Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Tips voor een goede alimentatieberekening

Wij helpen.

Jullie hebben besloten om te gaan scheiden. Dan zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Jullie moeten onder andere afspraken maken over partneralimentatie en kinderalimentatie. Gedurende het huwelijk is er een zorg- en onderhoudsplicht. Als jullie gescheiden zijn is er nog steeds een onderhoudsplicht. Die onderhoudsplicht uit zich in de vorm van partneralimentatie. Zijn er kinderen dan zal er kinderalimentatie betaald moeten worden.

Scheiden is lastig genoeg Wij helpen.

Hoe bereken je de alimentatie?

Allereerst is er wet- en regelgeving in Nederland. Van die wet- en regelgeving mag je in overleg afwijken. Bij Scheiden met Aandacht maken we altijd een wettelijke alimentatieberekening en bespreken deze aan de tafel met jullie. Willen jullie daarvan afwijken dan is dat mogelijk.

Hoeveel partneralimentatie moet je betalen?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. De hoogte van jullie inkomen speelt daarbij een belangrijke rol. Aan de hand van jullie inkomens wordt bepaald wat jullie behoefte is. Dat is wat jullie aan geld nodig hebben om op hetzelfde welzijnsniveau als tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap door te kunnen leven. Vervolgens wordt er gekeken of jullie na de scheiding zelf in deze behoefte kunnen voorzien. Is dat niet het geval en degene met meer inkomen heeft wel draagkracht voor de betaling van partneralimentatie, dan heeft de ander recht op partneralimentatie. De draagkracht is niet alleen afhankelijk van je inkomen maar ook van de woonlasten. Zijn er kinderen dan moet er kinderalimentatie worden betaald en die kinderalimentatie verlaagt de draagkracht voor de betaling van partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat namelijk voor partneralimentatie.

Je kan dus nooit zonder een alimentatieberekening te maken zeggen wat iemand aan partneralimentatie zal ontvangen. Het maken van een alimentatieberekening is maatwerk. De mediators bij Scheiden met Aandacht maken deze alimentatieberekening.

Hoe lang moet je alimentatie betalen?

Die onderhoudsplicht is qua duur wel begrensd. Uiteraard zijn jullie er vrij in om zelf de partneralimentatie duur te bepalen. Komen jullie er niet uit? Dan geldt de wet- en regelgeving.

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale termijn 5 jaren. Hierop gelden wel een paar uitzonderingen:

  • Is de alimentatiegerechtigde geboren voor 1 januari 1970 en langer dan 15 jaar getrouwd Dan is de maximale termijn 10 jaar.
  • Zijn de kinderen nog jonger dan 12 jaar, dan is de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar en anders totdat het jongste kind 12 jaar is.
  • Zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd en bereikt de partner die de alimentatie ontvangt binnen 10 jaar de AOW leeftijd? Dan is de alimentatieplicht in ieder geval 5 jaar en loopt daarna door tot de AOW leeftijd.

De maximale termijn voor kinderalimentatie is tot je kind 18 jaar wordt. De kinderalimentatie wordt dan omgezet in een bijdrage tot levensonderhoud tot 21 jaar.

Ben je verplicht partneralimentatie te betalen als er draagkracht voor is?

We kennen in Nederland duidelijke regels over partneralimentatie en kinderalimentatie. De vraag is of jullie deze regels willen volgen. Het is niet verboden om afwijkende afspraken met elkaar te maken. Mocht er draagkracht zijn voor partneralimentatie en de ander wil niet financieel afhankelijk zijn, dan hoeft er geen partneralimentatie overeengekomen te worden. Het is wel van belang om na te gaan of jullie in jullie eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Als jullie uit elkaar gaan en de ander kan niet in zijn of haar levensonderhoud voorzien, dan is diegene wel afhankelijk van een aanvulling op zijn of haar inkomen. Als jullie ervan afzien partneralimentatie overeen te komen, dan heeft dat consequenties. Degene die niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien zal een beroep moeten doen op de bijstand. De gemeente kijkt dan of de ex-partner draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. In het geval er draagkracht is zal de gemeente dat bedrag op de ex-partner verhalen. Dit noemen we het verhaalsrecht van de gemeente. Ook in het geval dat jullie hebben afgezien van partneralimentatie. De gemeente doet dat alleen als de ex-partner draagkracht heeft. De gemeente maakt hiervoor zelf een berekening.

Mag je de hoogte van de kinderalimentatie zelf bepalen?

Bij de betaling van kinderalimentatie speelt het belang van de kinderen een rol. De wet- en regelgeving is zo ingericht dat kinderen niet de dupe mogen worden van de scheiding. De mediators bij Scheiden met Aandacht maken een alimentatieberekening volgens de tremanormen. Deze berekening nemen we samen door. Willen jullie daarvan afwijken dan is dit uiteraard mogelijk.  De reden van afwijken moet wel goed gemotiveerd kunnen worden.

Hoe werkt de alimentatieberekening van de kinderalimentatie volgens de tremanormen?

Om te kunnen bepalen wat er aan de kinderen wordt uitgegeven wordt de behoefte van de kinderen bepaald. Dat is het bedrag dat jullie als ouders zouden moeten uitgeven om de kinderen op hetzelfde welzijnsniveau door te laten leven. De alimentatieberekening volgens de tremanormen is gebaseerd op standaarden. Dus in de behoefte die uit de berekening volgt wordt geen rekening gehouden met hoge kosten voor school en hoge kosten waar geen vergoeding tegenover staat. Hebben de kinderen een extreem dure hobby dan zijn dat extra kosten die niet in de behoefteberekening zitten. Al die kosten moeten onder jullie worden verdeeld. De kosten worden verdeeld naar draagkracht. In de draagkracht van ieder wordt rekening gehouden met het te ontvangen kindgebondenbudget en met een eventueel te ontvangen heffingskorting(en). Dat is een korting op de te verschuldigde belasting. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie hierbij.

Kan je het bedrag van alimentatie aanpassen?

Bij een wijziging van jullie situatie kan het zo zijn dat het alimentatiebedrag niet meer redelijk is. Op dat moment kunnen jullie in overleg zelf het bedrag aanpassen. In het scheidingstraject kunnen jullie al met elkaar afspreken in welke situaties de alimentatiebedragen worden aangepast. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Hebben jullie er niets over afgesproken en jullie komen er samen niet uit, dan kan die vraag voorgelegd worden aan de rechter. De mediators bij Scheiden met Aandacht helpt jullie met het maken van aanvullende afspraken over alimentatie.

Elk jaar wordt het alimentatiebedrag geïndexeerd. Dat wilt zeggen dat de alimentatie wordt aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Jullie kunnen hier in overleg andere afspraken over maken.

Is het te betalen bedrag aan alimentatie van de belasting aftrekbaar?

Partneralimentatie is inkomen. De betaler kan dit bedrag als persoonsgebonden aftrekpost in mindering brengen op zijn of haar belastbaar inkomen. Degene die partneralimentatie ontvangt moet hierover inkomstenbelasting afdragen en een bijdrage aan de zorgverzekeringswet.

Wordt de partneralimentatie in een keer afgekocht dan geldt hetzelfde. In sommige gevallen kunnen jullie door goede afspraken te maken ‘bijna’ fiscaal neutraal een afkoop partneralimentatie realiseren. Het is daarom belangrijk dat jullie bij het maken van afspraken goed worden begeleid. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie daarbij.

Kinderalimentatie daarentegen is niet aftrekbaar.

Kennismakingsgesprek

Is jullie vraag nog niet beantwoord? Of hebben jullie andere vragen over scheiden of willen jullie een gratis kennismakingsgesprek inplannen, neem dan contact op met een van onze mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen