Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Hoe neem je een verrekenbeding op in de huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden waarbij iedere goederengemeenschap wordt uitgesloten. Het is mogelijk, echter riskeer je wel dat een partner na de scheiding met lege handen komt te staan. Dit voorkom je door in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding op te nemen. We vertellen je er graag meer over.

Verrekenbeding

Er zijn twee soorten verrekenbedingen met elkaar te onderscheiden, namelijk finaal en periodiek. De exacte betekenis verschilt per opgestelde huwelijkse voorwaarden. Hieronder beschrijven we de twee verrekenbedingen in het kort.

1: Finaal verrekenbeding

Allereerst het finaal verrekenbeding. Hier is sprake van als in de huwelijkse voorwaarden staat vermeld dat bij scheiding alles wordt verdeeld alsof er een gemeenschap van goederen was. Het is mogelijk dat een finaal verrekenbeding ook geldt bij overlijden. Dit moet dan specifiek zijn vermeld.

2: Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding spreken de echtgenoten af dat overgespaard inkomen aan het einde van het jaar met elkaar wordt verrekend. Wat er allemaal periodiek moet worden verrekend, is echter vrij complex. Daarnaast vereist een periodiek verrekenbeding goede administratie. Wij adviseren hiervoor dan ook de hulp van een deskundige in te schakelen.

Overgespaard inkomen is het inkomen wat je aan het einde van het jaar overhoudt na aftrek van de huishoudkosten. Inkomen is natuurlijk een breed begrip. Welke inkomensbestanddelen dan worden meegenomen in de verrekening? Dit is afhankelijk van hetgeen jullie hiervoor in de huwelijkse voorwaarden met elkaar hebben afgesproken.

Een voorbeeld:

VictorAnne
Netto inkomen€ 30.000€ 50.000
Huishoudkosten€-10.000€-20.000
Overgespaard inkomen€ 20.000€ 30.000
Totaal overgespaard inkomen€ 50.000
Beiden hebben recht op€ 25.000
Anne moet Victor € 5.000 betalen

 

Niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding

Daarnaast zijn er veel stellen die een periodiek verrekenbeding hebben opgenomen in hun huwelijkse voorwaarden. Het merendeel voert dit echter niet uit. Ze vergeten het bijvoorbeeld of vinden het teveel gedoe. In dat geval zijn alle bezittingen tot stand gekomen met “te verrekenen” vermogen. Dit vermogen is dan gezamenlijk. Verkregen erfenissen en schenkingen vallen daarentegen buiten het te verrekenen vermogen. Tenzij daar iets anders over is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden. Concreet betekent dit dat al het vermogen gezamenlijk is. Bij een scheiding dient het dan ook als zodanig te worden verdeeld.

Het is echter mogelijk dat bovenstaande vervalt. Bijvoorbeeld wanneer wordt aangetoond dat er geen overgespaard inkomen is geïnvesteerd in een privéwoning van één van de partijen. Er hoeft met betrekking tot deze woning niets te worden verrekend met de ander als:

  • De woning en hypotheek privébezit zijn van één van de partijen
  • De hypotheek volledig aflossingsvrij is
  • Er slechts rentekosten zijn betaald (deze behoren namelijk tot de kosten van de huishouding)

Zijn er premies betaald voor de kapitaalverzekering door beide partijen? Dan behoren deze kosten niet tot de huishoudkosten. De kosten van de premies zijn in dat geval met overgespaard inkomen betaald. Op grond daarvan is er sprake van een verrekenplicht tussen de partijen.

Kortom is het mogelijk dat er ingewikkelde situaties ontstaan. Het is daarom belangrijk om na te gaan welke kosten behoren tot de huishoudkosten. Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke kosten zijn betaald met overgespaard inkomen.

Het vervalbeding

In de huwelijkse voorwaarden is vaak een vervalbeding opgenomen. Een vervalbeding houdt in dat de verrekenvordering vervalt als deze niet binnen de genoemde periode is nageleefd. Als de verrekenvordering niet is nageleefd binnen deze periode, ontvangt diegene die een vordering heeft niets meer op de ander. Bij een scheiding probeert degene die iets zou moeten betalen zich soms te beroepen op het vervalbeding. In de praktijk is een beroep doen op het vervalbeding daarentegen onaanvaardbaar, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties wordt een beroep hierop echter gerechtvaardigd.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden en willen jullie in alle redelijkheid afspraken maken met elkaar? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.

    Gerelateerde artikelen