Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wanneer hoef je geen alimentatie te betalen?

Wij helpen.

Ga je scheiden of uit elkaar? Dan heb je mogelijk te maken met alimentatie. We kennen twee soorten alimentatie namelijk kinderalimentatie en partneralimentatie. In de wet staat beschreven wanneer alimentatie moet worden betaald, wat de duur is, hoe de hoogte ervan moet worden berekend en hoe de alimentatiebetaling plaatsvindt. In sommige gevallen hebben mensen er zelf afspraken over gemaakt in een samenlevingscontract of huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan is er tijdens het huwelijk en partnerschap volgens de wet een zorg- en onderhoudsplicht. Als je gaat scheiden is er na de ontbinding van het huwelijk en partnerschap nog steeds een onderhoudsplicht welke zich uit in de betaling van partneralimentatie. Hebben jullie minderjarige kinderen dan zal er kinderalimentatie moeten worden betaald. Dit is een plicht.

Samenwonend

Woon je samen en gaan jullie uit elkaar dan is er wettelijk gezien geen partneralimentatieplicht na de beëindiging van de samenleving. Hebben jullie minderjarige kinderen dan is er volgens de wet wel een plicht tot betaling van kinderalimentatie. Hebben jullie een samenlevingscontract opgesteld waarin jullie partneralimentatie zijn overeengekomen nadat de samenleving is verbroken dan is naleving hiervan een plicht. Willen jullie afwijken van de eerder gemaakte afspraak in het samenlevingscontract, dan kan dat alleen als jullie het hier beiden over eens zijn.

Wanneer hoef je geen kinderalimentatie (meer) te betalen?

 • Als het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt vervalt de plicht tot betaling van kinderalimentatie. Eigenlijk heet het kinderalimentatie totdat de kinderen 18 jaar zijn en vanaf de 18 jarige leeftijd heet het een bijdrage in levensonderhoud en studie.
 • Als kinderen eerder in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien dan vervalt de plicht tot een bijdrage in levensonderhoud en studie.
 • In het geval je nauwelijks tot geen inkomen hebt hoef je geen kinderalimentatie te betalen.

In welke gevallen hoef je geen partneralimentatie (meer) te betalen?

 • Als jullie hebben samengewoond en geen afspraak hebben gemaakt in een samenlevingscontract over partneralimentatie.
 • Als de wettelijke partneralimentatieduur is verstreken.
 • Als je ex-partner overlijdt.
 • Als je ex-partner gaat samenwonen, gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 • Als jullie beiden de partneralimentatie willen beëindigen. Het is verstandig deze afspraak op papier te zetten en samen te ondertekenen. Jullie hoeven dan niet meer naar de rechtbank.
 • Als één van jullie de partneralimentatie wilt stoppen en de ander wilt dit niet dan moet je met behulp van een advocaat een verzoek indienen bij de rechter. De rechter bepaalt of dit verzoek wordt gehonoreerd.
 • Jullie zien over en weer af van partneralimentatie.

Kennismakingsgesprek

Als je de alimentatieverplichting onterecht niet nakomt terwijl dit wel is afgesproken, dan is dat strafbaar. Je moet immers financieel voor de kinderen en elkaar zorgen.

Wil je meer weten over alimentatie of scheiden? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.  Gerelateerde artikelen