Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Welke toeslagen kun je aanvragen na een scheiding?

Alles op een rij

Als jullie gaan scheiden verandert jullie persoonlijke situatie. En misschien ook wel het financiële plaatje. Verandert bijvoorbeeld je inkomen doordat je na de scheiding meer of minder gaat werken? Of omdat je partneralimentatie krijgt, of moet betalen? Dan is de kans is groot dat de hoogte van je toeslagen verandert. Wij helpen.

Wanneer is je ex-partner geen toeslagpartner meer?

Als je getrouwd bent of geregistreerd partner bent, dan ben je geen toeslagpartner meer van elkaar op het moment dat:

  • Jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven.
  • Het verzoek tot echtscheiding of het verzoek tot scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechtbank.

Woon je samen, dan ben je geen toeslagpartner meer van elkaar op het moment dat:

  • Jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Je ex-partner telt niet meer mee als toeslagpartner vanaf de eerste dag van de maand nadat je voldaan hebt aan deze voorwaarden.

Voor de huurtoeslag geldt een uitzondering. Daarvoor geldt dat je ex-partner geen toeslagpartner meer is  vanaf de eerste van de maand nadat voldaan is aan de voorwaarde dat jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Scheiden: welke toeslagen als co-ouder?

Als je co-ouder wordt, heeft dat gevolgen voor je huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Je bent co-ouder in de volgende gevallen:

  • Je kind woont ten minste drie hele dagen per week bij jou en ten minste drie hele dagen per week bij je ex-partner. De week mag daarbij ook op een andere dag dan de maandag beginnen. Er geldt dus een periode van zeven dagen.
  • Je kind woont de ene week bij jou en de andere week bij jouw ex-partner.

Scheiden: welke toeslagen als huurder?

Als je in een huurwoning woont, kom je niet automatisch in aanmerking voor huurtoeslag. Je mag niet teveel verdienen, maar de huur mag ook niet te hoog of te laag zijn.

Hoogte van de huur

Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. In principe geldt dat de huur in 2021 niet hoger mag zijn dan 752,33 euro. Tenzij alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar. Dan geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan 442,46 euro of er moet een kind bij je wonen, dan mag de huur toch 752,33 euro bedragen.

Eigen vermogen

Op 1 januari 2021 mag je maximaal 31.340 euro aan vermogen hebben. Partners mogen maximaal 62.680, euro aan vermogen hebben. Het vermogen van een minderjarig kind dat bij je thuis woont telt ook mee voor jouw vermogen.

Kind als medebewoner

Als je co-ouder bent, dan mogen jullie beiden je kinderen laten meetellen als medebewoner. Op die manier krijg je mogelijk meer huurtoeslag. Of jullie kind op jouw adres of op dat van je ex-partner staat ingeschreven, maakt niet uit.

Scheiden: welke toeslagen voor de zorg?

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Je kunt in aanmerking komen voor zorgtoeslag als je inkomen niet hoger is dan 31.138 euro per jaar (2021). Als je een toeslagpartner hebt, dan mag je inkomen samen niet hoger zijn dan  39.979 euro per jaar (2021).

Daarnaast mag je vermogen niet te hoog zijn. Op 1 januari 2021 mag je niet meer vermogen hebben dan 118.479 euro (2021). Als je een toeslagpartner hebt, dan mag je gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan 149.819 euro (2021).

Scheiden: welke toeslagen voor de kinderopvang?

Kinderopvang is in Nederland best duur. Toch wil je graag dat je kinderen goed opgevangen wordt als je werkt, een erkende opleiding volgt of een re-integratietraject volgt. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van de geregistreerde opvang. De kinderopvang moet een LRK-nummer hebben. De verplichte eigen bijdrage betaal je zelf. Met de kinderopvangtoeslag kun je het andere deel (deels) betalen.

Kinderopvang en co-ouderschap

Als je co-ouder bent, dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die je zelf betaalt. Of jullie kind op jouw adres of op dat van je ex-partner staat ingeschreven, maakt niet uit. Als jullie als co-ouder allebei een deel van de opvangkosten betalen, dan kan ieder voor zijn of haar eigen deel toeslag krijgen. Maar er wordt wel een maximum gesteld aan het aantal uren waarvoor jullie toeslag kunnen krijgen: 230 uur per kind per maand.

Scheiden: welke toeslagen voor kinderen tot achttien jaar?

Als je kinderen hebt die jonger zijn dan achttien jaar, dan heb je mogelijk recht op een kindgebonden budget. Dat is een bijdrage in de kosten van je kinderen tot achttien jaar.

Inkomen en eigen vermogen

Of je het krijgt, is afhankelijk van je inkomen. De inkomensgrens is afhankelijk van hoeveel kinderen je hebt. De ouder die recht heeft op de kinderbijslag, ontvangt ook het kindgebonden budget als die daar recht op heeft. Daarnaast mag je vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan 118.479 euro. Als je een toeslagpartner hebt, dan mag het gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan 149.819 euro.

Kindgebonden budget & co-ouderschap

Als co-ouder kun je via de Sociale Verzekeringsbank een wijziging doorgeven waarbij de andere ouder voortaan de kinderbijslag ontvangt. Op die manier kan de andere ouder het kindgebonden budget voortaan krijgen. Soms kan het veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Een alleenstaande ouder krijgt daarnaast bijvoorbeeld ook meer. Als je co-ouder bent van één kind en jullie ontvangen allebei een deel van de kinderbijslag, dan krijgt toch maar één van jullie het kindgebonden budget.

Scheiden: welke toeslagen kan ik krijgen? Een proefberekening

Wij zoeken graag voor je uit op welke toeslagen je mogelijk recht hebt en wat de hoogte hiervan is. Dit is best ingewikkeld. We adviseren daarom gebruik te maken van Mijn Belastingservice. Dit is een service die Scheiden met Aandacht aanbiedt. Zij helpen jullie na de scheiding met de toeslagen, wijzigen voorlopige aanslag inkomstenbelasting en aangifte inkomstenbelasting.

Gratis kennismakingsgesprek

Bij een scheiding komt dus veel meer kijken dan alleen het maken van afspraken over jullie bezittingen, schulden en de kinderen. Wil je graag meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen