gezamenlijke woning wordt verkocht

In principe wordt de verkoopopbrengst verdeeld. Zowel als deze positief als negatief is.

3. De echte / gezamenlijke woning blijft onverdeeld

De woning blijft in gezamenlijk eigendom. Jullie blijven daarnaast allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Middels de woning blijven jullie met elkaar verbonden. Er moeten afspraken gemaakt worden over de betaling van de gebruikerslasten, de eigenaarslasten en een eventueel vergoeding voor het woongenot. Er kleven ook fiscale nadelen aan deze optie.

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie samen een huurwoning? Dan zijn er de volgende opties:

1. Eén van jullie neemt het huurcontract over. De ander gaat dan op zoek naar een koop- of huurwoning. De verhuurder moet hier wel mee akkoord gaan.

2. Jullie zeggen allebei het huurcontract op en gaan op zoek naar een andere koop- of huurwoning.

Advies voor samenwonen met je ex

Als jullie gaan scheiden, komt er veel op jullie af. Een scheiding aanvragen is een hele stap. Je wil natuurlijk dat de afspraken in goed overleg worden gemaakt maar vindt het tevens ook prettig om te worden bijgestaan door een deskundig mediator. Wij helpen je hierbij. We begeleiden jullie gedurende het scheidingstraject, ook als jullie nog tijdelijk samen blijven wonen in het huis. We nemen jullie aan de hand en bespreken de mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen