Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

5 feiten over de tremanormen in 2022

De alimentatienormen conform de tremanormen 2022 bevatten richtlijnen om de alimentatie vast te stellen. Als mensen uit elkaar gaan, leveren de vaststelling en betaling van alimentatie vaak discussies op. Wanneer weet je of je redelijke afspraken met elkaar hebt gemaakt? We praten je bij.

Tremanormen 2022

Om discussies omtrent alimentatie te voorkomen, is er uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn tremanormen vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen (een groep familierechters).  De normen worden regelmatig aangepast aan ontwikkelingen, wetgeving en jurisprudentie. We sommen 5 feiten over de tremanormen 2022 voor je op.

1. Tremanormen zijn geen wetten

Tremanormen bieden richtlijnen om een alimentatieberekening te maken. Het zijn dus geen wetten. Wanneer jullie gaan scheiden, is het belangrijk om goede afspraken te maken over partner- en kinderalimentatie. Onze mediators maken dan een alimentatieberekening conform de tremanormen 2022. Vervolgens bespreken zij deze met jullie. Willen jullie echter van deze berekening afwijken? Dat mag. Let wel op: het is belangrijk om te motiveren waarom jullie precies afwijken.

 

 

2. De kosten van de kinderen zijn afhankelijk van een behoeftetabel

De richtlijnen van de tremanormen 2022 helpen bij het vaststellen van de kosten van de kinderen. Deze kosten hangen samen met verschillende zaken.

  • Het netto besteedbare inkomen van beide ouders
  • Het te ontvangen kindgebonden budget
  • De leeftijd van de kinderen
  • Het aantal kinderen

Om erachter te komen welke kosten de ouders uit eigen middelen moeten voldoen, is er een behoeftetabel gemaakt. Deze is conform de tremanormen 2022. In deze tabel lees je af welke kosten van de kinderen de ouders uit eigen middelen moeten voldoen. Weten jullie zelf hoeveel geld jullie aan de kinderen besteden? En hebben jullie daar ook een onderbouwing voor? Dan is het mogelijk om jullie eigen berekening als richtlijn te gebruiken.

3. De tremanormen 2022 geven een richtlijn van de draagkracht

De tremanormen 2022 geven ook een richtlijn van de berekening van de draagkracht. Bij de berekening voor de kinderalimentatie is je draagkracht gelijk aan je netto besteedbare inkomen minus de minimale kosten van levensonderhoud én minus een forfaitaire woonlast (30% van je netto besteedbare inkomen). Er wordt hierbij geen rekening gehouden met fiscale voordelen van de woning. Het is namelijk niet de bedoeling dat je ten koste van de kinderen bovenmatig geld uit gaat geven. Verder wordt er rekening gehouden met (redelijke) andere lasten. Denk aan bestaande schulden waarop wordt afgelost.

Bij de berekening voor de partneralimentatie is de draagkracht gelijk aan je netto besteedbare inkomen minus de minimale kosten van levensonderhoud en minus de werkelijke woonlast. Dit is inclusief de fiscale voor- en nadelen van de woning. Verder wordt er ook met andere (redelijke) lasten – al dan niet forfaitair bepaald – rekening gehouden. We hebben het hierbij over zaken als de ziektekostenverzekering of aflossing op schulden of door de scheiding noodzakelijk geworden herinrichtingskosten.

4. De behoefte en draagkracht zijn bepalend voor de hoogte van de onderhoudsverplichting

De behoefte en de draagkracht van de onderhoudsplichtige zijn bepalend voor de hoogte van het bedrag dat voor levensonderhoud is verschuldigd. In het rapport van de tremanormen 2022 staan de begrippen behoefte en draagkracht centraal. Bij de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie wordt eerst de behoefte vastgesteld van de kinderen en de partner. De behoefte hangt samen met individuele omstandigheden. De behoefte is wat iemand nodig heeft om op hetzelfde welzijnsniveau door te leven na de scheiding.

De draagkracht voor de kinderalimentatie wijkt soms af van de draagkracht voor de partneralimentatie. Als er ruimte is voor de betaling van kinderalimentatie wil dat niet zeggen dat er nog ruimte is voor de betaling van partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat namelijk vóór de betaling van partneralimentatie. Er hoeft nooit meer partner- of kinderalimentatie te worden betaald dan er behoefte is. De betaler van partneralimentatie mag daardoor ook niet minder onder aan de streep overhouden dan de ontvanger hiervan. We noemen dit de jusvergelijking.

5. Je besteedt niet je hele draagkracht aan kinder- of partneralimentatie

Je besteedt in principe niet je hele draagkracht aan kinder- en/of partneralimentatie. Tenzij er te weinig draagkracht is voor de betaling van de kosten van de kinderen. In dat geval komt het wél ten laste van je draagkracht. Een deel van de draagkracht staat ter beschikking voor kinder- en partneralimentatie. Is er na de betaling van de kinderalimentatie geen draagkracht meer voor partneralimentatie? Dan wordt dit ook niet afgesproken.

Gratis kennismakingsgesprek

De richtlijnen van de tremanormen 2022 omvatten meer dan hierboven is beschreven. Het gaat namelijk te ver om de richtlijnen volledig toe te liggen. Natuurlijk zijn wij wel volledig op de hoogte van alle richtlijnen. We passen ze immers regelmatig toe op berekeningen. De uitkomst bespreken we graag met jullie.

Gaan jullie scheiden en willen jullie in alle redelijkheid afspraken maken met elkaar? Of hebben jullie nog vragen omtrent de tremanormen 2022? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen je daarom graag.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.