Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Ik ga scheiden maar heb nog geen woning

Wat nu?

Het komt regelmatig voor da mensen zijn gescheiden, maar nog wel samen wonen. Het is belangrijk de juiste afspraken te maken om dit te doen. De mediator van Scheiden met Aandacht helpt jullie daarbij.

Kan je scheiden als je nog geen andere woning hebt?

Deze vragen krijgen wij regelmatig binnen. Tijdens het scheidingstraject helpen we jullie bij het maken van afspraken over alles van wat jullie samen is. Daar hoort ook de woning waarin jullie wonen bij.

Gezien de huidige krapte op de woningmarkt streven veel stellen er naar één woning te behouden. Op die manier is er één nieuwe woning nodig in plaats van twee. Natuurlijk is dit niet altijd financieel mogelijk. In geval van een koopwoning dient de woning dan verkocht te worden. Huren jullie een woning die onbetaalbaar is voor één persoon? Dan dienen jullie allebei een andere woning te zoeken.

Samenwonen na de scheiding

In een scheidingstraject is jullie toekomstige plaatje nog niet duidelijk. Toch maken jullie al wel afspraken over de woonlasten. Hierbij houden we rekening met diverse scenario’s. Denk hierbij aan:

  • De woonlasten van de ‘echtelijke’ woning tot het moment waarop de scheiding is gerealiseerd
  • De woonlasten op het moment dat de woning is overgenomen door één beiden en jullie nog wonen in die woning
  • De woonlasten van een eventuele tweede woning

Gescheiden zijn en samenwonen

Het komt regelmatig voor dat mensen zijn gescheiden, maar toch nog samenwonen. Dit is niet altijd wenselijk, maar als er geen andere optie is wel noodzakelijk.

De vertrekkende partij krijgt gedurende zes maanden de gelegenheid om een andere woning te vinden. Daarbij komt een inspanningsverplichting kijken. Dat wil zeggen dat de vertrekkende partij aan dient te tonen welke acties zijn ondernomen om die woning te vinden. Voldoet hij of zij aan de inspanningsverplichting? Dan wordt de termijn verlengt met zes maanden.

Gescheiden zijn en samenwonen in de koopwoning

Als het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank, zijn jullie vermogens gescheiden. Jullie hebben dan alle bezittingen en schulden verdeeld. Er is geen gemeenschap van goederen meer. Toch is het wel mogelijk dat de woning nog van jullie samen is. In dit geval maken we afspraken over:

  • Wat er gaat gebeuren met de woning: overname door één iemand, verkopen of onverdeeld laten
  • Hoe de woonlasten, eigenaarslasten en onderhoudskosten verdeeld worden. Dit duurt tot het moment waarop ieder een eigen woning heeft

Scheiden terwijl jullie nog samenwonen is dus mogelijk. Echter is het belangrijk er goede afspraken over te maken en deze in een convenant te zetten. Let op: als jullie gescheiden zijn en samenwonen, zijn jullie nog wel fiscaal partner.

Gratis kennismakingsgesprek

Willen jullie graag goed begeleid worden bij de scheiding? Voor jullie, maar ook voor de kinderen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met ons in. Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen.

Gerelateerde artikelen