Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Tremanormen voor de berekening van alimentatie

In een scheidingstraject maken partijen onder andere afspraken over alimentatie. De vraag is alleen, hoe bereken je de alimentatie? In het verleden is gebleken dat daar veel discussie en ruzie over kan ontstaan. Daarom is er een werkgroep met deskundigen in het leven geroepen, die richtlijnen hebben opgesteld die als basis voor de berekening dienen. Dit geeft duidelijkheid en levert achteraf minder discussie op.

Het rapport Tremanormen

Het rapport van de werkgroep bevat richtlijnen, die handvatten bieden om een berekening te kunnen maken. De richtlijnen hebben niet de status van een wet, daarom mag er van afgeweken worden. Komen partijen er zelf niet uit, dan zal de rechter een berekening maken conform deze richtlijnen, ook wel de Tremanormen genoemd.

Het uitleggen van de Tremanormen is niet zo snel gedaan. Het is complexe materie waarin ook veel lastige begrippen worden benoemd. Het is daarom verstandig jullie te laten bijstaan door een deskundige mediator. De mediators van Scheiden met Aandacht zijn geaccrediteerd om een alimentatieberekening volgens de Tremanormen voor jullie te maken. Tijdens de mediation wordt deze berekening besproken. Jullie bepalen vervolgens onder begeleiding van de mediator wat jullie willen afspreken.

Er zijn verschillende vormen van alimentatie; partneralimentatie en kinderalimentatie.

Tremanormen voor partneralimentatie

Tijdens het huwelijk is zorg- en onderhoudsplicht. Na de scheiding is er nog steeds een onderhoudsplicht. Hoe lang er een onderhoudsplicht is hangt af van jullie persoonlijke situatie. Om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen wordt bij de alimentatieberekening volgens de Tremanormen eerst de behoefte bepaald. Dat is het inkomen dat jullie nodig hebben om op hetzelfde welzijnsniveau ten tijde van uiteengaan, door te kunnen leven. Vervolgens wordt er gekeken of de meer-verdienende partner draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. Om geen scheve verhoudingen te krijgen wordt er ook gekeken of de alimentatieplichtige na betaling van partneralimentatie niet minder onder aan de streep over houdt dan de alimentatiegerechtigde. Dat is namelijk niet de bedoeling. We noemen dat de jusvergelijking.

Volgens de Tremanormen ben je behoeftig als je niet in je eigen levensonderhoud kan voorzien. Diegene heeft onvoldoende financiële middelen en kan deze ook in redelijkheid niet verkrijgen. Uit jurisprudentie blijkt dat de behoefte afhangt van de persoonlijke situatie en dat deze per geval moet worden bekeken.

Het berekenen van partneralimentatie volgens de Tremanormen is maatwerk. De mediators van Scheiden met Aandacht maken een Trema berekening voor jullie en begeleiden jullie met het maken van afspraken hierover.

Tremanormen voor kinderalimentatie

Volgens de Tremanormen wordt er bij de berekening van de kinderalimentatie eerst gekeken wat de behoefte is van de kinderen. Kinderen hebben namelijk altijd behoefte aan kinderalimentatie. Zij zijn financieel afhankelijk van hun ouders. De behoefte van de kinderen, zijn de kosten die de ouders uit hun eigen middelen moeten betalen inclusief het eventueel te ontvangen kindgebonden budget. Deze kosten, ook wel behoefte genoemd, worden tussen de ouders verdeeld naar rato van hun draagkracht.

Er hoeft niet meer alimentatie betaald te worden dan er behoefte is. Er kan ook nooit meer betaald worden dan er draagkracht voor is. Al met al geen eenvoudige materie. Het berekenen van kinderalimentatie volgens de Tremanormen is maatwerk.

Aandacht voor jullie persoonlijke situatie

De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie bij het maken van een partneralimentatieberekening, kinderalimentatieberekening volgens de Tremanormen en begeleiden jullie bij het maken van een afspraak hierover. Ook als jullie een herziening van de huidige alimentatie wensen, zijn jullie bij ons aan het juiste adres.

Kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden en willen jullie hierover graag meer informatie? Of willen jullie graag een herziening van de huidige alimentatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen