Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wanneer en hoe kun je urgentie aanvragen na de scheiding?

Wij helpen.

Urgentie aanvragen na een scheiding of beëindiging van een relatie? Wij helpen je. Houd er rekening mee dat je enkel recht heb op urgentie in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als er minderjarige, inwonende kinderen in beeld zijn. Benieuwd naar de exacte regels? Lees dan even verder.

Wanneer je recht hebt op urgentie

Je hebt enkel recht op urgentie in bijzondere gevallen. Denk hierbij aan de beëindiging van een huwelijk of relatie waarbij uit een echtscheidingsconvenant of – beschikking blijkt dat je de zorg hebt gekregen voor minderjarige, inwonend(e) kind(eren). En dan alleen als je niet kunt blijven in de voormalig gezamenlijke woning en je zelf geen andere woning kunt kopen of huren. Als er sprake is van geweld en je zelf geen andere woonruimte kunt vinden, dan kun je ook in aanmerking komen voor urgentie. Dat er sprake is van geweld moet dan wel blijken uit politie aangifte(n) en je moet aan kunnen tonen dat je niet meer terug kunt naar je woning.

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je de urgentie aanvragen bij een van de deelnemende woningcorporaties of rechtstreeks bij de gemeente. Of je de urgentie aanvraagt bij de gemeente of een corporatie maakt voor de toekenning niet uit.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om urgentie aan te vragen?

Iedere gemeente of woningcorporatie mag in principe aanvullende voorwaarden stellen aan de voorwaarden voor urgentie. Over het algemeen worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je bent dakloos of dreigt dat te worden buiten je eigen schuld. Als je in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen hebt geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor urgentie.
 • Je hebt een woning nodig, maar kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • Je inkomen is lager dan € 39.055,- (prijspeil  2020).
 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij een aangesloten corporatie.
 • Je hebt zelf actief naar woonruimte gezocht en je hebt geen woningaanbod van een corporatie geweigerd.
 • Je hebt niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 • Je staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst.

Waar kan ik urgentie aanvragen?

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je de urgentie aanvragen bij een van de deelnemende woningcorporaties of rechtstreeks bij de gemeente. Of je de urgentie aanvraagt bij de gemeente of een corporatie maakt voor de toekenning niet uit.

Bij beide vindt er eerst een beoordeling plaats of je in aanmerking komt. Dit wordt doorgaans bepaald tijdens een gesprek, waarbij je vaak de volgende formulieren en documenten mee moet nemen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. In dit aanvraagformulier moet je ook de reden van de urgentie aanvraag vermelden.
 • Bewijzen die je aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop de huidige gezinssamenstelling en adreshistorie staat. Uittreksel BRP moet van de gemeente zijn. Een uittreksel uit Mijnoverheid.nl wordt niet geaccepteerd.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende
 • (Indien van toepassing) een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

Hulp nodig bij het opstellen van een convenant of ouderschapsplan om in aanmerking te komen voor urgentie? Wij helpen jullie graag.

Welke kosten zijn verbonden aan urgentie aanvragen?

Aan een urgentie aanvraag zijn kosten verbonden, die vaak direct per pin betaald worden. De hoogte kan variëren per corporatie. Voor een urgentieaanvraag in het Stedelijk Gebied Eindhoven betaal je bijvoorbeeld € 45,- (2020).

 

Wat als de aanvraag van urgentie niet lukt?

Als je urgentie krijgt, word je doorgaans aan één van de deelnemende corporaties gekoppeld. De aan jou toegewezen corporatie bied je in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij je situatie.

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrijkomen, is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al je wensen voldoet. Weiger je het aanbod van de corporatie? Dan vervalt de urgentie en kun je onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen.

 

Gerelateerde artikelen