Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Toeslagen aanvragen scheiding?

Wij helpen.

Gaan jullie scheiden? Dan verandert jullie persoonlijke situatie en misschien ook wel jullie financiële plaatje. Verandert bijvoorbeeld je inkomen doordat je na de scheiding meer of minder gaat werken? Of omdat je partneralimentatie krijgt of moet betalen? Dan is de kans is groot dat de hoogte van je toeslagen verandert. Hierover vertellen we jullie graag meer.

Wanneer is je ex-partner geen toeslagpartner meer?

Als je getrouwd bent of geregistreerd partner bent, dan ben je geen toeslagpartner meer van elkaar op het moment dat:

  • Jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven.
  • Het verzoek tot echtscheiding of het verzoek tot scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechtbank.

Ben je samenwonend, dan ben je geen toeslagpartner meer van elkaar op het moment dat:

  • Jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Je ex-partner telt niet meer mee als toeslagpartner vanaf de eerste dag van de maand nadat je voldaan hebt aan deze voorwaarden.

Voor de huurtoeslag geldt een uitzondering. Daarvoor geldt dat je ex-partner geen toeslagpartner meer is  vanaf de eerste van de maand nadat voldaan is aan de voorwaarde dat jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Co-ouder en toeslagen?

Als je co-ouder wordt, heeft dat gevolgen voor je huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Je bent co-ouder in de volgende gevallen:

  • Je kind woont ten minste 3 hele dagen per week bij jou en ten minste 3 hele dagen per week bij je ex-partner. De week mag daarbij ook op een andere dag dan de maandag beginnen. Er geldt dus een periode van 7 dagen.
  • Je kind woont de ene week bij jou en de andere week bij jouw ex-partner.

Huurtoeslag

Als je in een huurwoning woont, kom je niet automatisch in aanmerking voor huurtoeslag. Je mag niet teveel verdienen, maar de huur mag ook niet te hoog of te laag zijn.

Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. In principe geldt dat de huur in 2021 niet hoger mag zijn dan € 752,33. Tenzij alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar. Dan geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan € 442,46 of er moet een kind bij je wonen, dan mag de huur toch € 752,33 bedragen.

Op 1 januari 2021 mag je maximaal € 31.340,- aan vermogen hebben. Partners mogen maximaal
€ 62.680,- aan vermogen hebben. Het vermogen van een minderjarig kind dat bij je thuis woont telt ook mee voor jouw vermogen.

Als je co-ouder bent, dan mogen jullie beiden je kinderen laten meetellen als medebewoner. Op die manier krijg je mogelijk meer huurtoeslag. Of jullie kind op jouw adres of op dat van je ex-partner staat ingeschreven, maakt niet uit.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Je kunt in aanmerking komen voor zorgtoeslag als je inkomen niet hoger is dan € 31.138,- per jaar (2021). Als je een toeslagpartner hebt, dan mag je inkomen samen niet hoger zijn dan
€ 39.979,- per jaar (2021).

Daarnaast mag je vermogen niet te hoog zijn. Op 1 januari 2021 mag je niet meer vermogen hebben dan € 118.479,- (2021). Als je een toeslagpartner hebt, dan mag je gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 149.819,- (2021).

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang is niet goedkoop. Toch wil je graag dat je kinderen goed opgevangen wordt als je werkt of een erkende opleiding volgt of een re-integratietraject volgt. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van de geregistreerde opvang.

De kinderopvang moet een LRK-nummer hebben.

De verplichte eigen bijdrage betaal je zelf. Met de kinderopvangtoeslag kun je het andere deel (deels) betalen.

Als je co-ouder bent, dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die je zelf betaalt. Of jullie kind op jouw adres of op dat van je ex-partner staat ingeschreven, maakt niet uit.

Als jullie als co-ouder allebei een deel van de opvangkosten betalen, dan kan ieder voor zijn of haar eigen deel toeslag krijgen. Echter wordt er wel een maximum gesteld aan het aantal uren waarvoor jullie toeslag kunnen krijgen, te weten 230 uur per kind per maand.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van je kinderen tot 18 jaar. De ouder die recht heeft op de kinderbijslag, ontvangt ook het kindgebonden budget als deze daar recht op heeft.

De inkomensgrens is afhankelijk van hoeveel kinderen je hebt.

Daarnaast mag je vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan € 118.479,-. Als je een toeslagpartner hebt, dan mag het gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 149.819,-.

Als co-ouder kun je via de Sociale Verzekeringsbank een wijziging doorgeven waarbij de andere ouder voortaan de kinderbijslag ontvangt. Op die manier kan de andere ouder het kindgebonden budget voortaan krijgen.

Soms kan het veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Een alleenstaande ouder krijgt daarnaast bijvoorbeeld ook meer.

Als je co-ouder bent van één kind en jullie ontvangen allebei een deel van de kinderbijslag, dan krijgt toch maar één van jullie het kindgebonden budget.

Proefberekening

Tijdens het scheiden traject maken wij onder andere inzichtelijk op welke toeslagen je mogelijk recht hebt en wat de hoogte daarvan is. Gezien de complexe materie die hierachter schuilt, adviseren wij jullie om altijd gebruik te maken van Mijn Belastingservice. Dit is een service die Scheiden met Aandacht aanbiedt. Zij begeleiden jullie na het scheiden traject op het gebied van de toeslagen, wijzigen voorlopige aanslag inkomstenbelasting en aangifte inkomstenbelasting.

Kennismakingsgesprek

Bij een scheiding komt dus veel meer kijken dan alleen het maken van afspraken over jullie bezittingen en schulden en de kinderen. Wil je graag meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen