Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Het berekenen en verdelen van de kosten van de kinderen

De aanpak

Bij een scheiding is het altijd belangrijk om de juiste afspraken te maken. Zo ook over de kosten van de kinderen. Welke kosten brengen de kinderen met zich mee? En hoe willen we die gaan voldoen? Al die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

De tremanorm

Om achter de standaardkosten van de kinderen te komen, is de tremanorm nodig. Deze norm omschrijft namelijk de behoefte van een kind. De standaardkosten zijn de kosten die elke ouder in Nederland maakt voor hun kind(eren). Wanneer jullie zelf een goed inzicht hebben in deze kosten, gebruiken we dat als uitgangspunt.

De tremanorm is in het leven geroepen om discussie over de kosten van de kinderen te voorkomen. Het hangt samen met een aantal zaken, namelijk:

  • Jullie netto-inkomen bij elkaar opgeteld en het kindgebondenbudget
  • Het aantal kinderen in het gezin
  • De leeftijd van de kinderen

Verdeling naar rato

De kosten van de kinderen worden naar rato van de draagkracht onder jullie verdeeld. De totale draagkracht van elke ouder is het netto besteedbare inkomen. Hierbij houden we rekening met het kindgebondenbudget na de scheiding. Hiervan worden de minimale kosten van levensonderhoud en wat je volgens de richtlijn mag besteden aan woonlasten vanaf gehaald. 70% van deze draagkracht dien je beschikking te stellen voor de kinderen.

Een rekenvoorbeeld

Stel, de standaardkosten (behoefte) van de kinderen bedragen € 1200,- euro per maand.

  • De moeder heeft een totale draagkracht van € 1500,- per maand. 70% hiervan heeft zij volgens de trema normen ter beschikking voor de kinderen, te weten € 1050,-.
  • De vader heeft een totale draagkracht van € 1000,-. 70% hiervan heeft hij volgens de trema normen ter beschikking voor de kinderen, te weten € 700,-.
  • De totale draagkracht van beide ouders voor de kinderen is € 1750,-.
  • De moeder draagt bij in de kosten 1050/1750 * 100% = 60% van € 1200,- = € 720,-.

Naast de standaardkosten zijn er ook bijzondere kosten. Dit zijn hoge kosten waar geen vergoeding tegenover staat. Jullie maken hierover in overleg ook afspraken.

Uiteraard wordt er bij de verdeling van de standaardkosten ook rekening gehouden met de kosten die de ouder in de eigen huishouding maakt.

Stel dat het hoofdverblijf van de kinderen bij de vader is en dat ze twee dagen per week bij de moeder zijn. De ouders zijn met elkaar overeengekomen dat de vader alle verblijfsoverstijgende kosten betaald. Dan betaalt de moeder vader een bedrag aan kinderalimentatie.

Omdat de moeder ook kosten maakt in haar eigen huishouding, worden die kosten van de € 720,- afgehaald. Volgens de richtlijn heeft zij recht op een zorgkorting van 25% (bij twee dagen zorg) van € 1200,-. Per saldo betaalt zij aan de vader elke maand een bedrag van € 420,- (€ 720,- minus € 300,-).

Elk ouderschapsplan is maatwerk

Uiteraard is het rekenvoorbeeld slechts een voorbeeld van een onderlinge werkwijze. Eer zijn meer manieren waarop ouders afspraken kunnen maken over de verdeling van de kosten. Zowel de berekening van de kosten als de verdeling onder ouders is maatwerk. Laat je dus altijd goed voorlichten. Wij helpen jullie graag.

Hulp bij het berekenen en verdelen van de kosten

Willen jullie graag goed begeleid worden bij de scheiding? Voor jullie, maar ook voor de kinderen? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met ons in. Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen.

Gerelateerde artikelen