Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Scheiden koophuis: uitkopen of blijven wonen?

Hebben jullie een koopwoning en gaan jullie uit elkaar? Dan moeten jullie daar afspraken over maken. Met de krapte op de woningmarkt en een gering aanbod betaalbare huurwoningen en lange wachtrijen, maken veel mensen zich zorgen over hun toekomstige woonoplossing. De huidige woning daarentegen biedt vaak veiligheid en rust. Bijna iedereen heeft moeite de bestaande woning te verlaten. Toch zal er een besluit genomen moeten worden. Wat gaat er na de scheiding met de woning gebeuren? Wordt deze verkocht of neemt één van jullie de woning over? Willen jullie in goed overleg uit elkaar, schakel dan één van onze deskundige mediators in. Scheiden is lastig. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie onder andere bij het maken van een keuze.

Bepalen van de waarde van de woning en de eigendomsverhouding

Weten jullie wat er met de woning gaat gebeuren? Dan zal de marktwaarde vastgesteld moeten worden. Dit kan aan de hand van een taxatierapport of de WOZ waarde. Jullie kunnen deze waarde ook in onderling overleg vaststellen. Echter, let daarbij op een eventuele over- of onderbedeling waarover schenkbelasting verschuldigd kan zijn.

Als er sprake is van een overwaarde of onderwaarde (restschuld) van de woning, dan moet deze worden verdeeld. Hoe deze verdeeld moet worden hangt af van:

  •  jullie persoonlijke situatie;
  • het eventuele privévermogen dat jullie hebben geïnvesteerd in de woning;
  • de onderlinge eigendomsverhouding van de woning.

De eigendomsverhouding

Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen vóór 1 januari 2018 of zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden vóór 1 januari 2018? Dan zijn jullie in principe ieder voor een gelijk aandeel eigenaar van de woning. Heeft één van jullie privé vermogen geïnvesteerd in de woning, dan zal hier bij de verdeling van de woning rekening mee gehouden worden. Deze investering kan door de marktontwikkeling meer of minder waard zijn geworden. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie inzichtelijk te maken hoe de woning verdeeld dient te worden en aan wie welk vermogen toekomt.

In dit artikel gaan we ervan uit de jullie ieder voor 50% eigenaar zijn van de woning en dat er geen privévermogen is geïnvesteerd. Als dit niet voor jullie situatie geldt, neem dan gerust contact met ons op voor het maken van een gratis kennismakingsgesprek.

Woningbehoud is niet mogelijk of wenselijk: jullie verkopen de woning

Als woningbehoud niet mogelijk is of wenselijk, kunnen jullie ervoor kiezen de woning te verkopen. Een verkopend makelaar kan samen met jullie het minimum bod bepalen waarvoor jullie de woning willen verkopen. Als de woning verkocht wordt, dan heeft in principe ieder recht op de helft van de overwaarde. Als er sprake is van een onderwaarde (restschuld) dan moeten jullie deze in principe in gelijke verhouding aflossen.

Eén van jullie neemt de woning over

Nadat jullie gezamenlijk de marktwaarde van de woning hebben vastgesteld en de eventuele fiscale consequenties van deze keuze in kaart zijn gebracht, wordt onder andere deze afspraak opgenomen in het convenant of in de vaststellingsovereenkomst. Nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank en de scheiding is ingeschreven, beoordeelt de hypotheekverstrekker of woningbehoud ook mogelijk is. Om deze reden werken de mediators van Scheiden met Aandacht samen met diverse onafhankelijke hypotheekadviseurs, die vooraf toetsen of woningovername tot de mogelijkheden behoort. Zo voorkomen jullie verrassingen achteraf.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • Er is sprake van een overwaarde. Degene die de woning overneemt moet zijn of haar ex-partner uitkopen. De ex-partner heeft recht op de helft van de overwaarde.
  • Er is geen sprake van overwaarde of onderwaarde. De waarde van de woning is gelijk aan de daarop rustende hypotheek. Er is geen winst en verlies. Degene die de woning overneemt hoeft de ex-partner niet uit te kopen.
  • Er is sprake van een onderwaarde. De waarde van de woning is lager dan de daarop rustende hypotheek. Er is sprake van een onderwaarde. De vertrekkende partner is de partner die de woning overneemt nog een bedrag verschuldigd gelijk aan de helft van deze onderwaarde.

De woningoverdracht

Bij verkoop en woningovername vindt de woningoverdracht plaats bij de notaris. Bij verkoop wordt een akte van levering opgesteld. In die akte wordt formeel en juridisch vastgelegd dat het eigendom van de ene naar de andere eigenaar overgaat. Rust er nog een hypotheek op de woning dan zal de hypotheek meestal worden ingelost. Is er een restschuld en kan dan deze niet worden afgelost, dan blijft er een restschuld over die afbetaald moet worden.

Om de woning op jouw naam te verkrijgen is ook een notaris nodig. De notaris stelt een akte van verdeling op. Degene die de woning verlaat, wordt tevens ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. Uit de akte van verdeling blijkt onder andere wie er verantwoordelijk is voor de woning en voor de betaling van de hypotheek. Bij een woningovername is doorgaans geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wat kunnen de mediators van Scheiden met Aandacht voor jullie betekenen?

Het regelen van een scheiding houdt meer in dan het maken van afspraken over jullie woning. In zo’n traject zijn verschillende deskundigen nodig. Willen jullie weten wie wanneer ingeschakeld moet worden en wat de fiscale- en juridische gevolgen van jullie afspraken zijn? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met een van onze deskundige mediators.

 

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen