Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

5 feiten over de tremanormen in 2022

De alimentatienormen conform de tremanormen 2022 bevatten richtlijnen om de alimentatie vast te stellen. Als mensen uit elkaar gaan levert de vaststelling van en de betaling van alimentatie vaak veel discussie op. Wanneer weet je of je een redelijke afspraak met elkaar hebt gemaakt?

Om discussie omtrent alimentatie te voorkomen er uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn tremanormen 2022 vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen (een groep familierechters).  De normen worden regelmatig aangepast aan ontwikkelingen, wetgeving en jurisprudentie.

1. Tremanormen zijn geen wetten

Tremanormen bieden richtlijnen om een alimentatieberekening te maken. Wanneer jullie gaan scheiden is het belangrijk goede afspraen te maken over partner- en kinderalimentatie. Onze mediators maken een alimentatieberekening conform de tremanormen 2022 en bespreken deze vervolgens met jullie. Als jullie van deze berekening willen afwijken dan mag dit. Let op: het is belangrijk om te motiveren waarom jullie precies afwijken.

 

 

2. Hoeveel kosten de kinderen?

De richtlijnen van de tremanormen 2022 helpen bij het vaststellen van de kosten van de kinderen. Deze kosten hangen samen met het netto besteedbare inkomen van beide ouders opgeteld en eventueel te ontvangen kindgebonden budget; de leeftijd van de kinderen en hoeveel kinderen onderdeel uitmaken van het gezin. Om erachter te komen welke kosten de ouders uit eigen middelen moeten voldoen is er een behoeftetabel gemaakt conform trema. In deze tabel lees je dan af welke kosten van de kinderen de ouders uit eigen middelen dienen te voldoen. Weten jullie zelf hoeveel geld aan de kinderen wordt besteed en kunnen jullie dit onderbouwen? Dan is het mogelijk jullie berekening als richtlijn te gebruiken.

3. Wat is de draagkracht?

De tremanormen 2022 geven een richtlijn hoe je de draagkracht berekent. Bij de berekening voor de kinderalimentatie is je draagkracht gelijk aan je netto besteedbare inkomen minus de minimale kosten van levensonderhoud en minus een forfaitaire woonlast (30% van je netto besteedbare inkomen). Er wordt geen rekening gehouden met fiscale voordelen van de woning. Het is namelijk niet de bedoeling dat je ten koste van de kinderen bovenmatig geld uit gaat geven. Verder wordt er rekening gehouden met (redelijke) andere lasten. Denk aan bestaande schulden waarop wordt afgelost.

Bij de berekening voor de partneralimentatie is de draagkracht gelijk aan je netto besteedbare inkomen minus de minimale kosten van levensonderhoud en minus de werkelijke woonlast (inclusief fiscale voor- en nadelen van de woning). Verder dient er ook met andere (redelijke) lasten – al dan niet forfaitair bepaald – rekening te worden gehouden. We hebben het over zaken als de ziektekostenverzekering of aflossing op schulden of door de scheiding noodzakelijk geworden herinrichtingskosten.

4. Hoe wordt de hoogte van de onderhoudsverplichting bepaald?

De behoefte en de draagkracht van de onderhoudsplichtige zijn bepalend voor de grote van het bedrag dat voor levensonderhoud is verschuldigd. In het rapport van de tremanormen 2022 staan de begrippen behoefte en draagkracht centraal. Bij de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie wordt eerst de behoefte vastgesteld van de kinderen en de partner. De behoefte hangt samen met individuele omstandigheden. De behoefte is wat iemand nodig heeft om op het zelfde welzijnsniveau (moment van scheiding) door te leven.

De draagkracht voor de kinderalimentatie kan afwijken van de draagkracht voor de partneralimentatie. Als er ruimte is voor de betaling van kinderalimentatie wil dat niet zeggen dat er nog ruimte is voor de betaling van partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat namelijk vóór de betaling van partneralimentatie. Er hoeft nooit meer partner- of kinderalimentatie te worden betaald dan er behoefte is. De betaler van partneralimentatie mag daardoor ook niet minder onder aan de streep over houden dan de ontvanger hiervan. We noemen dit de jusvergelijking.

5. Moet mijn hele draagkracht worden besteed aan kinder- of partneralimentatie?

De hele draagkracht hoeft in principe niet volledig te worden besteed aan kinder- en of partneralimentatie. Tenzij er te weinig draagkracht is voor de betaling van de kosten van de kinderen. In dat geval komt het wel ten laste van je draagkracht. Een deel van de draagkracht is ter beschikking voor kinder- en partneralimentatie. Is er na de betaling van de kinderalimentatie geen draagkracht meer voor partneralimentatie, dan kan dit ook niet worden afgesproken.

Gratis kennismakingsgesprek

De richtlijnen van de tremanormen 2022 behelzen meer dan hierover is beschreven. Het gaat te ver om de richtlijnen volledig te beschrijven. Gelukkig zijn wij volledig op de hoogte van alle richtlijnen en passen we die regelmatig toe op berekeningen. De uitkomst bespreken we graag met jullie. Gaan jullie scheiden en willen jullie in alle redelijkheid afspraken maken met elkaar? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen