Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Scheiden met een eigen bedrijf? Zo werkt het

Scheiden met een eigen bedrijf maakt de scheiding vaak extra ingewikkeld als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Want dan moet je ál het gemeenschappelijke vermogen verdelen. Als het bedrijf daar deel van uitmaakt, dan moet het bedrijf ook worden verdeeld. In dit blog gaan we er vanuit dat het bedrijf onder de gemeenschap van goederen valt.

De waardebepaling van het bedrijf

Een bedrijf is vaak één van de belangrijkste onderdelen van het vermogen waarover je afspraken moet maken. Als het bedrijf na de scheiding wordt voortgezet, of één van jullie neemt het over, dan moet de economische waarde van het bedrijf worden bepaald. De ander heeft dan namelijk recht op de helft daarvan. Met het verrekenen van die waarde, kan het voortbestaan van het bedrijf moeilijk worden. Want als er geen middelen zijn om te kúnnen verreken, dan kan het zijn dat het bedrijf moet worden verkocht. Dat heeft een grote impact.

Onze tip voor een onafhankelijke partij

Het beste is om de waarde van de onderneming te laten bepalen door één onafhankelijke partij. Iemand die jullie beiden vertrouwen. Een deskundige, die ervoor zorgt dat jullie allebei achter de uitkomst van de waarde staan. Wij werken hiervoor samen met Tom van der Hoff, van MK-Bedrijfsoverdrachten. Tom is een deskundig, ervaren en onafhankelijk Register Valuator. Hij kan een bandbreedte afgeven waartussen de waarde van het bedrijf ligt. Dan bepalen jullie samen van welke waarde jullie uit willen gaan bij de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.

Als mediator hebben wij vooral aandacht voor de persoonlijke situatie van jullie beiden. Als jullie wens is om het bedrijf voort te zetten, dan gaan we onderzoeken hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Scheiden met een eigen bedrijf, een casus

Een voorbeeld van een scheiding met een eigen bedrijf, waarbij een creatieve oplossing uitkomst biedt.

Een man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. De man heeft een eigen bedrijf. De vrouw is in loondienst en heeft een hoger inkomen dan de man. De man heeft recht op partneralimentatie.

Tom van der Hoff geeft de bandbreedte waarbinnen de waarde van het bedrijf ligt. De man en de vrouw zijn daarna samen een waarde overeengekomen die verrekend moest worden. Maar hiervoor waren geen middelen. Dit zou betekenen dat de man zijn bedrijf zou moeten verkopen. Maar dit vonden ze allebei geen goed idee.

Hoe nu verder?

De man en de vrouw worden het eens om de economische waarde van het bedrijf te ruilen tegen de afkoop van de partneralimentatie. De helft van de waarde van het bedrijf waar de vrouw recht heeft, valt daarmee weg tegen de waarde van de totale partneralimentatie waar de man recht op heeft. Een creatieve oplossing, met winst voor zowel de man als de vrouw. De man kan verder met zijn bedrijf, de vrouw hoeft hem geen partneralimentatie te betalen.

Hoe zit het dan met de belasting?

In dit geval kozen de man en vrouw voor verlengd fiscaal partnerschap. Dat deden zij in het jaar waarin het verzoek tot echtscheiding werd ingediend bij de rechtbank en zij niet langer op hetzelfde adres stonden ingeschreven. De vrouw rekent haar persoonsgebonden aftrekpost (inzake de afkoopsom van de partneralimentatie) toe aan aan de man. Let op: het maximale tarief waartegen de grondslag verminderde post in aftrek genomen kan worden is 43 procent (in 2021).

 

Gratis kennismakingsgesprek

Wij werken met deskundige bemiddelaars. Dit zorgt voor rust. Zelf zijn we MfN geregistreerd met de accreditatie familie mediation en zijn als High Trust organisatie aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier borgen wij onze kennis en kwaliteit. Wil je meer informatie hierover? Plan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze mediators. Scheiden met een eigen bedrijf is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.